0 %

Приливы: лечить или терпеть?

27.03.2015

Во всем мире интерес к изучению климактерия продолжает расти. В этом нет ничего удивительного, так как климактерический период в жизни женщины составляет около 25-30 лет. Негативное влияние дефицита половых гормонов на женский организм хорошо известно. Тем не менее вопросы коррекции симптомов климактерического синдрома в нашей стране остаются открытыми. Главной причиной низкой приверженности к лечению климактерического синдрома со стороны женщин продолжает оставаться гормонофобия.

Организованный компанией «Бионорика» сателлитный симпозиум, состоявшийся в рамках ХІІІ съезда акушеров-гинекологов Украины 21 сентября в г. Одессе, был посвящен альтернативным негормональным методам лечения климактерического синдрома и предоставил возможность задать ряд вопросов вице-президенту Российской ассоциации по менопаузе, доктору медицинских наук, профессору Научного центра акушерства и гинекологии им. В.И. Кулакова (г. Москва) Вере Ефимовне Балан.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.01.2020 Неврологія Настанови з діагностики та лікування прогресивної атаксії

Прогресивна атаксія – ​група рідкісних і складних неврологічних розладів, про які медпрацівникам нерідко бракує знань. До вашої уваги представлено огляд рекомендацій щодо діагностування та лікування цього стану, розроблених групою підтримки пацієнтів з атаксією De Silva et al. у Великій Британії (Orphanet Journal of Rare Diseases, 2019; 14 (1): 51). Атаксія може бути симптомом багатьох поширених станів, однак дані настанови сфокусовані саме на прогресивній, зокрема спадковій атаксії Фрідрейха, ідіопатичній спорадичній мозковій атаксії та специфічних нейродегенеративних розладах. ...

23.01.2020 Неврологія Трансовые методы в практике психотерапевта: аналитический обзор

К настоящему времени изменилось на­ше понимание транса, но не механизм его возникновения. К трансовым методам в психотерапии принято относить ряд направлений: суггестию (внушение, гипноз), нейролингвистическое программирование (НЛП), а также метод визуализации, извест­ный как символдрама Лейнера....

23.01.2020 Ревматологія Неочевидні питання імунобіологічної терапії при ревматичних хворобах

Значимою подією для лікарів-ревматологів та фахівців суміжних галузей стала науково-практична конференція «Ревматологічні хвороби – ​сучасні проблеми лікування та забезпечення моніторингу», що відбулася 31 жовтня – ​1 листопада 2019 року в Києві. Серед нагальних питань були, зокрема, розглянуті актуальні аспекти імунобіологічної терапії (ІБТ)....

23.01.2020 Неврологія Церебрум композитум Н: патогенетичні біорегуляційні можливості в дитячій неврології

Сьогодні спостерігається зростання кіль­кості дітей з інвалідністю, які мають порушення фізичного та розумового розвитку [1]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 10% населення земної кулі – ​люди з інвалідністю, з них 120 млн – ​діти та підлітки [2]....