0 %

Телмисартан при начальной и поздних стадиях диабетической нефропатии: сохраняя почки, защищает сердце

27.03.2015

В настоящее время во всем мире наблюдается рост распространенности хронической болезни почек (ХБП). Диагноз этого заболевания устанавливается при наличии объективных признаков поражения органа и/или в случае, если скорость клубочковой фильтрации (СКФ) сохраняется на уровне <60 мл/мин/1,73 м2 на протяжении і3 мес. Ведущей причиной развития терминальной стадии ХБП является сахарный диабет (СД).

По данным исследования UKPDS, через 25 лет после установления диагноза СД 2 типа начальная стадия нефропатии, проявляющаяся микроальбуминурией, определяется у 35% больных, а у 5-10% на этот момент уже присутствует тяжелое поражение почек с макроальбуминурией. От появления первых признаков почечной дисфункции до развития стойкой макроальбуминурии проходит в среднем 11 лет.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.01.2020 Неврологія Настанови з діагностики та лікування прогресивної атаксії

Прогресивна атаксія – ​група рідкісних і складних неврологічних розладів, про які медпрацівникам нерідко бракує знань. До вашої уваги представлено огляд рекомендацій щодо діагностування та лікування цього стану, розроблених групою підтримки пацієнтів з атаксією De Silva et al. у Великій Британії (Orphanet Journal of Rare Diseases, 2019; 14 (1): 51). Атаксія може бути симптомом багатьох поширених станів, однак дані настанови сфокусовані саме на прогресивній, зокрема спадковій атаксії Фрідрейха, ідіопатичній спорадичній мозковій атаксії та специфічних нейродегенеративних розладах. ...

23.01.2020 Неврологія Трансовые методы в практике психотерапевта: аналитический обзор

К настоящему времени изменилось на­ше понимание транса, но не механизм его возникновения. К трансовым методам в психотерапии принято относить ряд направлений: суггестию (внушение, гипноз), нейролингвистическое программирование (НЛП), а также метод визуализации, извест­ный как символдрама Лейнера....

23.01.2020 Ревматологія Неочевидні питання імунобіологічної терапії при ревматичних хворобах

Значимою подією для лікарів-ревматологів та фахівців суміжних галузей стала науково-практична конференція «Ревматологічні хвороби – ​сучасні проблеми лікування та забезпечення моніторингу», що відбулася 31 жовтня – ​1 листопада 2019 року в Києві. Серед нагальних питань були, зокрема, розглянуті актуальні аспекти імунобіологічної терапії (ІБТ)....

23.01.2020 Неврологія Церебрум композитум Н: патогенетичні біорегуляційні можливості в дитячій неврології

Сьогодні спостерігається зростання кіль­кості дітей з інвалідністю, які мають порушення фізичного та розумового розвитку [1]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 10% населення земної кулі – ​люди з інвалідністю, з них 120 млн – ​діти та підлітки [2]....