0 %

Современная концепция кардиоренальных отношений: смена парадигм

27.03.2015

Отчетливая взаимосвязь между формированием и прогрессированием атеросклероза и гломерулосклероза с повышением риска развития сердечно-сосудистых и почечных осложнений является на сегодня предметом пристального внимания ученых-кардиологов. Современным взглядам на проблему кардиоренальных отношений был посвящен симпозиум «Защищая почки – защищаем сердце», который прошел в рамках Российского национального конгресса кардиологов, состоявшегося в г. Москве 6-8 октября 2009 г.

В ходе симпозиума доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов Жанна Давыдовна Кобалава сделала акцент на важности адекватной оценки функции почек при стратификации риска у пациентов с АГ, а также правильного выбора препарата для антигипертензивной терапии при наличии высокого риска развития нефропатии у таких больных.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.11.2019 Психіатрія Скринінг та діагностика депресії в умовах первинної ланки охорони здоров’я

Депресія – ​поширений стан із хронічним та рецидивним перебігом. Служби первинної ланки охорони здоров’я, відіграючи центральну роль у боротьбі з депресією та супутніми патологіями, часто стикаються із проблемами при виявленні та лікуванні цього розладу. До вашої уваги представлено огляд настанов Ferenchick et al. для спеціалістів первинної медичної допомоги (ПМД) щодо скринінгу та діагностики депресії, основаних на даних доказової медицини (BMJ, 2019; 365: 1794)....

12.11.2019 Неврологія Карпатські читання: актуальні питання неврології

У межах школи клінічних нейронаук «Карпатські читання», що відбулася 13‑15 червня 2019 р. на базі Ужгородського національного університету, були розглянуті нюанси терапії різних типів інсультів, детально обговорені питання їхньої вторинної профілактики, генетичного підґрунтя ішемічного інсульту, а також тактика при нейроваскулярних компресійних синдромах, об’ємних утвореннях мозку, цервікогенному головному болю та потиличній невралгії. ...

12.11.2019 Неврологія Фибромиалгия: обзор результатов современных исследований

Фибромиалгия (ФМ) – ​заболевание, характеризующееся хронической болью, утомлением и функциональными симптомами, этиопатогенез которого все еще является предметом дискуссий. Для лечения патологии в настоящее время применяют как фармакологические, так и нефармакологические методы терапии....

11.11.2019 Неврологія Нейропротекція у віддаленому періоді легкої закритої черепно-мозкової травми – ​реальні можливості

Загальна статистика свідчить, що частота черепно-мозкової травми (ЧМТ) становить близько 200 випадків на 100 тис. населення, а смертність через ЧМТ – 20 випадків на 100 тис. населення. ЧМТ є однією із провідних причин летальності та втрати працездатності у всьому світі, а її поширеність значно збільшується в індустріально-розвинених країнах та під час локальних військових конфліктів....