Новое в лечении артериальной гипертензии: подводя итоги

27.03.2015

2009 стал годом пересмотра рекомендаций Европейского общества гипертензии (European Society of Hypertension – ESH) и Европейского общества кардиологии (European Society of Cardiology – ESC) 2007 г. по лечению артериальной гипертензии (АГ). С просьбой прокомментировать новый документ, а также рассказать о других наиболее значимых достижениях прошедшего года в области лечения АГ мы обратились к научному руководителю отдела симптоматических гипертензий ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» АМН Украины, доктору медицинских наук, профессору Юрию Николаевичу Сиренко.

С какой целью был осуществлен пересмотр рекомендаций ESH/ESC 2007 г.?

– С 2007 по 2009 год накопилось достаточно данных завершившихся в этот период клинических исследований, которые не могли остаться незамеченными. Кроме того, был сделан ретроспективный анализ некоторых крупных исследований, результаты которых стали в свое время темой бурных дискуссий в медицинском сообществе. С целью информирования специалистов о результатах этой аналитической работы, а также для исключения неверной трактовки результатов новых и уже известных исследований был осуществлен пересмотр рекомендаций 2007 г., которые, однако, остались в силе. В новом документе рассмотрен ряд важных моментов, в частности методы оценки риска у пациентов с АГ, сроки начала антигипертензивной терапии, целевые уровни артериального давления (АД), методы лечения АГ и др.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

11.08.2020 Терапія та сімейна медицина Индуцированный гипоксией фактор для лечения анемии при хронической болезни почек

Хроническая болезнь почек (ХБП) – это нарушение структуры и функции почек, присутствующее в течение ≥3 мес. ХБП является огромной проблемой общественного здравоохранения во всем мире, частота новых случаев существенно возрастает. По данным исследования Global Burden of Disease [1], опубликованного в 2015 г., смертность от ХБП за последние 10 лет увеличилась на 31,7%. Это заболевание занимает 17-е место среди причин летальных исходов [2]....

08.08.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Стратегія терапії резистентного туберкульозу і пацієнтоорієнтований підхід у рамках Регіонального симпозіуму з питань лікування туберкульозу

5-6 березня 2020 р. вперше в Україні, у Києві, пройшов щорічний, дев’ятий за рахунком, Регіональний симпозіум із питань лікування туберкульозу в країнах Східної Європи і Центральної Азії «Подолання перешкод у лікуванні туберкульозу: від стратегії до дій». Подія відбулася завдяки Європейській коаліції «Лікарі без кордонів» / Mеdecins sans frontiеres (MSF), яка діяла спільно з Центром громадського здоров’я та Міністерством охорони здоров’я України. Серед учасників і гостей симпозіуму були експерти у сфері боротьби з туберкульозом (ТБ) зі США, Франції, Німеччини й інших країн світу, а також представники українських неурядових організацій. ...

08.08.2020 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина COVID‑19: відповіді на найактуальніші питання та лікарська практика в умовах пандемії

24-26 квітня відбувся унікальний освітній захід – ​міжнародний on-line конгрес «Pandemic STOP». Провідні українські та іноземні спеціалісти ознайомили слухачів із найновітнішою інформацією щодо сучасних принципів менеджменту COVID‑19, інфекційного контролю і вакцинації, а також освітили практичні, юридичні та психологічні аспекти лікарської діяльності під час пандемії....

07.08.2020 Неврологія Терапія та сімейна медицина Обмін сучасним досвідом щодо терапії когнітивних розладів, невропатій і черепно‑мозкових травм

Наприкінці 2019 року в Одесі відбулася щорічна міжнародна конференція «Нейросимпозіум» – ​масштабна подія для неврологів України. Пропонуємо огляд доповідей, які прозвучали під час заходу, присвячених актуальним питанням сучасної неврології: запобіганню розвитку деменції, диференційній діагностиці діабетичної та хронічної запальної демієлінізувальної поліневропатії, пошуку оптимальної тактики терапії радикулопатії, подоланню наслідків черепно-мозкової травми та субарахноїдального крововиливу....