Актуальна тема «Фіксована комбінація омепразолу та домперидону: ефективність і спектр застосування»
Сучасний підхід до корекції порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу Сучасний підхід до корекції порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу

На сьогодні доведено, що велика кількість захворювань супроводжується порушенням моторної функції травного каналу. Практично всі органічні хвороби органів травлення (гастрит/дуоденіт, пептична виразка, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), хронічний панкреатит, злоякісні новоутворення) та переважна більшість неорганічної патології травної системи (функціональна диспепсія (ФД), синдром подразненого кишечнику – СПК) супроводжуються зниженням або прискоренням моторної активності травного каналу [1]....

Лимзер: эффективная комбинация домперидона и омепразола Лимзер: эффективная комбинация домперидона и омепразола

Современные стандарты лечения многих кислотозависимых заболеваний и функциональной патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) предусматривают одновременное назначение антисекреторных и прокинетических препаратов, так как ведущими патогенетическими факторами развития и прогрессирования этих расстройств являются кислотно-пептическая агрессия и нарушение моторно-эвакуаторной функции желудка....