Оперативно о главном

27.03.2015

С 24 по 27 марта в г. Барселоне (Испания) проходила 7-я Европейская конференция по раку молочной железы (EBCC-2010). На конференции были представлены результаты последних исследований в области терапии и диагностики рака молочной железы (РМЖ). В частности, на заседании обсуждались результаты обсервационного исследования, которые показали, что пациенты с РМЖ, которые принимают терапию бета-блокаторами, имеют значительно лучшие показатели выживаемости и меньший риск возникновения метастазов по сравнению с другими пациентами.

Так, больные, принимающие бета-блокаторы, имели на 57% ниже риск развития отдаленных метастазов и на 71% ниже риск смерти в результате онкозаболевания по сравнению с пациентами, которые для лечения артериальной гипертензии принимали препараты других групп либо вовсе не использовали антигипертензивные препараты.

Ранее были опубликованы данные, подтверждающие снижение более чем на 90% риск развития РМЖ при профилактической мастэктомии у женщин, имеющих мутации в гене BRCA1/2. Однако с лечебной целью мастэктомия у таких пациенток не имеет клинических преимуществ. Как показало исследование, проведенное доктором L. Pierce, выживаемость женщин с РМЖ, связанным с мутациями в гене BRCA, одинакова как при использовании консервативной терапии без удаления молочной железы, так и после мастэктомии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.06.2020 Психіатрія Лікування пацієнтів із біполярним афективним розладом

На сьогодні діагностування біполярного афективного розладу (БАР) залишається складним процесом через особливості його патології: зміну полярності афекту, хронічний рецидивний перебіг, притаманну пацієнтам суїцидальну поведінку та погіршення їхнього соціального функціонування. Канадська мережа із проблем лікування афективних і тривожних розладів та Міжнародне товариство з вивчення біполярних розладів (CANMAT/ISBD, 2018) розробили настанови щодо ведення пацієнтів із БАР. ...

01.06.2020 Неврологія Топічні форми диклофенаку: ефективне лікування остеоартрозу

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) для місцевого застосування при остеоартрозі (ОА) забезпечують еквівалентну аналгезію, поліпшення фізичних функцій, зменшення ригідності та асоційовані з низькою частотою системних несприятливих подій. Топічні форми диклофенаку добре зарекомендували себе при ОА суглобів коліна та кисті, проте дані щодо точного часу настання ефекту, його тривалості й мінімальної дієвої концентрації досі обмежені. ...

01.06.2020 Психіатрія Роль активного метаболіту норкветіапіну в механізмі антидепресивної дії кветіапіну при лікуванні розладів настрою

Активні метаболіти певних антипсихотичних препаратів проявляють фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості, які можуть бути схожими або відрізнятися від таких у вихідних сполуках. Проте чи можуть активні метаболіти антипсихотиків брати участь у механізмі їхньої антидепресивної дії? У статті F. López-Muñoz та C. Álamo, опублікованій у журналі Frontiers in Psychiatry (2013; 4 (102): 1‑8), огляд якої представлено до вашої уваги, проаналізовано фармакологічні аспекти застосування антипсихотиків кветіапіну та норкветіапіну залежно від фармакокінетики й фармакодинаміки (афінність до дофамінергічних, норадренегічних та/або серотонінергічних рецепторів тощо), а також відмінності їхніх нейропротекторних властивостей....

01.06.2020 Пульмонологія та оториноларингологія COVID-19 і хронічне обструктивне захворювання легень: точки дотику та зони ризику

Під час пандемії COVID-19 зростає увага клініцистів до респіраторних симптомів. Кашель і прогресуюча задишка є основними проявами тяжкої коронавірусної пневмонії [1]. Водночас не втрачає актуальності проблема хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), яка має в рази більші масштаби та медико-соціальні наслідки....