Рациональная антимикробная терапия респираторных заболеваний у детей

27.03.2015

24 февраля 2010 года в г. Киеве по инициативе ведущих отечественных педиатров и при поддержке известной в Украине фармацевтической компании «Мегаком» состоялся круглый стол по рациональной антимикробной терапии наиболее распространенных заболеваний детского возраста (Рассказ о его работе читайте в тематическом номере «Педиатрия, акушерство, гинекология», №1, апрель 2010 г., стр. 19-20 – Прим. ред.).

В рамках интересной и содержательной программы этого мероприятия был заслушан подробный доклад доктора медицинских наук, профессора кафедры педиатрии №2 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Сергея Петровича Кривопустова, посвященный практическим аспектам рациональной антибиотикотерапии у детей с наиболее распространенными инфекционными заболеваниями ЛОР-органов и бронхолегочной системы. Предлагаем вниманию читателей краткий обзор этого выступления.

Среди респираторных заболеваний у детей доминируют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), острый ринит, острый риносинусит, острый тонзиллофарингит, острый средний отит (ОСО), острый бронхит и внебольничная пневмония. ОРВИ чаще всего начинаются с острого ринита, в этиологии которого доминируют самые разнообразные респираторные вирусы. При этом около 80% всех случаев острого инфекционного ринита вызваны риновирусами, которых на сегодня насчитывается свыше 100 серотипов. При ОРВИ антибиотики не только не нужны, но и вредны – это должно стать постулатом клинической практики.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.01.2021 Психіатрія Нові можливості фармакотерапії депресії: у фокусі ангедонія та емоційне притуплення

На початку листопада 2020 року в онлайн-форматі відбувся II Науковий конгрес із міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи», організований кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за підтримки Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини та Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України. До трансляції долучилися більш ніж 2800 науковців і лікарів-практиків 75 медичних спеціальностей з України, Білорусі, Польщі, Азербайджану. ...

22.01.2021 Неврологія Біль у ділянці плеча: що ховається за діагнозом періартриту?

Цьогоріч у вересні в Одесі пройшла міжнародна неврологічна конференція «XII Нейросимпозіум», у межах якої були висвітлені актуальні питання сучасної неврології. ...

22.01.2021 Психіатрія Соціальне функціонування пацієнтів із шизофренією: як поліпшити показники?

Одна з головних причин довготривалої функціональної інвалідності пацієнтів із шизофренією – ​наявність негативної та когнітивної симптоматики і пов’язаної з нею соціальної дезадаптації. Водночас більшість антипсихотичних препаратів недостатньо ефективні стосовно зменшення цих симптомів та поліпшення соціального функціонування хворих. У цьому контексті важливою подією стало впровадження у клінічну практику атипового антипсихотика карипразину (Реагіла, «Гедеон Ріхтер»)....

22.01.2021 Кардіологія Вплив езетимібу в поєднанні зі статинами на поліпшення ендотеліальної функції після стентування коронарних артерій у пацієнтів з ІХС

Завдяки досягненням у лікуванні серцево-судинних захворювань (ССЗ), включно із розвитком фібринолізу та черезшкірних коронарних втручань (ЧКВ), рівень смертності серед осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС) знизився. Це засвідчило важливість фармакотерапії у межах вторинної профілактики для таких пацієнтів. Статини являють собою стандартні препарати для гіполіпідемічної терапії, що також знижують частоту повторних коронарних ускладнень. Проте існує потреба у посиленні лікування статинами для зменшення вірогідності резидуальних коронарних подій. S. Takase et al. провели дослід­жен­ня, щоб проаналізувати, чи покращує лікування езетимібом у поєднанні зі статинами функцію ендотелію судин-мішеней у хворих на ІХС, що перенесли ЧКВ. Отримані результати опубліковані у виданні Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2017; 37: 350‑358)....