Ишемический инсульт и сахарный диабет

27.03.2015

Цереброваскулярная патология сохраняет лидирующие позиции в структуре причин смертности и инвалидизации населения во всем мире. Согласно прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в дальнейшем заболеваемость этой патологией будет увеличиваться, что связано с постарением общемировой популяции.

Среди факторов риска развития острых сосудистых катастроф, приводящих к инвалидизации, наряду с артериальной гипертензией (АГ), фибрилляцией предсердий, дислипидемией и ожирением весомая роль принадлежит сахарному диабету (СД).

По данным мировой статистики, сегодня СД страдают от 2 до 4% населения [6]. В Украине официально зарегистрировано более 1 млн 100 тыс. больных СД; ежегодно в нашей стране регистрируется 100 тыс. новых случаев этого заболевания [12].

Результаты многочисленных масштабных исследований свидетельствуют о том, что СД является фактором риска различных цереброваскулярных заболеваний, в том числе сосудистых катастроф – инсультов [2].

Эпидемиологические исследования, проведенные в США и странах Европы, показывают, что 20% перенесших инсульт пациентов имеют СД. В нашей стране эта проблема не менее актуальна – 2% населения (около 1 млн человек) страдают этим заболеванием, при этом в 95% случаев имеет место СД 2 типа, отягощенный сопутствующими патологическими состояниями: ожирением, дислипидемией, нарушениями сердечного ритма, АГ.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

05.08.2020 Терапія та сімейна медицина Тромбопрофілактика в госпіталізованих пацієнтів із гострими нехірургічними захворюваннями

За визначенням, госпітальні венозні тромбоемболії (ВТЕ) являють собою тромбоемболії, спричинені стаціонарним лікуванням або хірургічним втручанням. Госпітальні ВТЕ можуть розвинутись як під час стаціонарного лікування, так і в період до ≤90 днів після виписки (Spencer F. et al., 2007; Bagot C., Arya R., 2008)....

05.08.2020 Онкологія та гематологія Ключові аспекти набутої гемофілії

Набута гемофілія (НГ) – це рідкісне порушення гемостазу, що характеризується спонтанною кровотечею за відсутності попереднього анамнезу кровотеч. Особливістю НГ є поява інгібіторів до факторів згортання (найчастіше до VIII фактора). Небезпека цього стану пов’язана передусім із масивною кровотечею, котра може призвести до летального наслідку....

04.08.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Сучасні рекомендації з менеджменту муковісцидозу: переваги застосування інгаляційного тобраміцину (Брамітоб®) для лікування синьогнійної інфекції

Муковісцидоз (кістозний фіброз) – ​генетично-детерміноване мультисистемне захворювання, яке характеризується порушенням видільної функції екзокринних залоз, переважним ураженням органів дихання та шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Муковісцидоз є найбільш поширеним небезпечним для життя генетично-детермінованим захворюванням серед європеоїдної раси (Rosenstesn B.J., 2019). Поглиблення розуміння його патогенезу та застосування новітніх підходів до лікування призвели до суттєвого подовження середньої тривалості життя хворих на муковісцидоз. Великим досягненням у менеджменті муковісцидозу було відкриття та доведення ефективності застосування інгаляційного тобраміцину (ІТ) в якості постійної підтримувальної терапії в пацієнтів із хронічною синьогнійною інфекцією (СГІ). У матеріалі наведені сучасні рекомендації з менеджменту муковісцидозу, а також особливості й переваги застосування ІТ для лікування СГІ у цій когорті пацієнтів....

04.08.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Алергія під контролем: сучасні антигістамінні препарати в лікуванні алергічного риніту

3-5 квітня 2020 р. відбувся І Міжнародний конгрес «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я нації», який через пандемію COVID‑19 був проведений в онлайн-форматі з трансляцією на всі регіони України. До заходу долучилася величезна кількість лікарів, які отримали можливість прослухати виступи провідних міжнародних фахівців з Іспанії, Польщі, Нідерландів та Словенії, а також вітчизняних опініон-лідерів. Представлені на конгресі доповіді та майстер-класи охопили різні галузі медицини. Особлива увага була приділена алергічним захворюванням (АЗ), зокрема алергічному риніту (АР), і передусім – ​вибору оптимальної тактики лікування, оскільки в реальній клінічній практиці нерідко трапляються помилки саме при призначенні відповідних лікарських препаратів....