Дерматологія

21.04.2024 Дерматологія Алгоритм лікування псоріазу як психодерматологічної патології

У лютому відбувся онлайн-майстер-клас «Персоніфікація сучасної медицини. Важливі питання гендерних особливостей перебігу захворювань внутрішніх органів. Вплив психоемоційних та інших складових», організований кафедрою терапії, інфекційних хвороб і дерматовенерології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), а також ГО «Українська академія функціональної медицини та гастропсихології» (м. Київ). ...

08.01.2024 Дерматологія Онкологія та гематологія Злоякісна меланома шкіри

Щорічна захворюваність на злоякісну меланому шкіри (МШ) коливається в межах від 3-5 на 100 тисяч населення (країни Середземномор’я) до 12-35 на 100 тисяч (північні країни), тоді як в Австралії та Новій Зеландії може сягати 50 на 100 тисяч населення. Захворюваність на меланому постійно зростає впродовж останніх 40 років з тенденцією до стабілізації смертності, окрім чоловіків похилого віку. ...

30.11.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Сульфатіазол срібла в лікуванні опіків: клінічний випадок

Пов’язки із препаратами на основі срібла є однією з основних груп засобів, що застосовуються під час лікування інфікованих ран і ран із високим ризиком інфікування, в т. ч. опікових. Іони срібла каталізують окислення генетичного матеріалу бактеріальної клітини, що є основним механізмом їхньої бактеріостатичної та бактерицидної дії на грампозитивні й грамнегативні бактерії, а також фунгіцидного ефекту. Широкий вибір препаратів срібла, доступних на сьогодні, надає можливість підібрати засіб відповідно до потреб і вподобань пацієнта. В рекомендаціях Асоціації з науково обґрунтованого лікування ран (2020) згадуються засоби на основі іонного, металевого та нанокристалічного срібла, а також сульфату срібла й інших його солей....

30.11.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Мистецтво топічної терапії у дерматології

Під час розгляду принципів терапії дерматологічних хворих зазвичай мається на увазі системне та зовнішнє лікування. Саме так і за таким порядком ми відзначили напрями підходу до курації хворих на дерматози з огляду на ухвалений у нас принцип послідовності терапії. Але! В європейських стандартах лікування, європейських монографіях і довідниках спочатку щодо терапії захворювань шкіри надається опис топічної терапії, а вже потім висвітлюються сучасні напрями системного підходу....

20.11.2023 Дерматологія Роль антисептиків у лікуванні атопічного дерматиту

Атопічний дерматит (АД) – ​це хронічне рецидивувальне запальне захворювання шкіри, яке зазвичай розвивається в ранньому дитинстві. За даними Міжнародного дослідження астми та алергій у дитинстві (ISAAC), загальносвітова поширеність АД становить від 2 до 20% (Odhiambo J.A. et al., 2009; Flohr C., 2011; Williams H. et al., 2008). Тяжкий АД корелює із погіршенням загального здоров’я, розладами сну та збільшенням використання ресурсів системи охорони здоров’я, а також асоціюється із численними хронічними хворобами (бронхіальною астмою, харчовими алергіями та ін.) (Silverberg J.I., Simpson E.L., 2013; Cox H. et al., 2011)....

29.09.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Правильний вибір оптимального засобу – ​запорука ефективної терапії мікозів шкіри

Грибкові захворювання шкіри – ​серйозна та глобальна проблема для охорони здоров’я; майже 1 млрд людей у світі страждають на поверхневі грибкові інфекції шкіри та її придатків. Неінвазивний кандидоз і дерматофітія у 2019 р. склали ≈⅓ загального економічного тягаря США, включаючи як прямі, так і непрямі витрати [2, 6]. Дерматофітії – ​одні з найпоширеніших інфекцій, які спостерігаються в клінічній практиці. У структурі інфекційних дерматозів питома вага дерматофітій сягає 37-40%, у деяких географічних регіонах – ​40-60% [13, 19]. Ще однією з поширених поверхневих грибкових інфекцій шкіри є висівкоподібний (різнокольоровий) лишай, обумовлений Malassezia spp. [6]. Різні фактори, наприклад вік, стать, клімат, соціально-економічний рівень і культурні звички, сприяють виникненню мікозів шкіри....

