Ревматология · Дайджест

27.03.2015

Селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 реже вызывают неблагоприятные явления со стороны ЖКТ по сравнению с комбинацией НПВП с ингибиторами протонной помпы.

Целью исследования голландских ученых из научно-исследовательского института PHARMO г. Утрехта было сравнение показателей госпитализации по причине развития серьезных событий со стороны верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у пациентов, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в комбинации с ингибиторами протонной помпы (ИПП), и больных, получающих селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 из группы коксибов.

Для оценки использовалась система PHARMO Record Linkage System, содержащая данные о назначении препаратов около 3 млн пациентов, наблюдающихся в медицинских учреждениях Нидерландов. Для анализа были выбраны результаты терапии пациентов, принимающих коксибы или неселективные НПВП, за период с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2004 г., у которых с момента первого приема НПВП до госпитализации по причине гастроинтестинальных событий или до завершения исследования прошло более 1 года.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.06.2020 Психіатрія Лікування пацієнтів із біполярним афективним розладом

На сьогодні діагностування біполярного афективного розладу (БАР) залишається складним процесом через особливості його патології: зміну полярності афекту, хронічний рецидивний перебіг, притаманну пацієнтам суїцидальну поведінку та погіршення їхнього соціального функціонування. Канадська мережа із проблем лікування афективних і тривожних розладів та Міжнародне товариство з вивчення біполярних розладів (CANMAT/ISBD, 2018) розробили настанови щодо ведення пацієнтів із БАР. ...

01.06.2020 Неврологія Топічні форми диклофенаку: ефективне лікування остеоартрозу

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) для місцевого застосування при остеоартрозі (ОА) забезпечують еквівалентну аналгезію, поліпшення фізичних функцій, зменшення ригідності та асоційовані з низькою частотою системних несприятливих подій. Топічні форми диклофенаку добре зарекомендували себе при ОА суглобів коліна та кисті, проте дані щодо точного часу настання ефекту, його тривалості й мінімальної дієвої концентрації досі обмежені. ...

01.06.2020 Психіатрія Роль активного метаболіту норкветіапіну в механізмі антидепресивної дії кветіапіну при лікуванні розладів настрою

Активні метаболіти певних антипсихотичних препаратів проявляють фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості, які можуть бути схожими або відрізнятися від таких у вихідних сполуках. Проте чи можуть активні метаболіти антипсихотиків брати участь у механізмі їхньої антидепресивної дії? У статті F. López-Muñoz та C. Álamo, опублікованій у журналі Frontiers in Psychiatry (2013; 4 (102): 1‑8), огляд якої представлено до вашої уваги, проаналізовано фармакологічні аспекти застосування антипсихотиків кветіапіну та норкветіапіну залежно від фармакокінетики й фармакодинаміки (афінність до дофамінергічних, норадренегічних та/або серотонінергічних рецепторів тощо), а також відмінності їхніх нейропротекторних властивостей....

01.06.2020 Пульмонологія та оториноларингологія COVID-19 і хронічне обструктивне захворювання легень: точки дотику та зони ризику

Під час пандемії COVID-19 зростає увага клініцистів до респіраторних симптомів. Кашель і прогресуюча задишка є основними проявами тяжкої коронавірусної пневмонії [1]. Водночас не втрачає актуальності проблема хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), яка має в рази більші масштаби та медико-соціальні наслідки....