Защищенные аминопенициллины в лечении внебольничной пневмонии

27.03.2015

17-18 марта в г. Виннице состоялась научно-практическая конференция «Диагностика и лечение распространенных заболеваний внутренних органов». В числе наиболее обсуждаемых тем форума – вопросы антибактериальной терапии внебольничной пневмонии (ВП).

Общеизвестно, что успех лечения ВП напрямую зависит от правильного выбора антибактериального препарата. Появление антибиотиков стало началом новой эпохи в терапии этого заболевания, позволило значительно снизить частоту летальных исходов, уменьшить продолжительность лечения. Однако, несмотря на то что значимость антибактериальной терапии не подлежит сомнению и особенности ее назначения в лечении ВП обсуждаются на большинстве крупных научных форумов, антибиотики все еще остаются наиболее нерационально применяемой группой препаратов.

Результатом их неадекватного использования становится неэффективность либо увеличение продолжительности терапии, повышение частоты побочных реакций, рост бактериальной резистентности. И это при условии, что в распоряжении врачей находятся современные стандарты лечения, о которых, к сожалению, иногда забывают в клинической практике. Учитывая все вышесказанное, а также высокую распространенность ВП, тема назначения антибактериальной терапии при данном заболевании остается крайне актуальной. Неудивительно, что проблема рационального использования антибиотиков стала ключевой в докладах ведущих украинских специалистов.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.06.2020 Психіатрія Лікування пацієнтів із біполярним афективним розладом

На сьогодні діагностування біполярного афективного розладу (БАР) залишається складним процесом через особливості його патології: зміну полярності афекту, хронічний рецидивний перебіг, притаманну пацієнтам суїцидальну поведінку та погіршення їхнього соціального функціонування. Канадська мережа із проблем лікування афективних і тривожних розладів та Міжнародне товариство з вивчення біполярних розладів (CANMAT/ISBD, 2018) розробили настанови щодо ведення пацієнтів із БАР. ...

01.06.2020 Неврологія Топічні форми диклофенаку: ефективне лікування остеоартрозу

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) для місцевого застосування при остеоартрозі (ОА) забезпечують еквівалентну аналгезію, поліпшення фізичних функцій, зменшення ригідності та асоційовані з низькою частотою системних несприятливих подій. Топічні форми диклофенаку добре зарекомендували себе при ОА суглобів коліна та кисті, проте дані щодо точного часу настання ефекту, його тривалості й мінімальної дієвої концентрації досі обмежені. ...

01.06.2020 Психіатрія Роль активного метаболіту норкветіапіну в механізмі антидепресивної дії кветіапіну при лікуванні розладів настрою

Активні метаболіти певних антипсихотичних препаратів проявляють фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості, які можуть бути схожими або відрізнятися від таких у вихідних сполуках. Проте чи можуть активні метаболіти антипсихотиків брати участь у механізмі їхньої антидепресивної дії? У статті F. López-Muñoz та C. Álamo, опублікованій у журналі Frontiers in Psychiatry (2013; 4 (102): 1‑8), огляд якої представлено до вашої уваги, проаналізовано фармакологічні аспекти застосування антипсихотиків кветіапіну та норкветіапіну залежно від фармакокінетики й фармакодинаміки (афінність до дофамінергічних, норадренегічних та/або серотонінергічних рецепторів тощо), а також відмінності їхніх нейропротекторних властивостей....

01.06.2020 Пульмонологія та оториноларингологія COVID-19 і хронічне обструктивне захворювання легень: точки дотику та зони ризику

Під час пандемії COVID-19 зростає увага клініцистів до респіраторних симптомів. Кашель і прогресуюча задишка є основними проявами тяжкої коронавірусної пневмонії [1]. Водночас не втрачає актуальності проблема хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), яка має в рази більші масштаби та медико-соціальні наслідки....