0 %

Гастродайджест

27.03.2015

Рифаксимин предотвращает развитие печеночной энцефалопатии.

Больные печеночной энцефалопатией (ПЭ) в периоде ремиссии имеют на 60% ниже риск рецидива данного заболевания, если они будут принимать антибиотик рифаксимин. Такой вывод сделали исследователи под руководством Вильяма Форбса, исходя из результатов проведенного ими многоцентрового рандомизированного плацебо контролируемого исследования III фазы. Результаты исследования были опубликованы 25 марта в журнале New England Journal of Medicine.

Рифаксимин является продуктом экспериментального синтеза, созданным на основе своего предшественника рифамицина с целью достижения низкой всасываемости в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) при сохранении хорошей антибактериальной активности. Исходно его применяли для лечения ПЭ – частого осложнения цирроза печени. Однако до сих пор не было известно, можно ли применять рифаксимин с профилактической целью. Для ответа на этот вопрос было проведено исследование, в которое включили 299 пациентов с рецидивирующей ПЭ в стадии ремиссии. Пациенты были рандомизированы на две группы терапии: первая группа принимала рифаксимин в дозе 550 мг 2 р/сут, вторая – плацебо в течение 6 мес. Пациентам разрешалось принимать сопутствующую терапию лактулозой. Ученые обнаружили, что:

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.11.2019 Психіатрія Скринінг та діагностика депресії в умовах первинної ланки охорони здоров’я

Депресія – ​поширений стан із хронічним та рецидивним перебігом. Служби первинної ланки охорони здоров’я, відіграючи центральну роль у боротьбі з депресією та супутніми патологіями, часто стикаються із проблемами при виявленні та лікуванні цього розладу. До вашої уваги представлено огляд настанов Ferenchick et al. для спеціалістів первинної медичної допомоги (ПМД) щодо скринінгу та діагностики депресії, основаних на даних доказової медицини (BMJ, 2019; 365: 1794)....

12.11.2019 Неврологія Карпатські читання: актуальні питання неврології

У межах школи клінічних нейронаук «Карпатські читання», що відбулася 13‑15 червня 2019 р. на базі Ужгородського національного університету, були розглянуті нюанси терапії різних типів інсультів, детально обговорені питання їхньої вторинної профілактики, генетичного підґрунтя ішемічного інсульту, а також тактика при нейроваскулярних компресійних синдромах, об’ємних утвореннях мозку, цервікогенному головному болю та потиличній невралгії. ...

12.11.2019 Неврологія Фибромиалгия: обзор результатов современных исследований

Фибромиалгия (ФМ) – ​заболевание, характеризующееся хронической болью, утомлением и функциональными симптомами, этиопатогенез которого все еще является предметом дискуссий. Для лечения патологии в настоящее время применяют как фармакологические, так и нефармакологические методы терапии....

11.11.2019 Неврологія Нейропротекція у віддаленому періоді легкої закритої черепно-мозкової травми – ​реальні можливості

Загальна статистика свідчить, що частота черепно-мозкової травми (ЧМТ) становить близько 200 випадків на 100 тис. населення, а смертність через ЧМТ – 20 випадків на 100 тис. населення. ЧМТ є однією із провідних причин летальності та втрати працездатності у всьому світі, а її поширеність значно збільшується в індустріально-розвинених країнах та під час локальних військових конфліктів....