26.07.2023 Дерматологія Огляд щорічної літньої дерматологічної конференції Товариства асистентів лікарів‑дерматологів (SDPA‑2023)

Із 23 по 25 червня в Бостоні (штат Массачусетс, США) відбувалася щорічна літня дерматологічна конференція Товариства асистентів лікарів-дерматологів (Society Of Dermatology Physician Assistants, SDPA), під час проведення якої, на думку організаторів, учасники мали змогу «необмежено навчатися, спілкуватися та розвивати професійні стосунки з національно визнаним експертним факультетом дерматології»....

26.07.2023 Дерматологія Використання блокаторів інтерлейкіну-17 у дерматології за межами псоріазу

У квітні відбувся онлайн-конгрес «Київські дерматологічні дні-2023: весняний симпозіум», присвячений питанням діагностики, лікування та профілактики дерматологічних захворювань і хвороб із дерматологічними проявами. Співзасновник міжнародного науково-освітнього центру Medical knowledge hub, директор клініки персоналізованої медицини EuroDerm (м. Київ), асистент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), кандидат медичних наук Богдан Вікторович Литвиненко виступив із доповіддю «Блокатори інтерлейкіну-17 (ІЛ-17) у дерматології за межами псоріазу»....

26.07.2023 Дерматологія Дерматофітія стоп: що обрати для лікування?

Дерматофітія стоп (ДС) (tinea pedis, стопа атлета) є актуальною проблемою сьогодення через повсюдне зростання її поширеності. З-поміж інших дерматофітій на ДС припадає ≈80% випадків [1]. Ризик захворіти на ДС зростає в осіб із супутніми захворюваннями, а з віком подвоюється кожні 10 років життя [2]. Значна частка хворих на ДС має велику давність захворювання, незважаючи на те що неодноразово зверталася до лікарів різних спеціальностей. Одна із причин неефективності лікування – зростання резистентності збудників і нераціональний вибір антимікотичних препаратів, що зумовлює часті рецидиви, інфікування оточуючих та підвищення показників загалом....

26.07.2023 Дерматологія Нове в дерматології: огляд онлайн-конгресу «Київські дерматологічні дні 2023»

Попри постійне вдосконалення методів діагностики і лікування дерматологічні захворювання дотепер залишаються актуальною проблемою охорони здоров’я, що пов’язано з вірулентністю хвороботворних агентів, зниженням імунітету в схильних до ризику груп населення, нестачею санітарного виховання, а останнім часом – ще й з наслідками війни, вимушеними переселеннями великої кількості людей та погіршенням умов життя. У квітні відбувся онлайн-конгрес «Київські дерматологічні дні 2023: весняний симпозіум» – щорічний захід, у якому взяли участь лікарі дерматовенерологічного, алергологічного та суміжних профілів, які поділилися досвідом і повідомили про нові досягнення у веденні пацієнтів із дерматологічними захворюваннями....

17.07.2023 Дерматологія Терапія акне комплексними гомеопатичними препаратами: доцільність, можливості та ефективні комбінації

Звичайне акне – ​одне з найпоширеніших дерматологічних захворювань у дітей, підлітків, осіб молодого працездатного віку, яке не лише спричиняє біль, косметичні дефекти, зниження якості життя, а й може зумовити розвиток депресії та суїцидальної поведінки (Bungau A. et al., 2023). Сучасна терапія акне є суворо регламентованою: найбільшу поширеність отримали міжнародні настанови Американської академії дерматології (ААD) (Zaenglein A. et al., 2016), Національного інституту охорони здоров’я та вдосконалення медичної допомоги Великобританії (NICE) (Xu J. et al., 2021), а також вітчизняні стандарти, але схильність до тривалого перебігу, рецидивування (інколи – ​недостатня ефективність стандартної терапії) обґрунтовує пошук способів підвищення результативності лікування. Одним із них може бути використання гомеопатичних засобів (ГЗ)....

11.07.2023 Дерматологія Онкологія та гематологія Щодо лікування пацієнтів із метастатичною нерезектабельною меланомою IV стадії в Україні

Найпоширенішою практикою лікування пацієнтів із метастатичною нерезектабельною меланомою IV стадії в Україні є призначення дакарбазину – 60% хворих отримують цей цитостатичний засіб; 10% пацієнтів приймають хіміотерапевтичний препарат темозоломід, 5% – ломустин. Комбінацію карбоплатин + паклітаксел застосовують у 5% випадків. ...