Профилактика развития гнойных синуситов у детей с особенностями анатомического строения остиомеатального комплекса

27.03.2015

Клинический случай

Пациент Н., 11 лет, обратился на прием к отоларингологу на 2-й день заболевания с жалобами на затруднение носового дыхания, слизистые выделения из носа, чувство давления в области переносицы и в проекции верхнечелюстных пазух. Данные симптомы появились на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Из анамнеза: в течение последних 2 лет ребенок перенес пять эпизодов ОРВИ, в 4 из которых развивались осложнения в виде двустороннего гнойного верхнечелюстного синусита, требующие применения антибиотиков.

Клиническое обследование. Носовое дыхание затруднено с обеих сторон. При риноскопии: в носовых ходах – слизистое отделяемое, слизистая оболочка полости носа гиперемирована, нижние носовые раковины отечны, передний конец средней носовой раковины справа толще, чем слева. В средних носовых ходах с обеих сторон полоски вязкого слизистого отделяемого. Перегородка полости носа незначительно отклонена влево. При фарингоскопии отмечается умеренная гиперемия слизистой задней стенки глотки, небные миндалины рыхлые, не выступают за края небных дужек. Со стороны других ЛОР-органов видимой патологии нет. При пальпации передней стенки верхнечелюстных пазух отмечается незначительная болезненность.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.08.2020 Неврологія Місце В-вітамінних комплексів у лікуванні больового синдрому

Больовий синдром – ​одна з найвагоміших проблем, з якими щодня стикаються неврологи, терапевти, ревматологи, нейрохірурги та рефлексотерапевти. Біль поширений при широкому спектрі захворювань, як-от периферичні невропатії, дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта тощо, призводить до суттєвого зниження якості життя й функціональної активності пацієнтів. ...

12.08.2020 Неврологія Абузусний головний біль: диференційна діагностика й тактика лікування

У межах циклу неврологічних онлайн-конференцій «Школа диференційної діагностики та лікування в неврології» у квітні 2020 р. було розглянуто тему «Больові синдроми в неврології»....

12.08.2020 Неврологія Хвороба Паркінсона та поведінкові розлади при деменції

Наприкінці листопада 2019 р. у Києві відбувся грандіозний II Регіональний конгрес «Controversies in neurology» («Дебати в неврології»), акредитований Європейською радою з акредитації безперервної медичної освіти (EACCME). Представляємо до вашої уваги огляд виступів, що лунали на цьому форумі. Доповіді відображають сучасні погляди на контраверсійні питання сфери екстрапірамідних проявів та деменції у світі....

11.08.2020 Урологія та андрологія Фітотерапія хронічного рецидивуючого бактеріального циститу в жінок репродуктивного та менопаузального віку

Як відомо, запалення сечового міхура зустрічається переважно в жінок. Протягом життя від 20 до 25% жінок страждають на гострий цистит, у 30% із них протягом року відбувається рецидив захворювання, а в 10% випадків спостерігається хронічна рецидивуюча форма. Цистит найчастіше розвивається в жінок активного репродуктивного віку, а також у менопаузальному періоді. До 60% візитів до уролога пов’язані з гострим або рецидивуючим циститом [10, 14]....