Кардиология дайджест

27.03.2015

В рандомизированном исследовании ІІ фазы изучалось влияние эвацетрапиба – инновационного препарата, действие которого направлено на снижение холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и повышение ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Эвацетрапиб – еще один представитель нового класса препаратов, которых называют ингибиторами белка, переносящего эфир холестерина (CETP).

В исследование с апреля 2010 по январь 2011 года были включены 393 пациента с повышенным уровнем ХС ЛПНП или сниженным уровнем ХС ЛПВП. Средний уровень ХС ЛПВП у больных составлял 55,1 мг/дл, а ХС ЛПНП – 144,3 мг/дл. Пациенты были рандомизированы на несколько групп, в первой получали плацебо (n=38), во второй – эвацетрапиб в качестве монотерапии в дозе 30 мг/сут (n=40), 100 мг/сут (n=39) или 500 мг/сут (n=42); в третьей – статины (n=239) (симвастатин 40 мг/сут; аторвастатин 20 мг/сут или розувастатин 10 мг/сут) с или без эвацетрапиба 100 мг/сут на протяже нии 12 нед.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.08.2020 Неврологія Місце В-вітамінних комплексів у лікуванні больового синдрому

Больовий синдром – ​одна з найвагоміших проблем, з якими щодня стикаються неврологи, терапевти, ревматологи, нейрохірурги та рефлексотерапевти. Біль поширений при широкому спектрі захворювань, як-от периферичні невропатії, дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта тощо, призводить до суттєвого зниження якості життя й функціональної активності пацієнтів. ...

12.08.2020 Неврологія Абузусний головний біль: диференційна діагностика й тактика лікування

У межах циклу неврологічних онлайн-конференцій «Школа диференційної діагностики та лікування в неврології» у квітні 2020 р. було розглянуто тему «Больові синдроми в неврології»....

12.08.2020 Неврологія Хвороба Паркінсона та поведінкові розлади при деменції

Наприкінці листопада 2019 р. у Києві відбувся грандіозний II Регіональний конгрес «Controversies in neurology» («Дебати в неврології»), акредитований Європейською радою з акредитації безперервної медичної освіти (EACCME). Представляємо до вашої уваги огляд виступів, що лунали на цьому форумі. Доповіді відображають сучасні погляди на контраверсійні питання сфери екстрапірамідних проявів та деменції у світі....

11.08.2020 Урологія та андрологія Фітотерапія хронічного рецидивуючого бактеріального циститу в жінок репродуктивного та менопаузального віку

Як відомо, запалення сечового міхура зустрічається переважно в жінок. Протягом життя від 20 до 25% жінок страждають на гострий цистит, у 30% із них протягом року відбувається рецидив захворювання, а в 10% випадків спостерігається хронічна рецидивуюча форма. Цистит найчастіше розвивається в жінок активного репродуктивного віку, а також у менопаузальному періоді. До 60% візитів до уролога пов’язані з гострим або рецидивуючим циститом [10, 14]....