0 %

Антибіотикотерапія Дайджест

27.03.2015

Азитромицин для профилактики обострений ХОЗЛ

Известно, что обострение хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) негативно влияет на состояние больных, а назначение макролидных антибиотиков оказывает благоприятное воздействие на самочувствие пациентов с различными воспалительными заболеваниями органов дыхания.

Английские ученые предположили, что назначение азитромицина больным ХОЗЛ, склонным к частым рецидивам, может снизить частоту обострений, не вызывая ухудшения слуха, тахикардии покоя и не провоцируя удлинения скорректированного интервала QT. Для подтверждения высказанной гипотезы R. Albert и соавт. провели рандомизированное исследование, в котором приняли участие 1577 больных ХОЗЛ. В общей сложности процедуре рандомизации были подвергнуты 1142 (72%) пациента, которых впоследствии распределили для приема азитромицина в дозе 250 мг/сут на протяжении 1 года (n=570) или плацебо (n=572) в дополнение к стандартной терапии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.01.2020 Неврологія Настанови з діагностики та лікування прогресивної атаксії

Прогресивна атаксія – ​група рідкісних і складних неврологічних розладів, про які медпрацівникам нерідко бракує знань. До вашої уваги представлено огляд рекомендацій щодо діагностування та лікування цього стану, розроблених групою підтримки пацієнтів з атаксією De Silva et al. у Великій Британії (Orphanet Journal of Rare Diseases, 2019; 14 (1): 51). Атаксія може бути симптомом багатьох поширених станів, однак дані настанови сфокусовані саме на прогресивній, зокрема спадковій атаксії Фрідрейха, ідіопатичній спорадичній мозковій атаксії та специфічних нейродегенеративних розладах. ...

23.01.2020 Неврологія Трансовые методы в практике психотерапевта: аналитический обзор

К настоящему времени изменилось на­ше понимание транса, но не механизм его возникновения. К трансовым методам в психотерапии принято относить ряд направлений: суггестию (внушение, гипноз), нейролингвистическое программирование (НЛП), а также метод визуализации, извест­ный как символдрама Лейнера....

23.01.2020 Ревматологія Неочевидні питання імунобіологічної терапії при ревматичних хворобах

Значимою подією для лікарів-ревматологів та фахівців суміжних галузей стала науково-практична конференція «Ревматологічні хвороби – ​сучасні проблеми лікування та забезпечення моніторингу», що відбулася 31 жовтня – ​1 листопада 2019 року в Києві. Серед нагальних питань були, зокрема, розглянуті актуальні аспекти імунобіологічної терапії (ІБТ)....

23.01.2020 Неврологія Церебрум композитум Н: патогенетичні біорегуляційні можливості в дитячій неврології

Сьогодні спостерігається зростання кіль­кості дітей з інвалідністю, які мають порушення фізичного та розумового розвитку [1]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 10% населення земної кулі – ​люди з інвалідністю, з них 120 млн – ​діти та підлітки [2]....