Эндодайджест

27.03.2015

Влияние моксонидина на активность симпатической нервной системы у больных с терминальной стадией почечной недостаточности

На терминальной стадии почечной недостаточности наблюдается значительное увеличение активности симпатической нервной системы, что способствует росту показателей кардиоваскулярной смертности в этой группе больных. В ранее проведенных исследованиях было установлено, что моксонидин уменьшает активность симпатических мышечных нервов (АСМН) на начальных стадиях хронических заболеваний почек, однако эффективность препарата при терминальной почечной недостаточности к настоящему времени не исследовалась. Ученые из Университета г. Мюнстера (Германия) предположили, что низкие дозы моксонидина могут снизить активность симпатической нервной системы у больных с терминальными стадиями почечной недостаточности.

Для подтверждения предложенной гипотезы обследовали 23 больных (14 мужчин и 7 женщин, не страдавших сахарным диабетом (СД), средний возраст 46,4±16 года) с терминальной почечной недостаточностью. Пациентов, принявших участие в испытании, рандомизировали для приема моксонидина в дозе 0,3 мг/сут или плацебо в дополнение к проводимой антигипертензивной терапии. Частоту сердечных сокращений, артериальное давление (АД), АСМН, показатели периферического кровотока в голени измеряли трижды (при включении в исследование, а также в динамике лечения – через 1 и 6 мес терапии моксонидином).

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

08.08.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Стратегія терапії резистентного туберкульозу і пацієнтоорієнтований підхід у рамках Регіонального симпозіуму з питань лікування туберкульозу

5-6 березня 2020 р. вперше в Україні, у Києві, пройшов щорічний, дев’ятий за рахунком, Регіональний симпозіум із питань лікування туберкульозу в країнах Східної Європи і Центральної Азії «Подолання перешкод у лікуванні туберкульозу: від стратегії до дій». Подія відбулася завдяки Європейській коаліції «Лікарі без кордонів» / Mеdecins sans frontiеres (MSF), яка діяла спільно з Центром громадського здоров’я та Міністерством охорони здоров’я України. Серед учасників і гостей симпозіуму були експерти у сфері боротьби з туберкульозом (ТБ) зі США, Франції, Німеччини й інших країн світу, а також представники українських неурядових організацій. ...

08.08.2020 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина COVID‑19: відповіді на найактуальніші питання та лікарська практика в умовах пандемії

24-26 квітня відбувся унікальний освітній захід – ​міжнародний on-line конгрес «Pandemic STOP». Провідні українські та іноземні спеціалісти ознайомили слухачів із найновітнішою інформацією щодо сучасних принципів менеджменту COVID‑19, інфекційного контролю і вакцинації, а також освітили практичні, юридичні та психологічні аспекти лікарської діяльності під час пандемії....

07.08.2020 Неврологія Терапія та сімейна медицина Обмін сучасним досвідом щодо терапії когнітивних розладів, невропатій і черепно‑мозкових травм

Наприкінці 2019 року в Одесі відбулася щорічна міжнародна конференція «Нейросимпозіум» – ​масштабна подія для неврологів України. Пропонуємо огляд доповідей, які прозвучали під час заходу, присвячених актуальним питанням сучасної неврології: запобіганню розвитку деменції, диференційній діагностиці діабетичної та хронічної запальної демієлінізувальної поліневропатії, пошуку оптимальної тактики терапії радикулопатії, подоланню наслідків черепно-мозкової травми та субарахноїдального крововиливу....

07.08.2020 Неврологія Терапія та сімейна медицина Постінсультна депресія: небезпеки та переваги медикаментозної корекції

Висока розповсюдженість, а отже, й актуальність постінсультної депресії не викликає сумнівів. За даними українських і зарубіжних авторів, депресія має місце в 50-70% хворих, причому може розвиватися як у ранньому, так і в пізньому постінсультному періоді (Корсунская  Л., Кушнир Г., 2003; Astrom M. et al., 1993)....