0 %

«Такеда» отримала позитивний висновок CHMP щодо використання препарату Адцетрис (брентуксимаб ведотин) для лікування пацієнтів з CD30-позитивною шкірною Т-клітинною лімфомою

24.12.2017

Стаття у форматі PDF

Висновок ґрунтується на позитивних результатах дослідження ІІІ фази ALCANZA, яке показало статистично значуще покращення показника об’єктивної відповіді, що триває принаймні 4 міс, середньої тривалості безрецидивної виживаності та загальної частоти відповіді, а також зниження ступеня тяжкості симптомів у групі пацієнтів, у яких застосовували Адцетрис.

1 листопада 2017 р. компанія «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед» оголосила, що Комітет з лікарських засобів для застосування у людини (CHMP) Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) схвалив розширення реєстраційного посвідчення препарату Адцетрис (брентуксимабу ведотину) та рекомендував його затвердження для лікування дорослих пацієнтів з CD30-позитивною шкірною Т-клітинною лімфомою (CTCL) після щонайменше однієї лінії попередньої системної терапії.

Адцетрис становить собою кон’югат антитіло – лікарський засіб, спрямований на CD30, який експресується на шкірних ураженнях у приблизно 50% пацієнтів з CTCL. Адцетрис наразі не затверджений для лікування хворих на CTCL в Україні.

«Цей висновок є дуже важливим першим кроком вперед для пацієнтів, котрі живуть із CTCL – виснажливою хворобою, – який може суттєво вплинути на якість їхнього життя», – говорить лікар Джулія Скарісбрік з кафедри дерматології університетської лікарні Бірмінгема (Великобританія). – «Результати дослідження ALCANZA демонструють вражаючу ефективність, а також прийнятний профіль безпеки Адцетрис порівняно з такими метотрексату і бексаротену, препаратами, які зазвичай використовують у терапії. Якщо брентуксимаб ведотин буде затверджений у Європі, він стане новим варіантом лікування для пацієнтів із CTCL, що експресує CD30».

Висновок CHMP щодо препарату Адцетрис планує розглянути Європейська комісія, яка має повноваження для затвердження лікарських засобів для використання у 28 країнах Європейського Союзу, Норвегії, Ліхтенштейні та Ісландії.

Позитивний висновок CHMP ґрунтується на результатах рандомізованого відкритого дослідження ІІІ фази ALCANZA, метою якого була оцінка ефективності монотерапії препаратом Адцетрис (основна група) порівняно зі стандартним лікуванням за вибором дослідника (метотрексат або бексаротен – контрольна група) у пацієнтів з CD30-позитивною CTCL. У дослідженні була досягнута первинна кінцева точка, а група лікування препаратом Адцетрис продемонструвала статистично значуще покращення показника об’єктивної відповіді, що триває принаймні 4 міс (ORR4), порівняно з контрольною групою за оцінкою незалежного наглядового центру (р<0,0001). У групі лікування препаратом Адцетрис ORR4 становив 56,3%, у контрольній – 12,5%. Ключові вторинні кінцеві точки, зазначені в протоколі, включаючи частку пацієнтів із повною об’єктивною відповіддю, виживаність без прогресування та зменшення ступеня тяжкості симптомів під час лікування, які визначаються за анкетою Skindex-291, були статистично значущими на користь групи лікування препаратом Адцетрис. Профіль безпеки цього препарату у дослідженні ALCANZA загалом відповідав наявній інформації про препарат. Найпоширенішими небажаними явищами будь-якого ступеня були: периферична нейропатія, нудота, діарея, втомлюваність, блювання, алопеція, свербіж, лихоманка, зниження апетиту та гіпертригліцеридемія.

 

Про CTCL

Шкірні лімфоми є різновидом неходжкінських лімфом, які насамперед уражають шкіру. За даними Фундації шкірної лімфоми, CTCL є найпоширенішим типом шкірної лімфоми, яка зазвичай проявляється червоними лускатими плямами або потовщеними бляшками на шкірі, що часто подібні до екземи або хронічного дерматиту. Прогресування від обмеженого ураження шкіри може супроводжуватися утворенням пухлини шкіри, виразкою та лущенням, ускладненим свербежем і приєднанням інфекції. Пізня стадія визначається за залученням лімфатичних вузлів, периферичної крові та внутрішніх органів. Згідно з опублікованими літературними даними, CD30 експресується на ураженнях CTCL у приблизно 50% пацієнтів із цим захворюванням.

Стандарт лікування CTCL включає дерматологічні лікувальні процедури, опромінення та системну терапію або їх комбінацію. Схеми системної терапії, затверджені для лікування на сьогодні, демонструють частоту об’єктивної відповіді від 30 до 45% та низький відсоток повної відповіді.

 

Про Адцетрис

Адцетрис є кон’югатом, який містить анти-CD30 моноклональні антитіла, приєднані протеазорозщеплюваним лінкером до активного компонента, що руйнує мікротубулярну систему клітини, – монометилу ауристатину E (MMAE) – з використанням фірмової технології Seattle Genetics. Адцетрис використовує лінкерну систему, розроблену таким чином, щоб зберігати стабільність у кровоообігу, але вивільняти MMAE при інтерналізації у CD30-позитивних пухлинних клітинах.

Адцетрис отримав реєстраційні посвідчення Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA) США та Європейської комісії в 2012 р. В Україні препарат зареєстровано 21.10.2013 р. наказом № 899 Міністерства охорони здоров’я. (Р.П. UA/13286/01/01). Загалом від регуляторних органів у більше ніж 65 країнах Адцетрис одержав реєстраційні посвідчення про застосування при рецидивній або рефрактерній лімфомі Ходжкіна та анапластичній великоклітинній лімфомі.

