СТАТТІ

06.05.2023 Акушерство/гінекологія Сучасний погляд на профілактику дефіциту кальцію й вітаміну D3 у період вагітності та лактації

У статті наведено огляд сучасних даних щодо ефективності застосування добавок кальцію та вітаміну D3 під час вагітності та грудного вигодовування. ...

06.05.2023 Акушерство/гінекологія Фетальне програмування в умовах сьогодення. Випереджаємо наслідки

Концепція фетального програмування передбачає вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища у внутрішньоутробному періоді на епігенетичну регуляцію геному, що призводить до фенотипічних змін у плода, а також до постнатальних хвороб, які маніфестують протягом життя людини. Поліпшення стану здоров’я, якості та тривалості життя потомства, у тому числі й наступних поколінь, можливе за рахунок відповідної прегравідарної підготовки обох батьків, модифікації їхнього способу життя, відмови від шкідливих звичок, раціоналізації харчування, а також дотації вітамінно-­мінеральних комплексів. ...

06.05.2023 Акушерство/гінекологія Стрес-індуковані дисгормональні порушення репродуктивної системи у жінок: досвід біорегуляційної корекції

9-11 лютого цього року відбулась міждисциплінарна науково-­практична конференція «Зимова школа НЕПіКа (неврологія, ендокринологія, психіатрія і кардіологія)», яка об’єднала лікарів різних спеціальностей з усіх регіонів України. У рамках конференції було висвітлено одну з найактуальніших проблем клінічної репродуктології, а саме – стрес-­індуковані дисгормональні порушення репродуктивної системи у жінок. Цій темі присвятила свою доповідь професор кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук Наталія Анатоліївна Гайструк...

06.05.2023 Акушерство/гінекологія Рідкісні причини акушерських і аномальних маткових кровотеч у жінок: діалог акушера та гематолога

Зважаючи на високу медичну значущість проблеми аномальних маткових кровотеч (АМК) та акушерських кровотеч (АК) у жінок, актуальним є мульти­дисциплінарний підхід до її вирішення. І хоча кровотечі традиційно вважаються акушерсько-гінекологічною проблемою, залучення до лікувально-діагностичного процесу лікаря-гематолога дозволяє виявити у пацієнток рідкісні (генетичні та аутоімунні) причини кровотеч і забезпечити їх подальше ефективне лікування. Тому програма вебінару, що відбувся 24 червня 2022 року і був присвячений цій актуальній міждисциплінарній темі, включала діалог двох експертів із різних галузей, яких об’єднала спільна проблема — менеджмент пацієнток із АМК та АК. ...

06.05.2023 Акушерство/гінекологія Сучасний підхід до лікування дисплазії епітелію шийки матки легкого ступеня, асоційованої з вірусом папіломи людини

Вірус папіломи людини (ВПЛ) є однією з найпоширеніших інфекцій, яка передається статевим шляхом, й одним із найважливіших етіологічних факторів розвитку раку шийки матки (РШМ). У більшості випадків перебіг ВПЛ-інфекції має безсимптомний характер, при якому вірус може самовільно елімінуватися без відповідного лікування. Проте в окремих випадках дисплазія епітелію шийки матки легкого ступеня (CIN [cervical intraepithelial neoplasia] 1), асоційована із ВПЛ, може прогресувати з розвитком уражень високого ступеня злоякісності та їх подальшою трансформацією у РШМ. Тому за наявності CIN 1 застосування ефективного й безпечного вагінального гелю Папілокеа може бути корисним у відновленні та реепітелізації уражень слизової оболонки шийки матки та піхви, а також у сприянні вірусному кліренсу у групах пацієнтів високого онкогенного ризику....

