0 %

Дайджест · Лечение эректильной дисфункции

27.03.2015

Исследование POTENT I: эффективность и безопасность растворимой в полости рта формы варденафила в лечении эректильной дисфункции.

Целью данного двойного слепого многоцентрового рандомизированного исследования стало определение эффективности и безопасности 10 мг варденафила в форме растворимой в полости рта таблетки (Левитра ODT, «Байер Шеринг Фарма») по сравнению с плацебо в популяции мужчин с эректильной дисфункцией (ЭД).

Пациенты старше 18 лет с ЭД длительностью минимум 6 мес были рандомизированы на получение в течение 12 нед 10 мг варденафила в растворимой в полости рта форме по требованию или плацебо, при этом обе группы были однородными по возрасту участников.

Первичными конечными точками исследования были международный индекс эректильной функции (International Index of Erectile Function – IIEF), а также положительные ответы на 2-й и 3-й вопросы опросника SEP (Sexual Encounter Profile). Вторичными конечными точками стали 1, 4-6-й вопросы SEP, удовлетворенность результатом лечения самого пациента и общая оценка терапии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.11.2019 Психіатрія Скринінг та діагностика депресії в умовах первинної ланки охорони здоров’я

Депресія – ​поширений стан із хронічним та рецидивним перебігом. Служби первинної ланки охорони здоров’я, відіграючи центральну роль у боротьбі з депресією та супутніми патологіями, часто стикаються із проблемами при виявленні та лікуванні цього розладу. До вашої уваги представлено огляд настанов Ferenchick et al. для спеціалістів первинної медичної допомоги (ПМД) щодо скринінгу та діагностики депресії, основаних на даних доказової медицини (BMJ, 2019; 365: 1794)....

12.11.2019 Неврологія Карпатські читання: актуальні питання неврології

У межах школи клінічних нейронаук «Карпатські читання», що відбулася 13‑15 червня 2019 р. на базі Ужгородського національного університету, були розглянуті нюанси терапії різних типів інсультів, детально обговорені питання їхньої вторинної профілактики, генетичного підґрунтя ішемічного інсульту, а також тактика при нейроваскулярних компресійних синдромах, об’ємних утвореннях мозку, цервікогенному головному болю та потиличній невралгії. ...

12.11.2019 Неврологія Фибромиалгия: обзор результатов современных исследований

Фибромиалгия (ФМ) – ​заболевание, характеризующееся хронической болью, утомлением и функциональными симптомами, этиопатогенез которого все еще является предметом дискуссий. Для лечения патологии в настоящее время применяют как фармакологические, так и нефармакологические методы терапии....

11.11.2019 Неврологія Нейропротекція у віддаленому періоді легкої закритої черепно-мозкової травми – ​реальні можливості

Загальна статистика свідчить, що частота черепно-мозкової травми (ЧМТ) становить близько 200 випадків на 100 тис. населення, а смертність через ЧМТ – 20 випадків на 100 тис. населення. ЧМТ є однією із провідних причин летальності та втрати працездатності у всьому світі, а її поширеність значно збільшується в індустріально-розвинених країнах та під час локальних військових конфліктів....