Сьогодні препарат призначають за такими показаннями:

– лікування дорослих пацієнтів з рецидивною або рефрактерною формою CD30-позитивної лімфоми Ходжкіна:

  • після аутологічної трансплантації стовбурових клітин;
  • після принаймні двох попередніх ліній терапій, якщо аутологічна трансплантація стовбурових клітин або поліхіміотерапія не розглядається як лікувальна опція;

– лікування дорослих пацієнтів з CD30-позитивною лімфомою Ходжкіна за наявності підвищеного ризику рецидиву або прогресування захворювання після аутологічної трансплантації стовбурових клітин;

– лікування дорослих пацієнтів із рецидивною або рефрактерною системною анапластичною великоклітинною лімфомою.

 

Нижче наведено важливу інформацію про безпеку.

Застосування препарату Адцетрис оцінюється у більш ніж 70 клінічних дослідженнях, включаючи дослідження ІІІ фази – як першої лінії лікування при лімфомі Ходжкіна (ECHELON-1) та ще одне дослідження ІІІ фази – як першої лінії лікування при CD30-позитивній периферичній Т-клітинній лімфомі (ECHELON-2), а також вивчається його ефективність проти багатьох інших типів CD30-позитивних злоякісних новоутворень.

 

Seattle Genetics і «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед» спільно розробляють Адцетрис. Згідно з умовами угоди про співпрацю, Seattle Genetics має права на комерціалізацію препарату у США та Канаді, а «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед» – у решті країн. Seattle Genetics і «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед» фінансують витрати на розробку препарату Адцетрис у співвідношенні 50:50 (за винятком Японії, де «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед» несе виняткову відповідальність за витрати на розробку).

 

Про фармацевтичну компанію «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед»

«Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед» – науково-дослідна фармацевтична компанія світового рівня, яка прагне забезпечити міцніше здоров’я та світліше майбутнє для пацієнтів, втілюючи наукові досягнення у ліки, що змінюють життя. Науково-дослідна робота компанії «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед» зосереджена на розробленні лікарських засобів для застосування в онкології, гастроентерології, неврології (при патології центральної нервової системи), а також вакцин. Щоб залишитися на передньому краї інновацій, «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед» провадить науково-дослідну роботу як самостійно, так і з партнерами. Інноваційні препарати, особливо для застосування в онкології та гастроентерології, а також присутність на ринках, що розвиваються, сприяють зростанню компанії. Понад 30 тис. співробітників «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед» працюють для покращення якості життя пацієнтів спільно з партнерами із систем охорони здоров’я більш ніж 70 країн.

 

Додаткова інформація про «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед» доступна на корпоративному веб-сайті www.takeda.com, а додаткова інформація про Takeda Oncology, бренд для глобального бізнес-підрозділу «Такеда Фармасьютікал Компані Лімітед», – на веб-сайті www.takedaoncology.com.


1 Усталена анкета Skindex-29 – це тривимірна анкета оцінки якості життя, стану здоров’я з погляду дерматології (HRQL). Двадцять дев'ять пунктів розділені на три частини: симптоми, емоції та функціонування.
Оцінки за частину та загальна оцінка подаються за 100-бальною шкалою, причому вищі оцінки свідчать про нижчий рівень якості життя. https://doi.org/10.1038/jid.2009.404.

 

Тематичний номер «Онкологія» № 5 (51), грудень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

02.04.2019 Онкологія та гематологія Дослідження TRIBE-2: пошук оптимальної стратегії 1-ї та 2-ї ліній терапії при метастатичному колоректальному раку

Перша лінія терапії є ключовою відправною точкою для кожного пацієнта з метастатичним колоректальним раком (мКРР). Стратегічна важливість вибору схеми 1-ї лінії терапії полягає у необхідності зменшення вираженості симптомів, досягнення контролю та запобігання прогресуванню хвороби. Крім того, 1-ша лінія терапії надає унікальний шанс вилікування певної частки пацієнтів, а також дозволяє розширити вибір методів подальшого лікування, як системних, так і хірургічних і локорегіонарних....

02.04.2019 Онкологія та гематологія Комбінація атезолізумабу та наб-паклітакселу в 1-й лінії терапії при PD-L1‑позитивному метастатичному потрійному негативному раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) – ​найпоширеніше злоякісне новоутворення у жінок, щорічно в світі виявляють більше 2 млн випадків цього захворювання. Потрійний негативний РГЗ (ПН-РГЗ) становить приблизно 15% всіх випадків РГЗ і порівняно з іншими формами РГЗ частіше зустрічається у жінок віком до 50 років....

02.04.2019 Онкологія та гематологія 44-й конгресс Европейской ассоциации трансплантации костного мозга

В марте 2018 года в Лиссабоне состоялся 44-й конгресс Европейского общества трансплантации костного мозга (EBMT). В этом самом авторитетном мировом форуме в данной области приняли участие более 4 тыс. клиницистов, иммунологов, фармацевтов, медицинских сестер, психологов, микробиологов и других специалистов со всех континентов. Отрывала программу конгресса сессия, посвященная лечению лимфомы Ходжкина....

02.04.2019 Онкологія та гематологія Рекомбінантний людський тромбопоетин у лікуванні тромбоцитопенії після хіміотерапії у пацієнтів з гострим лейкозом

У пацієнтів з гострим лейкозом після хіміотерапії (ХТ) часто розвивається тяжка тромбоцитопенія, якій складно запобігти і яка важко піддається лікуванню. Тривалий час стандартним методом терапії при цьому ускладненні залишалося переливання тромбоцитарної маси, проте короткий термін зберігання тромбоцитів і тяжкі посттрансфузійні реакції обмежують його застосування у клінічній практиці....