05.05.2023 Терапія та сімейна медицина Ефективність розчину повідон-йоду проти резистентних мікроорганізмів, які формують біоплівки

Біоплівки являють собою скупчення патогенів, прикріплених до поверхні та вбудованих в екстрацелюлярний матрикс [1]. Утворення біоплівки є вдалою стратегією; вона захищає бактерії, грибки та дріжджі від небезпеки в навколишньому просторі, антимікробних пептидів, антибіотиків, фагоцитозу, а також надає можливість тривало персистувати в організмі хазяїна. Біоплівки – це не просто шари бактеріального слизу; вони являють собою складні біологічні системи....

05.05.2023 Терапія та сімейна медицина Ефекти β-блокаторів на вуглеводний та ліпідний метаболізм

У бурій та білій жировій тканині й скелетних м’язах здебільшого розташовані β3-рецептори, блокада яких спричиняє пригнічення активності ліпопротеїнліпази, яка каталізує ліпіди крові та розщеплення ТГ до вільних жирних кислот [1, 9]. Саме β-рецептори жирової тканини привертають увагу дослідників, оскільки їхня блокада разом із блокадою β2-рецепторів може спричиняти метаболічні порушення ліпідного обміну та збільшення маси тіла [10], а вплив на їхню активність може бути шляхом медикаментозної корекції порушень ліпідного метаболізму. ...

05.05.2023 Терапія та сімейна медицина Медикаментозна терапія ендометріозу: ефективно, безпечно, доступно

Ендометріоз – ​дуже поширена патологія, що суттєво знижує якість життя жінок і часто стає причиною безпліддя. Його оперативне лікування не завжди показане та можливе, крім того, після хірургічного втручання високоймовірним є рецидив захворювання. Саме тому медикаментозне лікування зазначеної патології зберігає свою актуальність, про що і йтиметься в цій статті....

05.05.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Засоби нейропротекції та захисту від окисного стресу в пацієнтів із кризовим перебігом артеріальної гіпертензії

Артеріальна гіпертензія (АГ) є найпоширенішим неінфекційним захворюванням у світі, яке сьогодні залишається однією з головних проблем охорони здоров’я. Так, в Україні підвищений артеріальний тиск (АТ) спостерігається в ≈40% дорослого населення. Незадовільний контроль АТ на рівні популяції має украй несприятливі наслідки щодо поширеності серцево-судинних захворювань та смерті від них. Відомо, що АГ, особливо із кризовим перебігом, є самостійним і вагомим фактором ризику розвитку деменції через виникнення незворотних склеротичних змін у головному мозку (Iemolo F. et al., 2009; Міщенко Л.А. та ін., 2013)....

05.05.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Захист мозку з посттравматичними бойовими ушкодженнями

Черепно-мозкова травма (ЧМТ) є складною мультидисциплінарною медичною та соціальною проблемою, а також однією з провідних причин захворюваності, інвалідності й смертності [1]. В усьому світі >50 млн людей щороку страждають від наслідків ЧМТ [2]; приблизно 3,17 млн осіб, які вижили після ЧМТ, зазнають посттравматичних ускладнень: від неврологічних, психосоціальних проблем до тривалої інвалідності [3]....

05.05.2023 Терапія та сімейна медицина Протокол відкритого, зі сліпою оцінкою кінцевого результату, IV фази проспективного рандомізованого «випадок – контроль» дослідження безпеки, переносимості та ефективності супровідної терапії гострого періоду ішемічного інсульту Ксавроном

КсаРеЛІ (Ксаврон при Реканалізаційному Лікуванні Інсульту): обґрунтування та дизайн...

05.05.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Стандарти надання кваліфікованої медичної допомоги при бойових ураженнях головного мозку

17-18 березня в онлайн-форматі відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Особливості діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів із неврологічною патологією в умовах воєнного часу», під час якої особливу увагу було приділено найпоширенішим і соціально значущим у період воєнного стану захворюванням: черепно-мозковій травмі (ЧМТ) та її наслідкам, мозковому інсульту, інсомнії, тривожним/депресивним розладам. Про стандарти надання кваліфікованої медичної допомоги в разі бойових уражень головного мозку доповіла доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук Інна Іванівна Черненко....