0 %

Акласта – новые возможности в лечении остеопороза

27.03.2015

1-5 марта в г. Яремче состоялась международная школа-семинар «Заболевания костно-мышечной системы и возраст», собравшая ведущих украинских и зарубежных специалистов. На мероприятии обсуждались современные подходы к терапии остеопороза, в частности применение современных антирезорбентов.

В настоящее время остеопороз является одним из наиболее распространенных заболеваний во всем мире: только в США 44 млн человек страдают остеопорозом либо имеют низкую минеральную плотность кости (МПК). Основную опасность представляют осложнения данного заболевания – переломы разной локализации, которые сопровождаются высокими показателями инвалидизации и смертности.

Так, после перелома шейки бедренной кости около 20% пациентов умирают в течение полугода, 50% не могут передвигаться без посторонней помощи, треть пациентов лишается способности к самообслуживанию. В целом перелом бедра приводит к сокращению ожидаемой средней продолжительности жизни на 12-15%. Смертность в результате осложнений после переломов шейки бедра в популяции женщин старше 50 лет составляет 2,8% и соответствует таковой при злокачественных опухолях молочной железы.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.11.2019 Психіатрія Скринінг та діагностика депресії в умовах первинної ланки охорони здоров’я

Депресія – ​поширений стан із хронічним та рецидивним перебігом. Служби первинної ланки охорони здоров’я, відіграючи центральну роль у боротьбі з депресією та супутніми патологіями, часто стикаються із проблемами при виявленні та лікуванні цього розладу. До вашої уваги представлено огляд настанов Ferenchick et al. для спеціалістів первинної медичної допомоги (ПМД) щодо скринінгу та діагностики депресії, основаних на даних доказової медицини (BMJ, 2019; 365: 1794)....

12.11.2019 Неврологія Карпатські читання: актуальні питання неврології

У межах школи клінічних нейронаук «Карпатські читання», що відбулася 13‑15 червня 2019 р. на базі Ужгородського національного університету, були розглянуті нюанси терапії різних типів інсультів, детально обговорені питання їхньої вторинної профілактики, генетичного підґрунтя ішемічного інсульту, а також тактика при нейроваскулярних компресійних синдромах, об’ємних утвореннях мозку, цервікогенному головному болю та потиличній невралгії. ...

12.11.2019 Неврологія Фибромиалгия: обзор результатов современных исследований

Фибромиалгия (ФМ) – ​заболевание, характеризующееся хронической болью, утомлением и функциональными симптомами, этиопатогенез которого все еще является предметом дискуссий. Для лечения патологии в настоящее время применяют как фармакологические, так и нефармакологические методы терапии....

11.11.2019 Неврологія Нейропротекція у віддаленому періоді легкої закритої черепно-мозкової травми – ​реальні можливості

Загальна статистика свідчить, що частота черепно-мозкової травми (ЧМТ) становить близько 200 випадків на 100 тис. населення, а смертність через ЧМТ – 20 випадків на 100 тис. населення. ЧМТ є однією із провідних причин летальності та втрати працездатності у всьому світі, а її поширеність значно збільшується в індустріально-розвинених країнах та під час локальних військових конфліктів....