0 %

Коли дільничний лікар рятує життя

27.03.2015

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – важка невиліковна хвороба, що є однією з найчастіших причин інвалідизації та смертності у світі. Провідні пульмонологи, алергологи й терапевти спрямовують свої зусилля на боротьбу із цією патологією.

У першому номері нашої газети за 2010 р. ми публікували матеріал, присвячений досвіду оптимізації ранньої діагностики ХОЗЛ на базі Білоцерківської міської лікарні №2. Дільничним лікарям закладу вдалося запровадити в практику принципово новий алгоритм роботи, який дозволив їм виявляти хворих на ХОЗЛ вже на ранніх стадіях і призначати їм ефективне лікування.

Цей проект був підтриманий провідною фармацевтичною компанією «Берінгер Інгельхайм», яка допомогла лікарям і середньому медичному персоналу лікарні більш детально розібратися в проблемі ХОЗЛ – прослухати лекції та взяти участь у практичних заняттях, де вони змогли вдосконалити навички діагностики та лікування ХОЗЛ, а також надала можливість пацієнтам, які лікуються препаратом першої лінії терапії ХОЗЛ бронхолітиком тривалої дії Спіривою та Беродуалом Н, отримати третю частину необхідних доз безкоштовно, що дозволило призначати пацієнтам ефективне лікування згідно з принципами доказової медицини.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

13.09.2019 Кардіологія Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії

Цей документ складено відповідно до настанов Європейського товариства кардіологів (ESC), присвячених питанням терапії тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). Чинність багатьох положень цих настанов не втратила дійсності чи навіть отримала додаткове підтвердження, однак нові дані розширили й певним чином змінили наші знання, що стосуються оптимальної діагностики, оцінки та лікування пацієнтів із ТЕЛА....

13.09.2019 Кардіологія Клинический случай ведения пациента с тромбоэмболией легочной артерии: акцент на антикоагулянтную терапию

В последнее время произошли существенные изменения в ведении пациентов с венозными тромбоэмболиями (ВТЭ). Как и прежде, антикоагулянтная терапия (АКТ) является основой лечения пациентов, однако на смену классическому варфарину пришли новые оральные антикоагулянты (НОАК), которые позволили повысить безопасность терапии, а также существенно упростили ее проведение в амбулаторных условиях. ...

13.09.2019 Кардіологія Применение комбинации левосимендана и добутамина у больной с критическими проявлениями острой декомпенсированной сердечной недостаточности

Острая декомпенсированная сердечная недостаточность (ОДСН) – это симптомокомплекс, возникающий при нарушении насосной функции сердца: снижении сердечного выброса (СВ), недостаточной перфузии тканей, повышенном давлении в легочных капиллярах, застое в тканях. Наиболее частой причиной (60-70%) ОДСН является ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1, 2]. ...

13.09.2019 Кардіологія Клинический случай ведения пациента с тромбоэмболией легочной артерии промежуточно-высокого риска

Пациент А., 55 лет, доставлен в отдел реанимации и интенсивной терапии ННЦ «Институт кардио­логии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины (г. Киев) каретой скорой медицинской помощи с диагнозом «ишемическая болезнь сердца: острый коронарный синдром (ОКС) без элевации сегмента ST». На момент поступления предъявлял жалобы на боли за грудиной давящего характера, умеренную одышку. ...