0 %

Компанія «Берінгер Інгельхайм» реєструє першого пацієнта для участі в дослідженні III фази, присвяченому вивченню ефективності нової фіксованої комбінації тіотропію та олодатеролу в лікуванні ХОЗЛ

27.03.2015

21 вересня, м. Інгельхайм (Німеччина). Компанія «Берінгер Інгельхайм» оголосила про початок реєстрації учасників програми клінічних досліджень ІІІ фази TOviTO. У дослідженні вивчатиметься ефективність застосування фіксованої комбінації тіотропію та олодатеролу в режимі 1 р/добу для лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).

Ознаки ХОЗЛ – прогресуючого захворювання, що зменшує тривалість життя пацієнтів, – спостерігаються приблизно у 210 млн людей у всьому світі. Смертність від цієї патології перевищує таку від раку молочної залози та цукрового діабету загалом [1, 2].

Тіотропій, представлений на фармацевтичному ринку під торговою маркою Spiriva® (Спірива®) і призначений для лікування ХОЗЛ, є блокатором мускаринових рецепторів M3, який забезпечує 24-годинну бронходилатацію [3]. Тіотропій є лікарським засобом, який найчастіше рекомендується до застосування пацієнтам із ХОЗЛ: кількість призначень препарату в рік становить 34 млн. Олодатерол є новим b2-агоністом тривалої дії (БАТД), що призначений для прийому 1 р/добу. Цей лікарський засіб був розроблений компанією «Берінгер Інгельхайм» як ідеальний супутній препарат для застосування з тіотропієм у лікуванні ХОЗЛ.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.01.2020 Неврологія Гастробезпека терапії нестероїдними протизапальними препаратами у пацієнтів із ревматичними захворюваннями

У вересні 2019 року в Одесі відбулася науково-практична конференція «Ревматологія ХХІ сторіччя». До вашої уваги представлено огляд озвученої в межах заходу доповіді начальника кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, д. мед. н., професора Галини Василівни Осьодло. Виступ був присвячений актуальному питанню безпеки застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) у пацієнтів ревматологічного профілю в аспекті впливу на шлунково-кишковий тракт (ШКТ)....

13.01.2020 Кардіологія Ревматологія Інфаркт міокарда при вузликовому поліартеріїті

Незважаючи на значне вдосконалення стратегій лікування пацієнтів із гострим інфарктом міокарда (ІМ) за останні десятиліття, цей недуг все ще лишається однією із провідних причин захворюваності та смертності у всьому світі [67]. Більш ніж у 80% випадків ІМ є наслідком стенозуючого атеросклерозу коронарних артерій (КА), а у 5% випадків причиною фатального ІМ є неатеросклеротичне ураження КА [7, 82]. Однак за даними дослідження J. Saw et al., у жінок з ІМ віком ≤50 років за допомогою коронарографії (КГ) у 28,8% відзначали незмінені артерії, у 36,4% – атеросклеротичне, у 30,3% – неатеросклеротичне ураження КА та у 4,5% – етіологію не встановлено [69]. ...

13.01.2020 Кардіологія Як знайти оптимальне рішення у виборі терапії артеріальної гіпертензії в пацієнта із поєднаною патологією?

Серед тих, хто звертається по медичну допомогу до лікаря загальної практики, частка осіб із поєднаною патологією становить понад 80% [14]. Значення проблеми коморбідності для практичної діяльності насамперед зумовлене тим, що наявність декількох захворювань із хронічним перебігом призводить до погіршення якості життя пацієнтів. Поліморбідні хвороби та стани можуть суттєво вплинути на діагностику й лікування. ...

10.01.2020 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Ушкодження зв’язок суглобів: сучасні аспекти застосування місцевих нестероїдних протизапальних препаратів

Ушкодження зв’язок суглобів – ​актуальна й поширена проблема серед людей різного віку. Виражений больовий синдром, яким супроводжується розтягнення зв’язок суглобів, знижує працездатність, обмежує фізичну активність і зумовлює тривалий реабілітаційний період після травми. У менеджменті ушкодження зв’язок суглобів на сьогодні важлива роль відводиться адекватній аналгезії, яку забезпечує застосування місцевих нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП)....