Рациональная антимикробная терапия респираторных заболеваний у детей

27.03.2015

24 февраля 2010 года в г. Киеве по инициативе ведущих отечественных педиатров и при поддержке известной в Украине фармацевтической компании «Мегаком» состоялся круглый стол по рациональной антимикробной терапии наиболее распространенных заболеваний детского возраста (Рассказ о его работе читайте в тематическом номере «Педиатрия, акушерство, гинекология», №1, апрель 2010 г., стр. 19-20 – Прим. ред.).

В рамках интересной и содержательной программы этого мероприятия был заслушан подробный доклад доктора медицинских наук, профессора кафедры педиатрии №2 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Сергея Петровича Кривопустова, посвященный практическим аспектам рациональной антибиотикотерапии у детей с наиболее распространенными инфекционными заболеваниями ЛОР-органов и бронхолегочной системы. Предлагаем вниманию читателей краткий обзор этого выступления.

Среди респираторных заболеваний у детей доминируют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), острый ринит, острый риносинусит, острый тонзиллофарингит, острый средний отит (ОСО), острый бронхит и внебольничная пневмония. ОРВИ чаще всего начинаются с острого ринита, в этиологии которого доминируют самые разнообразные респираторные вирусы. При этом около 80% всех случаев острого инфекционного ринита вызваны риновирусами, которых на сегодня насчитывается свыше 100 серотипов. При ОРВИ антибиотики не только не нужны, но и вредны – это должно стать постулатом клинической практики.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.06.2020 Психіатрія Лікування пацієнтів із біполярним афективним розладом

На сьогодні діагностування біполярного афективного розладу (БАР) залишається складним процесом через особливості його патології: зміну полярності афекту, хронічний рецидивний перебіг, притаманну пацієнтам суїцидальну поведінку та погіршення їхнього соціального функціонування. Канадська мережа із проблем лікування афективних і тривожних розладів та Міжнародне товариство з вивчення біполярних розладів (CANMAT/ISBD, 2018) розробили настанови щодо ведення пацієнтів із БАР. ...

01.06.2020 Неврологія Топічні форми диклофенаку: ефективне лікування остеоартрозу

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) для місцевого застосування при остеоартрозі (ОА) забезпечують еквівалентну аналгезію, поліпшення фізичних функцій, зменшення ригідності та асоційовані з низькою частотою системних несприятливих подій. Топічні форми диклофенаку добре зарекомендували себе при ОА суглобів коліна та кисті, проте дані щодо точного часу настання ефекту, його тривалості й мінімальної дієвої концентрації досі обмежені. ...

01.06.2020 Психіатрія Роль активного метаболіту норкветіапіну в механізмі антидепресивної дії кветіапіну при лікуванні розладів настрою

Активні метаболіти певних антипсихотичних препаратів проявляють фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості, які можуть бути схожими або відрізнятися від таких у вихідних сполуках. Проте чи можуть активні метаболіти антипсихотиків брати участь у механізмі їхньої антидепресивної дії? У статті F. López-Muñoz та C. Álamo, опублікованій у журналі Frontiers in Psychiatry (2013; 4 (102): 1‑8), огляд якої представлено до вашої уваги, проаналізовано фармакологічні аспекти застосування антипсихотиків кветіапіну та норкветіапіну залежно від фармакокінетики й фармакодинаміки (афінність до дофамінергічних, норадренегічних та/або серотонінергічних рецепторів тощо), а також відмінності їхніх нейропротекторних властивостей....

01.06.2020 Пульмонологія та оториноларингологія COVID-19 і хронічне обструктивне захворювання легень: точки дотику та зони ризику

Під час пандемії COVID-19 зростає увага клініцистів до респіраторних симптомів. Кашель і прогресуюча задишка є основними проявами тяжкої коронавірусної пневмонії [1]. Водночас не втрачає актуальності проблема хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), яка має в рази більші масштаби та медико-соціальні наслідки....