0 %

Фундатор соціальної медицини О.В. Корчак-Чепурківський

27.03.2015

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я – наука, що вивчає соціальні закономірності здоров’я людей та обґрунтовує шляхи його поліпшення через раціональну організацію охорони здоров’я різних верств населення. Вона передбачає розробку рекомендацій щодо запобігання й усунення несприятливих соціальних чинників, а також заходів, спрямованих на покращення здоров’я громадян.

Погляд у майбутнє

У ХХІ ст. передбачувано підвищуються вимоги до систем охорони здоров’я, покликаних зберігати й поліпшувати здоров’я населення в умовах посилення дії негативних факторів ризику, детермінованих розвитком цивілізації. Стурбованість з цього приводу має глобальний характер і визначена як глобальна стратегія Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка ставить за мету збереження та захист громадського здоров’я як на сучасному етапі, так і в перспективі розвитку суспільства за будь-яких соціально-економічних, політичних, ідеологічних цінностей та настанов, а також незважаючи на будь-які соціальні або природні обставини, тобто на частку соціальної (громадської) медицини випадає найбільше завдання – спостерігати, розробляти, запроваджувати в життя вироблені наукою заходи.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

13.09.2019 Кардіологія Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії

Цей документ складено відповідно до настанов Європейського товариства кардіологів (ESC), присвячених питанням терапії тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). Чинність багатьох положень цих настанов не втратила дійсності чи навіть отримала додаткове підтвердження, однак нові дані розширили й певним чином змінили наші знання, що стосуються оптимальної діагностики, оцінки та лікування пацієнтів із ТЕЛА....

13.09.2019 Кардіологія Клинический случай ведения пациента с тромбоэмболией легочной артерии: акцент на антикоагулянтную терапию

В последнее время произошли существенные изменения в ведении пациентов с венозными тромбоэмболиями (ВТЭ). Как и прежде, антикоагулянтная терапия (АКТ) является основой лечения пациентов, однако на смену классическому варфарину пришли новые оральные антикоагулянты (НОАК), которые позволили повысить безопасность терапии, а также существенно упростили ее проведение в амбулаторных условиях. ...

13.09.2019 Кардіологія Применение комбинации левосимендана и добутамина у больной с критическими проявлениями острой декомпенсированной сердечной недостаточности

Острая декомпенсированная сердечная недостаточность (ОДСН) – это симптомокомплекс, возникающий при нарушении насосной функции сердца: снижении сердечного выброса (СВ), недостаточной перфузии тканей, повышенном давлении в легочных капиллярах, застое в тканях. Наиболее частой причиной (60-70%) ОДСН является ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1, 2]. ...

13.09.2019 Кардіологія Клинический случай ведения пациента с тромбоэмболией легочной артерии промежуточно-высокого риска

Пациент А., 55 лет, доставлен в отдел реанимации и интенсивной терапии ННЦ «Институт кардио­логии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины (г. Киев) каретой скорой медицинской помощи с диагнозом «ишемическая болезнь сердца: острый коронарный синдром (ОКС) без элевации сегмента ST». На момент поступления предъявлял жалобы на боли за грудиной давящего характера, умеренную одышку. ...