Причина возникновения одышки и загрудинной боли у здорового 16-летнего спортсмена

27.03.2015

16-летний футболист во время тренировки ощутил внезапный приступ одышки и загрудинной боли. Указанные симптомы продолжались в течение последующей ночи с той же интенсивностью. В положении лежа одышка не усугублялась. В анамнезе отсутствуют данные о перенесенных травмах, недавнем повышении температуры, кашле, наличии бронхиальной астмы. За 2-3 дня до события юноша отмечал усталость, боль в животе, мышечную боль и общее недомогание. Прием каких-либо биологически активных добавок и препаратов отрицает.

В прошлом сезоне он участвовал в спортивных соревнованиях. Единственным значимым заболеванием в течение прошлого сезона было воспаление сухожилия (тендинит) вращающей надостной мышцы (так называемой манжеты плеча). Наличие каких-либо существенных травм или резких нагрузок в то время отрицает. Терапия заболевания левого плеча прошла успешно с помощью напроксена в дозе 500 мг 2 р/сут в течение 6 нед и физической реабилитации. Прием напроксена был прекращен примерно за 1 нед до события.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.06.2020 Психіатрія Лікування пацієнтів із біполярним афективним розладом

На сьогодні діагностування біполярного афективного розладу (БАР) залишається складним процесом через особливості його патології: зміну полярності афекту, хронічний рецидивний перебіг, притаманну пацієнтам суїцидальну поведінку та погіршення їхнього соціального функціонування. Канадська мережа із проблем лікування афективних і тривожних розладів та Міжнародне товариство з вивчення біполярних розладів (CANMAT/ISBD, 2018) розробили настанови щодо ведення пацієнтів із БАР. ...

01.06.2020 Неврологія Топічні форми диклофенаку: ефективне лікування остеоартрозу

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) для місцевого застосування при остеоартрозі (ОА) забезпечують еквівалентну аналгезію, поліпшення фізичних функцій, зменшення ригідності та асоційовані з низькою частотою системних несприятливих подій. Топічні форми диклофенаку добре зарекомендували себе при ОА суглобів коліна та кисті, проте дані щодо точного часу настання ефекту, його тривалості й мінімальної дієвої концентрації досі обмежені. ...

01.06.2020 Психіатрія Роль активного метаболіту норкветіапіну в механізмі антидепресивної дії кветіапіну при лікуванні розладів настрою

Активні метаболіти певних антипсихотичних препаратів проявляють фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості, які можуть бути схожими або відрізнятися від таких у вихідних сполуках. Проте чи можуть активні метаболіти антипсихотиків брати участь у механізмі їхньої антидепресивної дії? У статті F. López-Muñoz та C. Álamo, опублікованій у журналі Frontiers in Psychiatry (2013; 4 (102): 1‑8), огляд якої представлено до вашої уваги, проаналізовано фармакологічні аспекти застосування антипсихотиків кветіапіну та норкветіапіну залежно від фармакокінетики й фармакодинаміки (афінність до дофамінергічних, норадренегічних та/або серотонінергічних рецепторів тощо), а також відмінності їхніх нейропротекторних властивостей....

01.06.2020 Пульмонологія та оториноларингологія COVID-19 і хронічне обструктивне захворювання легень: точки дотику та зони ризику

Під час пандемії COVID-19 зростає увага клініцистів до респіраторних симптомів. Кашель і прогресуюча задишка є основними проявами тяжкої коронавірусної пневмонії [1]. Водночас не втрачає актуальності проблема хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), яка має в рази більші масштаби та медико-соціальні наслідки....