Оперативно о главном

27.03.2015

С 24 по 27 марта в г. Барселоне (Испания) проходила 7-я Европейская конференция по раку молочной железы (EBCC-2010). На конференции были представлены результаты последних исследований в области терапии и диагностики рака молочной железы (РМЖ). В частности, на заседании обсуждались результаты обсервационного исследования, которые показали, что пациенты с РМЖ, которые принимают терапию бета-блокаторами, имеют значительно лучшие показатели выживаемости и меньший риск возникновения метастазов по сравнению с другими пациентами.

Так, больные, принимающие бета-блокаторы, имели на 57% ниже риск развития отдаленных метастазов и на 71% ниже риск смерти в результате онкозаболевания по сравнению с пациентами, которые для лечения артериальной гипертензии принимали препараты других групп либо вовсе не использовали антигипертензивные препараты.

Ранее были опубликованы данные, подтверждающие снижение более чем на 90% риск развития РМЖ при профилактической мастэктомии у женщин, имеющих мутации в гене BRCA1/2. Однако с лечебной целью мастэктомия у таких пациенток не имеет клинических преимуществ. Как показало исследование, проведенное доктором L. Pierce, выживаемость женщин с РМЖ, связанным с мутациями в гене BRCA, одинакова как при использовании консервативной терапии без удаления молочной железы, так и после мастэктомии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.01.2021 Психіатрія Нові можливості фармакотерапії депресії: у фокусі ангедонія та емоційне притуплення

На початку листопада 2020 року в онлайн-форматі відбувся II Науковий конгрес із міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи», організований кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за підтримки Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини та Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України. До трансляції долучилися більш ніж 2800 науковців і лікарів-практиків 75 медичних спеціальностей з України, Білорусі, Польщі, Азербайджану. ...

22.01.2021 Неврологія Біль у ділянці плеча: що ховається за діагнозом періартриту?

Цьогоріч у вересні в Одесі пройшла міжнародна неврологічна конференція «XII Нейросимпозіум», у межах якої були висвітлені актуальні питання сучасної неврології. ...

22.01.2021 Психіатрія Соціальне функціонування пацієнтів із шизофренією: як поліпшити показники?

Одна з головних причин довготривалої функціональної інвалідності пацієнтів із шизофренією – ​наявність негативної та когнітивної симптоматики і пов’язаної з нею соціальної дезадаптації. Водночас більшість антипсихотичних препаратів недостатньо ефективні стосовно зменшення цих симптомів та поліпшення соціального функціонування хворих. У цьому контексті важливою подією стало впровадження у клінічну практику атипового антипсихотика карипразину (Реагіла, «Гедеон Ріхтер»)....

22.01.2021 Кардіологія Вплив езетимібу в поєднанні зі статинами на поліпшення ендотеліальної функції після стентування коронарних артерій у пацієнтів з ІХС

Завдяки досягненням у лікуванні серцево-судинних захворювань (ССЗ), включно із розвитком фібринолізу та черезшкірних коронарних втручань (ЧКВ), рівень смертності серед осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС) знизився. Це засвідчило важливість фармакотерапії у межах вторинної профілактики для таких пацієнтів. Статини являють собою стандартні препарати для гіполіпідемічної терапії, що також знижують частоту повторних коронарних ускладнень. Проте існує потреба у посиленні лікування статинами для зменшення вірогідності резидуальних коронарних подій. S. Takase et al. провели дослід­жен­ня, щоб проаналізувати, чи покращує лікування езетимібом у поєднанні зі статинами функцію ендотелію судин-мішеней у хворих на ІХС, що перенесли ЧКВ. Отримані результати опубліковані у виданні Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2017; 37: 350‑358)....