Компанія «Берінгер Інгельхайм» реєструє першого пацієнта для участі в дослідженні III фази, присвяченому вивченню ефективності нової фіксованої комбінації тіотропію та олодатеролу в лікуванні ХОЗЛ

27.03.2015

21 вересня, м. Інгельхайм (Німеччина). Компанія «Берінгер Інгельхайм» оголосила про початок реєстрації учасників програми клінічних досліджень ІІІ фази TOviTO. У дослідженні вивчатиметься ефективність застосування фіксованої комбінації тіотропію та олодатеролу в режимі 1 р/добу для лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).

Ознаки ХОЗЛ – прогресуючого захворювання, що зменшує тривалість життя пацієнтів, – спостерігаються приблизно у 210 млн людей у всьому світі. Смертність від цієї патології перевищує таку від раку молочної залози та цукрового діабету загалом [1, 2].

Тіотропій, представлений на фармацевтичному ринку під торговою маркою Spiriva® (Спірива®) і призначений для лікування ХОЗЛ, є блокатором мускаринових рецепторів M3, який забезпечує 24-годинну бронходилатацію [3]. Тіотропій є лікарським засобом, який найчастіше рекомендується до застосування пацієнтам із ХОЗЛ: кількість призначень препарату в рік становить 34 млн. Олодатерол є новим b2-агоністом тривалої дії (БАТД), що призначений для прийому 1 р/добу. Цей лікарський засіб був розроблений компанією «Берінгер Інгельхайм» як ідеальний супутній препарат для застосування з тіотропієм у лікуванні ХОЗЛ.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

26.10.2020 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Трудные аспекты «простых» резекций печени

В статье представлены клинические случаи хирургического лечения объемных образований печени, расположенных вблизи ее кавальных и/или портальных ворот и в связи с этим представляющих значительную сложность для выполнения оперативного вмешательства ...

26.10.2020 Ревматологія Пацієнт із подагрою: втрачені можливості та нові перспективи

Захворюваність на подагру у всьому світі поступово зростає. Найпоширенішими причинами її розвитку є шкідливі харчові звички, низька фізична активність, збільшення захворюваності на ожиріння й метаболічний синдром. Незважаючи на добре відому етіологію хвороби та наявність ефективних засобів лікування, досі лишилися прогалини щодо якості медичної допомоги. Зокрема, пацієнти з подагрою мають підвищений ризик виникнення серцево-судинних (СС) подій та смерті. В червні 2020 р. у формі вебінару пройшла науково-практична школа Асоціації ревматологів України «Кістково-м’язова система та сполучна тканина в фокусі ревматології». В межах цього заходу сучасні аспекти лікування подагри та СС-безпеки висвітлила завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, д. мед. н., професорка Світлана Іванівна Сміян....

26.10.2020 Кардіологія Основні аспекти призначення антиаритмічної терапії при фібриляції передсердь

Фібриляція передсердь (ФП) – ​найпоширеніший тип аритмії, медикаментозна корекція якої потребує виваженого та індивідуального підходу. Сучасні фармакологічні можливості відновлення синусового ритму та його безпечного і тривалого контролю у форматі «питання – ​відповіді» розглянули к. мед. н. Олена Миколаївна Романова та к. мед. н. Таісія Вячеславівна Гетьман (ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ). ...

26.10.2020 Кардіологія Флекаїнід у лікуванні фібриляції передсердь: світовий досвід та експертні рекомендації

Фібриляція передсердь (ФП), або миготлива аритмія – ​найпоширеніше порушення ритму серця в популяції, що пов’язане з підвищенням ризику серцево-судинних ускладнень і зниженням якості життя хворих. Відновлення та утримання синусового ритму (СР) є бажаною метою для більшості пацієнтів із симптомними епізодами. Проте наразі схвалено небагато антиаритмічних препаратів (ААП), які можна застосовувати для відновлення СР (фармакологічної кардіоверсії) при ФП. Серед них варто відзначити флекаїнід*, який у чинних американських і європейських настановах посідає місце в першій лінії терапії для конверсії та підтримання ритму в пацієнтів без структурного захворювання серця і на сьогодні вважається оптимальним пероральним ААП для переривання епізодів ФП....