Эндокринология · Дайджест

27.03.2015

Выяснен механизм ингибирования печеночного глюконеогенеза метформином.

Неадекватное повышение печеночного глюконеогенеза играет значительную роль в развитии гипергликемии у пациентов с сахарным диабетом (СД)2 типа. Известно, что метформин снижает уровень глюкозы крови путем ингибирования глюконеогенеза, но механизм этого его действия до сегодня не был полностью описан. В недавнем времени были идентифицированы протеины SIRT1 и GCN5, которые являются регуляторными факторами экспрессии генов глюконеогенеза.

Они оказывают воздействие на белок CREB (cyclic АMP response element-binding protein) – один из наиболее хорошо изученных и важных транскрипционных факторов – путем ингибирования белка TORC2 (trаnsducer of regulаted CREB аctivity 2), являющегося регулятором активности CREB. Кроме того, SIRT1 и GCN5 способны снижать уровень коактиватора PPАR (peroxisome proliferаtor-аctivаted receptor) – транскрипционных факторов из семейства ядерных гормональных рецепторов, управляющих активностью многих генов и являющихся центральными регуляторами липидного и углеводного обмена.

Изменения их активности вследствие естественного полиморфизма и внешних факторов, в частности уровня потребления жиров, имеют прямое отношение к развитию ожирения, СД и сердечно-сосудистых заболеваний.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.06.2020 Психіатрія Лікування пацієнтів із біполярним афективним розладом

На сьогодні діагностування біполярного афективного розладу (БАР) залишається складним процесом через особливості його патології: зміну полярності афекту, хронічний рецидивний перебіг, притаманну пацієнтам суїцидальну поведінку та погіршення їхнього соціального функціонування. Канадська мережа із проблем лікування афективних і тривожних розладів та Міжнародне товариство з вивчення біполярних розладів (CANMAT/ISBD, 2018) розробили настанови щодо ведення пацієнтів із БАР. ...

01.06.2020 Неврологія Топічні форми диклофенаку: ефективне лікування остеоартрозу

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) для місцевого застосування при остеоартрозі (ОА) забезпечують еквівалентну аналгезію, поліпшення фізичних функцій, зменшення ригідності та асоційовані з низькою частотою системних несприятливих подій. Топічні форми диклофенаку добре зарекомендували себе при ОА суглобів коліна та кисті, проте дані щодо точного часу настання ефекту, його тривалості й мінімальної дієвої концентрації досі обмежені. ...

01.06.2020 Психіатрія Роль активного метаболіту норкветіапіну в механізмі антидепресивної дії кветіапіну при лікуванні розладів настрою

Активні метаболіти певних антипсихотичних препаратів проявляють фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості, які можуть бути схожими або відрізнятися від таких у вихідних сполуках. Проте чи можуть активні метаболіти антипсихотиків брати участь у механізмі їхньої антидепресивної дії? У статті F. López-Muñoz та C. Álamo, опублікованій у журналі Frontiers in Psychiatry (2013; 4 (102): 1‑8), огляд якої представлено до вашої уваги, проаналізовано фармакологічні аспекти застосування антипсихотиків кветіапіну та норкветіапіну залежно від фармакокінетики й фармакодинаміки (афінність до дофамінергічних, норадренегічних та/або серотонінергічних рецепторів тощо), а також відмінності їхніх нейропротекторних властивостей....

01.06.2020 Пульмонологія та оториноларингологія COVID-19 і хронічне обструктивне захворювання легень: точки дотику та зони ризику

Під час пандемії COVID-19 зростає увага клініцистів до респіраторних симптомів. Кашель і прогресуюча задишка є основними проявами тяжкої коронавірусної пневмонії [1]. Водночас не втрачає актуальності проблема хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), яка має в рази більші масштаби та медико-соціальні наслідки....