Актуальні проблеми дитячої фтизіатрії

27.03.2015

Однією з нагальних проблем сьогодні є ріст захворюваності та смертності від туберкульозу, збільшення резервуару туберкульозної інфекції. На жаль, більшість туберкульозних лікарень мають застарілу апаратуру та обладнання. Імунологічний аналізатор, подарований Київській міській дитячій клінічній туберкульозній лікарні Ротарі-клубом «Київ-Центр» за сприяння Ротарі-клубу Великої Британії, дозволить значно підвищити рівень діагностичних та наукових досліджень з проблем туберкульозу.

Відомо, що діти – це соціальні індикатори туберкульозу в дорослих, а інфікування дітей туберкульозом відображає епідеміологічну ситуацію в державі.
Проблемами, які турбують дитячих фтизіатрів, є: ріст числа дітей з позитивною реакцією Манту, яка у віці 14 років становить близко 70%; відсутність достовірних методів діагностики інфекційної та поствакційної алергій; лікування дітей з хіміорезистентним туберкульозом, а також поєднання туберкульозу з ВІЛ-інфекцією.
У 2002 році захворюваність дітей-киян становила 3,3 на 100 тис. дитячого населення, у 2003 – 6,8, 2004 – 8,5, що пояснюється як збільшенням числа дітей, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, так і кращою діагностикою цього захворювання з використанням сучасних методів обстеження, таких як комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія та ін. За останні 5 років серед дітей м. Києва не зареєстровано випадків інвалідності або летальності від туберкульозу.
Наприкінці жовтня 2005 року в Київській міській клінічній туберкульозній лікарні в урочистій обстановці за присутності головного дитячого фтизіатра МОЗ України, професора О.І. Білогорцевої; завідувача кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професора В.І. Петренка; головного дитячого фтизіатра ГУОЗ та МЗ України Г.В. Петровської і співробітників Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського президент Ротарі-клубу «Київ – Центр» Лариса Стретович разом з іншими членами клубу подарували лікарні імунологічний напівавтоматичний аналізатор та витяжну шафу для клініко-діагностичної лабораторії. 
Дарунки стали можливими за підтримки Ротарі-клубу Великої Британії. Заснована у 1917 році з метою «творити добро у світі» фундація Ротарі надає гранти на здійснення проектів, що стосуються подолання різноманітних нагальних проблем, зокрема голоду, бідності та хвороб.
Ця допомога є надзвичайно важливою для Київської міської дитячої туберкульозної лікарні. Щорічно тут проходять лікування близько 800 дітей, тубінфікованих та хворих на легеневий і позалегеневий туберкульоз, з Києва та інших регіонів України; близько 200 дітям надається консультативна допомога. 
На базі лікарні асистенти кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця проводять заняття зі студентами шостого курсу, знайомлять їх із сучасними досягненнями науки з діагностики та лікування туберкульозу. Співробітники кафедри надають консультативну допомогу і разом з лікарями лікарні проводять наукову роботу з визначення прогнозованості ефективності лікування дітей з очаговими формами туберкульозу.
Подарунки були належно оцінені фахівцями. За словами В.І. Петренка, імунологічний аналізатор дозволить проводити диференційну діагностику та посилити лабораторний контроль за ефективністю лікування.
Професор О.І. Білогорцева зазначила, що Ротарі-клуб реагує на найболючіші проблеми України, і висловила сподівання на подальшу співпрацю, допомогу і підтримку. За її словами, з 1995 року Україна перебуває в стані епідемії туберкульозу, але коштів, що виділяються на дитячу фтизіатрію, зокрема на діагностику та лікування, катастрофічно не вистачає. Тому подарований аналізатор для сучасних клінічних досліджень дозволить підняти рівень діагностики, проводити наукові дослідження і на базі вже наукових розробок упроваджувати нові діагностичні методи, методи лікування та проводити контроль за ефективністю терапії, що, в свою чергу, сприятиме подоланню епідемії туберкульозу.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

30.10.2020 Ендокринологія Серцево-судинні захворювання та цукровий діабет: роль препаратів магнію в боротьбі з хворобами цивілізації

Цукровий діабет (ЦД) 2 типу, артеріальна гіпертензія (АГ), атеросклероз, ішемічна хвороба серця (ІХС) належать до т. зв. хвороб цивілізації – захворювань, що найпоширеніші в індустріальних країнах і так чи інакше пов’язані з досягненнями науково-технічного прогресу. Ці здобутки зробили життя людини зручнішим, але суттєво підвищили ризики для здоров’я. При веденні пацієнтів із хворобами цивілізації важливо пам’ятати не лише про модифікацію способу життя, а й про корекцію дефіциту мікронутрієнтів як частого наслідку сучасних умов існування людини. У фокусі цієї статті – роль дефіциту магнію в патогенезі серцево-судинних захворювань (ССЗ) і ЦД 2 типу....

30.10.2020 Кардіологія Роль і місце Центроліну в сучасній церебропротекції: думка кардіолога

Цієї осені, 22-25 вересня, відбувся ХХІ Національний конгрес кардіологів України, що в умовах епідемії коронавірусу минув у новому для себе онлайн-форматі. На спеціалізованому сайті CardioHub учасники мали можливість не тільки обрати найцікавішу для них віртуальну залу, де проводилися пленарні засідання та лунали доповіді провідних спеціалістів, а й ознайомитися зі стендовими доповідями, відвідати виставку фармацевтичних компаній, поставити запитання спікерам....

30.10.2020 Неврологія Чи зумовлюють сексуальні перверсії тривожно-депресивну симптоматику?

Сексуальні перверсії (парафілії) залишаються дуже суперечливим питанням, оскільки їх часто здебільшого розглядають як соціальне явище; натомість слід насамперед звернути увагу на їхнє клінічне значення. Історія людства доводить, що речі, котрі колись вважалися звичними ритуальними обрядами, згодом стали неприйнятними для суспільства. Відомі й протилежні випадки – те, що раніше вважалося девіантними формами статевого акту, нині ми сприймаємо як повсякденність. Не існує чітких меж для соціальної норми, адже завжди залишається певна сіра зона, в якій переважна кількість осіб демонструє більший або менший ступінь перверсії, котру можна дозволити розкрити (іноді непомітними чи нешкідливими для себе способами) [1]....

30.10.2020 Неврологія Хронічна ішемія головного мозку як одна з найпоширеніших патологій у практиці сімейного лікаря та невролога

До найпоширеніших хвороб в Україні на сьогодні належать неврологічні захворювання, розповсюдженість яких останніми роками значно зросла. Серед них перше місце посідають цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ). За останні 10 років кількість хворих на ЦВЗ у нашій країні зросла вдвічі та перевищила 8200 осіб на 100 тис. населення, що пояснюється зростанням кількості як хронічних форм ЦВЗ, які повільно прогресують, так й інсультів [1]....