Наша редакційна колегія

В.І. Цимбалюк

д.м.н., професор, академік НАМН України, президент НАМН України, заступник директора Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України