0 %

Ревматология · Дайджест

27.03.2015

Селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 реже вызывают неблагоприятные явления со стороны ЖКТ по сравнению с комбинацией НПВП с ингибиторами протонной помпы.

Целью исследования голландских ученых из научно-исследовательского института PHARMO г. Утрехта было сравнение показателей госпитализации по причине развития серьезных событий со стороны верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у пациентов, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в комбинации с ингибиторами протонной помпы (ИПП), и больных, получающих селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 из группы коксибов.

Для оценки использовалась система PHARMO Record Linkage System, содержащая данные о назначении препаратов около 3 млн пациентов, наблюдающихся в медицинских учреждениях Нидерландов. Для анализа были выбраны результаты терапии пациентов, принимающих коксибы или неселективные НПВП, за период с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2004 г., у которых с момента первого приема НПВП до госпитализации по причине гастроинтестинальных событий или до завершения исследования прошло более 1 года.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.11.2019 Психіатрія Скринінг та діагностика депресії в умовах первинної ланки охорони здоров’я

Депресія – ​поширений стан із хронічним та рецидивним перебігом. Служби первинної ланки охорони здоров’я, відіграючи центральну роль у боротьбі з депресією та супутніми патологіями, часто стикаються із проблемами при виявленні та лікуванні цього розладу. До вашої уваги представлено огляд настанов Ferenchick et al. для спеціалістів первинної медичної допомоги (ПМД) щодо скринінгу та діагностики депресії, основаних на даних доказової медицини (BMJ, 2019; 365: 1794)....

12.11.2019 Неврологія Карпатські читання: актуальні питання неврології

У межах школи клінічних нейронаук «Карпатські читання», що відбулася 13‑15 червня 2019 р. на базі Ужгородського національного університету, були розглянуті нюанси терапії різних типів інсультів, детально обговорені питання їхньої вторинної профілактики, генетичного підґрунтя ішемічного інсульту, а також тактика при нейроваскулярних компресійних синдромах, об’ємних утвореннях мозку, цервікогенному головному болю та потиличній невралгії. ...

12.11.2019 Неврологія Фибромиалгия: обзор результатов современных исследований

Фибромиалгия (ФМ) – ​заболевание, характеризующееся хронической болью, утомлением и функциональными симптомами, этиопатогенез которого все еще является предметом дискуссий. Для лечения патологии в настоящее время применяют как фармакологические, так и нефармакологические методы терапии....

11.11.2019 Неврологія Нейропротекція у віддаленому періоді легкої закритої черепно-мозкової травми – ​реальні можливості

Загальна статистика свідчить, що частота черепно-мозкової травми (ЧМТ) становить близько 200 випадків на 100 тис. населення, а смертність через ЧМТ – 20 випадків на 100 тис. населення. ЧМТ є однією із провідних причин летальності та втрати працездатності у всьому світі, а її поширеність значно збільшується в індустріально-розвинених країнах та під час локальних військових конфліктів....