0 %

Всестороннее снижение риска на протяжении всего кардиоваскулярного континуума

27.03.2015

По материалам І Европейского симпозиума по управлению кардиваскулярным риском.

  • Адалат® (нифедипин) – первый в своем классе блокатор кальциевых каналов, предназначенный для лечения артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС).
  • Глюкобай® (акарбоза) – первый в своем классе ингибитор a-глюкозидазы, рекомендованный крупнейшими международными организациями для лечения сахарного диабета (СД) 2 типа и единственный препарат, имеющий показание для профилактики СД 2 типа у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе.
  • Прайтор® (телмисартан) – единственный блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА), предоставляющий пациентам с высоким риском такой же уровень кардиоваскулярной защиты, как и современный стандарт – ингибитор АПФ рамиприл, но при этом обладающий значительно лучшим соотношением «эффективность/безопасность».
  • Вентавис® (илопрост) – первый и единственный одобренный Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА) селективный простагландин для лечения легочной АГ.

Кардиологический ряд препаратов нового поколения, разрабатываемых Bayer, является одним из сильнейших в фармацевтической индустрии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.11.2019 Психіатрія Скринінг та діагностика депресії в умовах первинної ланки охорони здоров’я

Депресія – ​поширений стан із хронічним та рецидивним перебігом. Служби первинної ланки охорони здоров’я, відіграючи центральну роль у боротьбі з депресією та супутніми патологіями, часто стикаються із проблемами при виявленні та лікуванні цього розладу. До вашої уваги представлено огляд настанов Ferenchick et al. для спеціалістів первинної медичної допомоги (ПМД) щодо скринінгу та діагностики депресії, основаних на даних доказової медицини (BMJ, 2019; 365: 1794)....

12.11.2019 Неврологія Карпатські читання: актуальні питання неврології

У межах школи клінічних нейронаук «Карпатські читання», що відбулася 13‑15 червня 2019 р. на базі Ужгородського національного університету, були розглянуті нюанси терапії різних типів інсультів, детально обговорені питання їхньої вторинної профілактики, генетичного підґрунтя ішемічного інсульту, а також тактика при нейроваскулярних компресійних синдромах, об’ємних утвореннях мозку, цервікогенному головному болю та потиличній невралгії. ...

12.11.2019 Неврологія Фибромиалгия: обзор результатов современных исследований

Фибромиалгия (ФМ) – ​заболевание, характеризующееся хронической болью, утомлением и функциональными симптомами, этиопатогенез которого все еще является предметом дискуссий. Для лечения патологии в настоящее время применяют как фармакологические, так и нефармакологические методы терапии....

11.11.2019 Неврологія Нейропротекція у віддаленому періоді легкої закритої черепно-мозкової травми – ​реальні можливості

Загальна статистика свідчить, що частота черепно-мозкової травми (ЧМТ) становить близько 200 випадків на 100 тис. населення, а смертність через ЧМТ – 20 випадків на 100 тис. населення. ЧМТ є однією із провідних причин летальності та втрати працездатності у всьому світі, а її поширеність значно збільшується в індустріально-розвинених країнах та під час локальних військових конфліктів....