Книги издательства «Здоровье». Год издания — 2003

27.03.2015

Завдяки плідній співпраці працівників видавництва «Здоров’я» з медичними фахівцями виходять все нові й нові книги. Їхнім призначенням є допомога всім, хто став на шлях охорони здоров’я людини, нації. Автори книг діляться з читачами своїми знаннями, досвідом і спостереженнями.

Протягом багатьох десятиліть сестринській справі не надавали належного значення. Це призвело до відставання напряму й негативно позначилося на якості надання сестринської допомоги населенню.

Реформування системи охорони здоров’я в Україні сьогодні неможливе без проведення відповідних змін у медсестринстві, адже в нашій державі налічується майже 330 тис. медичних сестер. Серед головних причин, які гальмують розвиток сестринської справи в Україні, можна назвати такі: низький професійний і соціальний статуси медичної сестри, відсутність перспективи професійного зростання, недооцінка значущості медичних сестер для лікування хворого, нехтування зарубіжним досвідом.

Шляхи реформування медсестринства та інтеграції у світову систему полягають у переборенні стереотипів керівників системи охорони здоров’я та лікарів щодо медсестер як спеціалістів «другого гатунку», що породжує відповідне ставлення до них населення, переконання громадськості в тому, що медсестринська діяльність існує паралельно з лікарською, а не після неї, у перегляді функцій середнього медичного персоналу залежно від рівня освіти й переданні медсестрі-бакалавру низки функцій лікаря, а також у розробці бази для науково-дослідної роботи медсестринського напряму та впровадженні магістерських програм для медсестер-бакалаврів, забезпеченні правового та соціального захисту фахівців нового типу з визначенням посади та окладу.

Для головних і старших медичних сестер лікувально-профілактичних закладів, студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації стане в нагоді «Довідник для головної та старшої медичної сестри» (автори О. М. Грицко й Р. Ю. Грицко). У книзі наведено відомості та документи, які потрібні головній медичній сестрі в роботі, викладено її права та обов’язки, висвітлено питання організації роботи середнього та молодшого медичного персоналу, а також участі в лікувально-діагностичному процесі (значення праці медсестри та встановлення сестринського діагнозу). Розглянуто правові аспекти діяльності, визначено критерії оцінки роботи.

Амбулаторно-поліклінічна допомога була і є наймасовішим і найдоступнішим видом лікувально-профілактичної допомоги населенню. Значні статистичні матеріали підтверджують, що на амбулаторно-поліклінічному етапі медичної допомоги розпочинають своє лікування понад 80% хворих. Матеріально-технічна база багатьох міських і районних поліклінік, а також укомплектованість їх висококваліфікованими фахівцями дозволяють проводити в амбулаторних умовах найсучасніші діагностичні дослідження і виконувати складні комплекси лікувально-оздоровчих заходів.

Становлення і розвиток таких нових форм і методів надання медичної допомоги населенню, як денні стаціонари поліклінік, домашні стаціонари з децентралізованим і централізованим обслуговуванням хворих удома, обслуговування населення за принципами сімейної медицини, запровадження елементів страхової медицини сприяють значному підвищенню питомої ваги амбулаторно-поліклінічних закладів у системі охорони здоров’я України, особливо такої складової її частини, як первинна медико-санітарна допомога, важливим елементом якої є профілактична медицина.

Студентам вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, сімейним дільничним лікарям, педіатрам, лікарям загальної практики, інтернам і слухачам академії післядипломної освіти неодмінно знадобиться навчальний посібник «Поліклінічна справа і сімейний лікар» (автори Є. Я. Скляров, І. О. Мартинюк, Б. Б. Пелишко, М. Р. Гжегоцький, В. І. