Наша редакційна колегія

О.Я Бабак

д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного університету

О.М. Біловол

академік НАМН України, д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини № 1 і клінічної фармакології Харківського національного медичного університету

Г.М. Бутенко

д.м.н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України та РАМН, директор Інституту генетичної та регенеративної медицини НАМН України