Здоров’я нації – найбільша суспільна цінність

27.03.2015

Нотатки з конференції
В усі часи здоров’я людини розглядалось як одна з найвищих цінностей суспільства, що становлять основу економічного та духовного розвитку держави. Ще стародавні римляни проголошували: «Здоров’я – найвище благо!». Сьогодні важко назвати країну, на теренах якої не було б запроваджено медичного страхування її громадян. Те, що стало очевидним ще більше двохсот років тому, нині домінує в структурі фінансування охорони здоров’я більшості країн світу. А щодо України – то попри те, що вона друге десятиліття знаходиться в ринку, охорона здоров’я в країні як галузь все ще перебуває в радянському правовому полі.
Саме цій проблемі і була присвячена науково-практична конференція «Механізми та етапи запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні – як важливі елементи виконання соціально скерованої програми діяльності уряду України «Назустріч людям», що відбулася 8 квітня 2005 року. На конференції обговорювались актуальні питання щодо перебудови фінансово-економічних засад охорони здоров’я в Україні, аналізувалося законодавство України про медичне страхування, розглядалися питання розвитку медичного страхування в умовах перебудови галузі охорони здоров’я, моделі обов’язкового медичного страхування для реалізації в Україні, доцільності проведення експерименту з обов’язкового медичного страхування, етапи запровадження обов’язкового медичного страхування та його розвитку в транспортній галузі.
Організатори цього заходу – Національна академія державного управління при Президентові України, Ліга страхових організацій України та cтрахова компанія «ІнтерТрансПоліс» – намагалися скласти програму роботи так, щоб учасники мали всебічне уявлення про суть обговорюваних проблем і на основі порівняльних характеристик висловили свої думки щодо представленої тематики. Активну участь в організації конференції також приймали Комітет з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства Верховної Ради України, Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів, фонд «Здоров’я для всіх».
У конференції взяли участь понад п’ятдесят провідних фахівців комітетів Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства транспорту, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства палива та енергетики, Академії медичних наук, Ліги страхових організацій України, НДІ медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я, Національної академії державного управління при Президентові України, Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів, провідні лікарі відомих закладів охорони здоров’я, представники профспілкових та громадських організацій України.
Медицина за останні десять років накопичила велику кількість украй складних та болючих проблем. Також назріла необхідність розробки системного підходу до медичного страхування. Враховуючи все це, учасники конференції одноголосно висловилися за створення при Кабінеті Міністрів України постійно діючого Координаційного комітету з розробки проекту закону України «Про медичне страхування».
Учасники заходу одноголосно прийняли Резолюцію науково-практичної конференції «Механізми та етапи запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні як важливі елементи виконання соціально скерованої програми діяльності уряду України «Назустріч людям». До вашої уваги – текст Резолюції.

Резолюція
Учасники науково-практичної конференції, обговоривши проблеми в галузі охорони здоров’я України, їх зв’язок із соціально-економічними та правовими змінами в суспільстві, досвід Укрзалізниці в запровадженні та реалізації медичного страхування працівників та пенсіонерів галузі як одну із складових цілісної моделі медичного забезпечення залізничників, їх сімей та пенсіонерів залізниці, констатують необхідність запровадження нових підходів до державної політики у сфері охорони здоров’я з метою покращання основних показників здоров’я громадян. Зокрема, йдеться про збільшення середньої тривалості життя, захист громадян від фінансового ризику в разі захворювання, підвищення ефективності галузі та задоволення потреб населення у послугах з охорони здоров’я та медичного забезпечення. Це відповідає нормам та стандартам Європейського Союзу, а також основним напрямам державної політики стосовно інтеграції в Європейське співтовaриство.
Одним із напрямів прискорення перебудови галузі охорони здоров’я в Україні є узагальнення та поширення набутого за роки незалежності вітчизняного досвіду, зокрема моделі медичного забезпечення залізничників. У цій моделі протягом п’яти років апробовані основні принципи медичного страхування, які включають багатоканальне формування консолідованого бюджету охорони здоров’я, договірні відносини між замовником та надавачем медичних послуг, контроль їх вартості, запровадження системи управління якістю медичної допомоги, сучасних інформаційних технологій тощо. У рамках вказаної моделі обслуговуються понад 700 тисяч застрахованих осіб.
Однак на шляху наближення системи охорони здоров’я України до європейських стандартів існують серйозні перешкоди нормативно-правового характеру.
У зв’язку з цим учасники конференції вважають за необхідне рекомендувати: 
1. Верховній Раді України, комітетам Верховної Ради:
– продовжити роботу з адаптації законодавства України в галузі охорони здоров’я до європейських стандартів, ураховуючи позитивний досвід медичного страхування на Укрзалізниці;
– залучити до цієї роботи представників органів державної влади, місцевого самоврядування, окремих галузей, недержавних організацій, які мають позитивний досвід реформування системи медичного забезпечення.
2. Кабінету Міністрів України:
– створити Координаційний комітет регулювання діяльності із запровадження медичного страхування в Україні;
– розглянути доцільність поширення досвіду медичного страхування на Укрзалізниці як ефективного механізму медичного забезпечення населення шляхом запровадження пілотної моделі на муніципальному та регіональному рівнях.
3. Міністерству охорони здоров’я України:
– вивчити та узагальнити досвід Укрзалізниці в запровадженні та реалізації медичного страхування працівників та пенсіонерів галузі як одного із складових цілісної моделі медичного забезпечення залізничників, їх сімей та пенсіонерів залізниці;
– розробити нормативну базу охорони здоров’я щодо розмежування фондотримача (замовника) та надавача медичних послуг (виконавця) і встановлення договірних відносин між ними; зміни статусу лікувально-профілактичних закладів на комунальні підприємства; запровадження нових методів оплати медичних послуг, контролю за їх вартістю, системи управління якістю медичної допомоги.

