0 %

Оперативно о главном

27.03.2015

С 18 по 21 сентября в г. Бостоне (США) прошел 15-й ежегодный съезд специалистов Американского общества сердечной недостаточности (HFSA-2011).

HFSА было основано в 1994 г. как общественная образовательная организация, цель которой – объединение экспертов в области лечения СН. На протяжении 4 дней работы мероприятия ведущие кардиологи представляли современные достижения в изучении этиологии и патогенеза СН, а также результаты новых клинических исследований, направленных на улучшение оказания помощи пациентам с данным заболеванием.

В частности, разочарованием для многих стали результаты исследований препарата цинацигуат (Bayer HealthCare) для лечения острой декомпенсированной СН, в составе которого выявлено вещество, активирующее гуанилатциклазу. За последние 35 лет не было создано ни одного препарата для лечения острой декомпенсированной СН, поэтому появление цинацигуата могло стать прорывом в этой области.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.01.2020 Неврологія Настанови з діагностики та лікування прогресивної атаксії

Прогресивна атаксія – ​група рідкісних і складних неврологічних розладів, про які медпрацівникам нерідко бракує знань. До вашої уваги представлено огляд рекомендацій щодо діагностування та лікування цього стану, розроблених групою підтримки пацієнтів з атаксією De Silva et al. у Великій Британії (Orphanet Journal of Rare Diseases, 2019; 14 (1): 51). Атаксія може бути симптомом багатьох поширених станів, однак дані настанови сфокусовані саме на прогресивній, зокрема спадковій атаксії Фрідрейха, ідіопатичній спорадичній мозковій атаксії та специфічних нейродегенеративних розладах. ...

23.01.2020 Неврологія Трансовые методы в практике психотерапевта: аналитический обзор

К настоящему времени изменилось на­ше понимание транса, но не механизм его возникновения. К трансовым методам в психотерапии принято относить ряд направлений: суггестию (внушение, гипноз), нейролингвистическое программирование (НЛП), а также метод визуализации, извест­ный как символдрама Лейнера....

23.01.2020 Ревматологія Неочевидні питання імунобіологічної терапії при ревматичних хворобах

Значимою подією для лікарів-ревматологів та фахівців суміжних галузей стала науково-практична конференція «Ревматологічні хвороби – ​сучасні проблеми лікування та забезпечення моніторингу», що відбулася 31 жовтня – ​1 листопада 2019 року в Києві. Серед нагальних питань були, зокрема, розглянуті актуальні аспекти імунобіологічної терапії (ІБТ)....

23.01.2020 Неврологія Церебрум композитум Н: патогенетичні біорегуляційні можливості в дитячій неврології

Сьогодні спостерігається зростання кіль­кості дітей з інвалідністю, які мають порушення фізичного та розумового розвитку [1]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 10% населення земної кулі – ​люди з інвалідністю, з них 120 млн – ​діти та підлітки [2]....