Дерматологія

26.07.2023 Дерматологія Огляд щорічної літньої дерматологічної конференції Товариства асистентів лікарів‑дерматологів (SDPA‑2023)

Із 23 по 25 червня в Бостоні (штат Массачусетс, США) відбувалася щорічна літня дерматологічна конференція Товариства асистентів лікарів-дерматологів (Society Of Dermatology Physician Assistants, SDPA), під час проведення якої, на думку організаторів, учасники мали змогу «необмежено навчатися, спілкуватися та розвивати професійні стосунки з національно визнаним експертним факультетом дерматології»....

26.07.2023 Дерматологія Використання блокаторів інтерлейкіну-17 у дерматології за межами псоріазу

У квітні відбувся онлайн-конгрес «Київські дерматологічні дні-2023: весняний симпозіум», присвячений питанням діагностики, лікування та профілактики дерматологічних захворювань і хвороб із дерматологічними проявами. Співзасновник міжнародного науково-освітнього центру Medical knowledge hub, директор клініки персоналізованої медицини EuroDerm (м. Київ), асистент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), кандидат медичних наук Богдан Вікторович Литвиненко виступив із доповіддю «Блокатори інтерлейкіну-17 (ІЛ-17) у дерматології за межами псоріазу»....

26.07.2023 Дерматологія Дерматофітія стоп: що обрати для лікування?

Дерматофітія стоп (ДС) (tinea pedis, стопа атлета) є актуальною проблемою сьогодення через повсюдне зростання її поширеності. З-поміж інших дерматофітій на ДС припадає ≈80% випадків [1]. Ризик захворіти на ДС зростає в осіб із супутніми захворюваннями, а з віком подвоюється кожні 10 років життя [2]. Значна частка хворих на ДС має велику давність захворювання, незважаючи на те що неодноразово зверталася до лікарів різних спеціальностей. Одна із причин неефективності лікування – зростання резистентності збудників і нераціональний вибір антимікотичних препаратів, що зумовлює часті рецидиви, інфікування оточуючих та підвищення показників загалом....

26.07.2023 Дерматологія Нове в дерматології: огляд онлайн-конгресу «Київські дерматологічні дні 2023»

Попри постійне вдосконалення методів діагностики і лікування дерматологічні захворювання дотепер залишаються актуальною проблемою охорони здоров’я, що пов’язано з вірулентністю хвороботворних агентів, зниженням імунітету в схильних до ризику груп населення, нестачею санітарного виховання, а останнім часом – ще й з наслідками війни, вимушеними переселеннями великої кількості людей та погіршенням умов життя. У квітні відбувся онлайн-конгрес «Київські дерматологічні дні 2023: весняний симпозіум» – щорічний захід, у якому взяли участь лікарі дерматовенерологічного, алергологічного та суміжних профілів, які поділилися досвідом і повідомили про нові досягнення у веденні пацієнтів із дерматологічними захворюваннями....

17.07.2023 Дерматологія Терапія акне комплексними гомеопатичними препаратами: доцільність, можливості та ефективні комбінації

Звичайне акне – ​одне з найпоширеніших дерматологічних захворювань у дітей, підлітків, осіб молодого працездатного віку, яке не лише спричиняє біль, косметичні дефекти, зниження якості життя, а й може зумовити розвиток депресії та суїцидальної поведінки (Bungau A. et al., 2023). Сучасна терапія акне є суворо регламентованою: найбільшу поширеність отримали міжнародні настанови Американської академії дерматології (ААD) (Zaenglein A. et al., 2016), Національного інституту охорони здоров’я та вдосконалення медичної допомоги Великобританії (NICE) (Xu J. et al., 2021), а також вітчизняні стандарти, але схильність до тривалого перебігу, рецидивування (інколи – ​недостатня ефективність стандартної терапії) обґрунтовує пошук способів підвищення результативності лікування. Одним із них може бути використання гомеопатичних засобів (ГЗ)....

11.07.2023 Дерматологія Онкологія та гематологія Щодо лікування пацієнтів із метастатичною нерезектабельною меланомою IV стадії в Україні

Найпоширенішою практикою лікування пацієнтів із метастатичною нерезектабельною меланомою IV стадії в Україні є призначення дакарбазину – 60% хворих отримують цей цитостатичний засіб; 10% пацієнтів приймають хіміотерапевтичний препарат темозоломід, 5% – ломустин. Комбінацію карбоплатин + паклітаксел застосовують у 5% випадків. ...

