Ведение пациентов с ГЛЖ и диастолической СН: основные цели и направления

27.03.2015

Лечение артериальной гипертензии (АГ) сегодня рассматривается в первую очередь в аспекте влияния на осложнения этого заболевания и улучшения прогноза пациентов. Возможностям воздействия на одно из самых частых последствий повышения артериального давления (АД) – гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ) сердца, – а также принципам терапии пациентов с АГ и диастолической сердечной недостаточностью (СН), являющейся распространенным осложнением ГЛЖ, был посвящен доклад научного руководителя отдела гипертонической болезни ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, доктора медицинских наук, профессора Евгении Петровны Свищенко.

Молекулярные механизмы, направленные на увеличение массы миокарда левого желудочка (ЛЖ), включаются на самых ранних стадиях АГ и действуют стремительно, способствуя формированию ГЛЖ в достаточно короткие сроки.

Влияние ГЛЖ на выживаемость пациентов с АГ и частоту осложнений хорошо изучено. В исследованиях, посвященных этой проблеме, было установлено, что ГЛЖ является независимым фактором риска развития инсульта, СН и ишемической болезни сердца. Исследования в области СН показали, что эта патология у пациентов с ГЛЖ встречается в 10 раз чаще по сравнению с лицами без ГЛЖ. Установлено также, что риск развития ГЛЖ в значительной степени зависит от уровня АД. В различных исследованиях было показано, что среди пациентов с АГ І степени частота ГЛЖ составляет 20%, АГ ІІ степени – 42%, АГ ІІІ степени – 90%.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

05.08.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Проблемні питання призначення сучасних схем лікування мультирезистентного туберкульозу: профілі резистентності та ризик відриву від лікування

Передумовами для проведення Експертної ради «Проблемні питання призначення сучасних схем лікування мультирезистентного туберкульозу: профілі резистентності та ризик відриву від лікування» із залученням локальних і національних експертів в області лікування мультирезистентного туберкульозу (МРТБ) є гостра необхідність у виявленні проблем із призначенням терапевтичних схем із допомогою сучасних високоефективних протитуберкульозних засобів (ПТЗ). Складнощі в їх призначенні через профіль резистентності або високий ризик відриву від лікування створює серйозну проблему для пацієнтів та становить загрозу для здійснення сучасних програм лікування МРТБ....

05.08.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Лікування загострення бронхіальної астми під час пандемії SARS-CoV‑2 2020 року

Пандемія SARS-CoV‑2 кинула виклик усім національним системам охорони здоров’я [1]. Від лікарів тепер не просто очікують надання якісних медичних послуг, у цій ситуації всі дії медиків мають бути спрямовані на обмеження поширення інфекції. Знаючи, що вірус SARS-CoV‑2 передається повітряно-крапельним шляхом, необхідно розробити стратегії максимально ефективного обмеження його аерозолізаціі. ...

05.08.2020 Терапія та сімейна медицина ІІ Міжнародний симпозіум із тромбозу та гемостазу: актуальні питання сучасної гемостазіології

Цього року традиційний міжнародний симпозіум із вивчення нових досягнень у діагностиці та лікуванні порушень тромбозу й гемостазу відбувся 27-29 червня в онлайн-режимі. У заході взяли участь провідні європейські та вітчизняні фахівці. Увагу світової медичної спільноти привернули питання нових досліджень і методів корекції порушень гемостазу, сучасних підходів клінічної оцінки патології згортання крові у фокусі коморбідних захворювань, проблеми трансфузіології, фібринолітичної й антиагрегантної систем....

05.08.2020 Терапія та сімейна медицина Тромбопрофілактика в госпіталізованих пацієнтів із гострими нехірургічними захворюваннями

За визначенням, госпітальні венозні тромбоемболії (ВТЕ) являють собою тромбоемболії, спричинені стаціонарним лікуванням або хірургічним втручанням. Госпітальні ВТЕ можуть розвинутись як під час стаціонарного лікування, так і в період до ≤90 днів після виписки (Spencer F. et al., 2007; Bagot C., Arya R., 2008)....