Антибіотикотерапія Дайджест

27.03.2015

Азитромицин для профилактики обострений ХОЗЛ

Известно, что обострение хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) негативно влияет на состояние больных, а назначение макролидных антибиотиков оказывает благоприятное воздействие на самочувствие пациентов с различными воспалительными заболеваниями органов дыхания.

Английские ученые предположили, что назначение азитромицина больным ХОЗЛ, склонным к частым рецидивам, может снизить частоту обострений, не вызывая ухудшения слуха, тахикардии покоя и не провоцируя удлинения скорректированного интервала QT. Для подтверждения высказанной гипотезы R. Albert и соавт. провели рандомизированное исследование, в котором приняли участие 1577 больных ХОЗЛ. В общей сложности процедуре рандомизации были подвергнуты 1142 (72%) пациента, которых впоследствии распределили для приема азитромицина в дозе 250 мг/сут на протяжении 1 года (n=570) или плацебо (n=572) в дополнение к стандартной терапии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.08.2020 Неврологія Місце В-вітамінних комплексів у лікуванні больового синдрому

Больовий синдром – ​одна з найвагоміших проблем, з якими щодня стикаються неврологи, терапевти, ревматологи, нейрохірурги та рефлексотерапевти. Біль поширений при широкому спектрі захворювань, як-от периферичні невропатії, дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта тощо, призводить до суттєвого зниження якості життя й функціональної активності пацієнтів. ...

12.08.2020 Неврологія Абузусний головний біль: диференційна діагностика й тактика лікування

У межах циклу неврологічних онлайн-конференцій «Школа диференційної діагностики та лікування в неврології» у квітні 2020 р. було розглянуто тему «Больові синдроми в неврології»....

12.08.2020 Неврологія Хвороба Паркінсона та поведінкові розлади при деменції

Наприкінці листопада 2019 р. у Києві відбувся грандіозний II Регіональний конгрес «Controversies in neurology» («Дебати в неврології»), акредитований Європейською радою з акредитації безперервної медичної освіти (EACCME). Представляємо до вашої уваги огляд виступів, що лунали на цьому форумі. Доповіді відображають сучасні погляди на контраверсійні питання сфери екстрапірамідних проявів та деменції у світі....

11.08.2020 Урологія та андрологія Фітотерапія хронічного рецидивуючого бактеріального циститу в жінок репродуктивного та менопаузального віку

Як відомо, запалення сечового міхура зустрічається переважно в жінок. Протягом життя від 20 до 25% жінок страждають на гострий цистит, у 30% із них протягом року відбувається рецидив захворювання, а в 10% випадків спостерігається хронічна рецидивуюча форма. Цистит найчастіше розвивається в жінок активного репродуктивного віку, а також у менопаузальному періоді. До 60% візитів до уролога пов’язані з гострим або рецидивуючим циститом [10, 14]....