30.06.2023 Дерматологія Невидимий літній ворог: ефективний спосіб подолання грибкових інфекцій шкіри

Здавна помічено, що інфекційна захворюваність має сезонний характер. Такі сезонні коливання визначав ще Гіппократ, який у книзі «Афоризми» писав, що «кожна хвороба виникає у будь-яку пору року, але деякі з них частіше розвиваються та мають більшу тяжкість у певний сезон». Гіппократ пояснював такий факт впливом факторів навколишнього середовища, в т. ч. сезонними змінами пори року. Думку засновника європейської медицини підтверджено сучасними епідеміологічними даними, які демонструють зростання захворюваності на грибкові інфекції шкіри (ГІШ) влітку (Sharma B. et al., 2021)....

16.05.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Сертаконазол: застосування при поверхневих мікозах у дерматології та гінекології

Дерматологічні та гінекологічні інфекційні захворювання, спричинені грибками, уражають значну частку популяції та можуть бути причиною не лише погіршення якості життя, а й серйозніших наслідків для здоров’я. Згідно з даними літератури, в будь-який момент часу до 20% населення можуть бути ураженими поверхневими мікозами. Найчастішою із цієї групи захворювань є епідермофітія стоп (або т. зв. стопа атлета), що розвивається в 70% дорослих протягом життя. Крім того, ≈75% жінок мали хоча б один епізод вульвовагінальної інфекції, спричиненої Candida spp., тому це захворювання – одна з головних причин звернень по гінекологічну допомогу. ...

16.05.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Актуальні питання діагностики та лікування поширених дерматологічних захворювань

У березні відбувся онлайн-конгрес «Київські дерматологічні дні – 2023: весняний симпозіум», який об’єднав лікарів дерматовенерологічного, алергологічного, естетичного та суміжних профілів. На конгресі обговорювалися підходи до діагностики, лікування та профілактики таких поширених дерматологічних захворювань, як акне і атопічний дерматит, а також відбувся обмін інноваційними ідеями й клінічним досвідом. ...

16.05.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Крем Тіомекс – нові можливості топічної терапії поверхневих мікозів шкіри

Поверхневі мікози шкіри й донині є одними з найпоширеніших інфекційних дерматозів; відрізняються різноманіттям видів збудника (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale, Epidermophyton floccosum, дріжджоподібні та плісняві грибки), топографією уражень (мікоз кистей, стоп, тулуба) і клінічними формами (еритематосквамозна, інтертригінозна, сквамозно-гіперкератотична, дисгідротична) [1, 2]. Спектр клінічних мікотичних уражень шкіри є надзвичайно широким; він включає, крім мікозу кистей і стоп, різнокольоровий, або висівкоподібний лишай, спричинений грибками роду Malassezia, себорейний дерматит, який також розглядають у групі мікотичних уражень через доведений факт значимості грибків роду Malassezia в патогенезі дерматозу [4]....

16.05.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Лікування інфекцій, спричинених вірусами простого герпесу та вітряної віспи

Віруси герпесу людини, що належать до ДНК-вірусів, є одними з найпоширеніших вірусних збудників. На сьогодні охарактеризовано 8 вірусів герпесу, що є патогенними для людини. Первинне зараження зазвичай супроводжується латентністю вірусу, а подальші вірусні реактивації загалом є симптоматичнішими, ніж первинні інфекції; вони частіше потребують медичного втручання. В повсякденній практиці на перший план виходять інфекції, зумовлені вірусом простого герпесу-1 (HSV-1), вірусом простого герпесу-2 (HSV-2) і вірусом вітряної віспи (HHV3)....

01.05.2023 Дерматологія Сучасні перспективи лікування пацієнтів з акне

Серед хронічних запальних дерматозів неінфекційного ґенезу акне є одним із найрозповсюдженіших захворювань шкіри в підлітків та осіб молодого віку. За літературними даними, акне виявляють у 60-80% підлітків, а також у 5% жінок і в 3% чоловіків раннього дорослого та дорослого періодів життя. Майже в 20% осіб розвиваються тяжкі форми акне (конглобатні та абсцедувальні), які в кожному 4-му випадку спричиняють формування спотворювальних рубців. Захворювання часто супроводжується психоемоційними розладами та депресивними станами, обумовленими неефективною противугревою терапією та персистенцією висипів, а також суттєво знижують якість життя хворих. Особливо це стосується тяжких форм захворювань, які спричиняють значні косметичні вади. Зазначені фактори потребують призначення найдієвіших та найефективніших методів лікування акне. ...