Наша редакційна колегія

Д.Д. Іванов

д.м.н., професор, завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний дитячий нефролог МОЗ України