Наша редакційна колегія

Ю.І. Фещенко

д.м.н., професор, академік НАМН України, директор Національного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України

П.Д. Фомін

д.м.н., професор, академік НАМН України, завідувач кафедри хірургії № 3 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України