О.В. Виноградов, завідуючий Секретаріатом Комітету з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства Верховної Ради України; Ю.І. Губський, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів; В.Г. Сердюк, віце-президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів; Л.М. Підгорна, заступник начальника управління Міністерства охорони здоров’я; І.М. Солоненко, завідувач кафедри управління охороною здоров’я Національної академіії державного управління при Президентові України, та інші.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

08.08.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Стратегія терапії резистентного туберкульозу і пацієнтоорієнтований підхід у рамках Регіонального симпозіуму з питань лікування туберкульозу

5-6 березня 2020 р. вперше в Україні, у Києві, пройшов щорічний, дев’ятий за рахунком, Регіональний симпозіум із питань лікування туберкульозу в країнах Східної Європи і Центральної Азії «Подолання перешкод у лікуванні туберкульозу: від стратегії до дій». Подія відбулася завдяки Європейській коаліції «Лікарі без кордонів» / Mеdecins sans frontiеres (MSF), яка діяла спільно з Центром громадського здоров’я та Міністерством охорони здоров’я України. Серед учасників і гостей симпозіуму були експерти у сфері боротьби з туберкульозом (ТБ) зі США, Франції, Німеччини й інших країн світу, а також представники українських неурядових організацій. ...

08.08.2020 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина COVID‑19: відповіді на найактуальніші питання та лікарська практика в умовах пандемії

24-26 квітня відбувся унікальний освітній захід – ​міжнародний on-line конгрес «Pandemic STOP». Провідні українські та іноземні спеціалісти ознайомили слухачів із найновітнішою інформацією щодо сучасних принципів менеджменту COVID‑19, інфекційного контролю і вакцинації, а також освітили практичні, юридичні та психологічні аспекти лікарської діяльності під час пандемії....

07.08.2020 Неврологія Терапія та сімейна медицина Обмін сучасним досвідом щодо терапії когнітивних розладів, невропатій і черепно‑мозкових травм

Наприкінці 2019 року в Одесі відбулася щорічна міжнародна конференція «Нейросимпозіум» – ​масштабна подія для неврологів України. Пропонуємо огляд доповідей, які прозвучали під час заходу, присвячених актуальним питанням сучасної неврології: запобіганню розвитку деменції, диференційній діагностиці діабетичної та хронічної запальної демієлінізувальної поліневропатії, пошуку оптимальної тактики терапії радикулопатії, подоланню наслідків черепно-мозкової травми та субарахноїдального крововиливу....

07.08.2020 Неврологія Терапія та сімейна медицина Постінсультна депресія: небезпеки та переваги медикаментозної корекції

Висока розповсюдженість, а отже, й актуальність постінсультної депресії не викликає сумнівів. За даними українських і зарубіжних авторів, депресія має місце в 50-70% хворих, причому може розвиватися як у ранньому, так і в пізньому постінсультному періоді (Корсунская  Л., Кушнир Г., 2003; Astrom M. et al., 1993)....