Табакокурение и болезни органов дыхания

27.03.2015

Табакокурение относится к одному из агрессивных факторов риска, приводящих к развитию болезней, имеющих большое социальное значение. В данной статье проанализированы научные публикации последних лет, которые освещают новые стороны повреждающего действия табачного дыма на организм человека и в первую очередь на органы дыхания.

Врачом, впервые установившим взаимосвязь между раком легких и табакокурением, был L. Adler (1912). С тех пор накоплен большой фактический материал о роли табакокурения как фактора риска в развитии значительной группы заболеваний легких, артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, язвенной болезни желудка, разнообразных эндокриных заболеваний и многих других форм патологии человеческого организма.

В этом ряду научных публикаций особое место занимают работы C. Fletcher и его учеников, которые были поистине пионерскими и явились мощным стимулом в развитии медицины, основанной на доказательствах.

Авторы использовали при анализе математический аппарат и продемонстрировали изменения в ожидаемой продолжительности жизни человека в зависимости от стажа табакокурения (рис. 1). Archer Cochrane, возглавлявший в те годы группу клинических эпидемиологов, использовал эти данные как эталонную модель для разработки основополагающих принципов медицины, основанной на доказательствах.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.06.2020 Психіатрія Лікування пацієнтів із біполярним афективним розладом

На сьогодні діагностування біполярного афективного розладу (БАР) залишається складним процесом через особливості його патології: зміну полярності афекту, хронічний рецидивний перебіг, притаманну пацієнтам суїцидальну поведінку та погіршення їхнього соціального функціонування. Канадська мережа із проблем лікування афективних і тривожних розладів та Міжнародне товариство з вивчення біполярних розладів (CANMAT/ISBD, 2018) розробили настанови щодо ведення пацієнтів із БАР. ...

01.06.2020 Неврологія Топічні форми диклофенаку: ефективне лікування остеоартрозу

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) для місцевого застосування при остеоартрозі (ОА) забезпечують еквівалентну аналгезію, поліпшення фізичних функцій, зменшення ригідності та асоційовані з низькою частотою системних несприятливих подій. Топічні форми диклофенаку добре зарекомендували себе при ОА суглобів коліна та кисті, проте дані щодо точного часу настання ефекту, його тривалості й мінімальної дієвої концентрації досі обмежені. ...

01.06.2020 Психіатрія Роль активного метаболіту норкветіапіну в механізмі антидепресивної дії кветіапіну при лікуванні розладів настрою

Активні метаболіти певних антипсихотичних препаратів проявляють фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості, які можуть бути схожими або відрізнятися від таких у вихідних сполуках. Проте чи можуть активні метаболіти антипсихотиків брати участь у механізмі їхньої антидепресивної дії? У статті F. López-Muñoz та C. Álamo, опублікованій у журналі Frontiers in Psychiatry (2013; 4 (102): 1‑8), огляд якої представлено до вашої уваги, проаналізовано фармакологічні аспекти застосування антипсихотиків кветіапіну та норкветіапіну залежно від фармакокінетики й фармакодинаміки (афінність до дофамінергічних, норадренегічних та/або серотонінергічних рецепторів тощо), а також відмінності їхніх нейропротекторних властивостей....

01.06.2020 Пульмонологія та оториноларингологія COVID-19 і хронічне обструктивне захворювання легень: точки дотику та зони ризику

Під час пандемії COVID-19 зростає увага клініцистів до респіраторних симптомів. Кашель і прогресуюча задишка є основними проявами тяжкої коронавірусної пневмонії [1]. Водночас не втрачає актуальності проблема хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), яка має в рази більші масштаби та медико-соціальні наслідки....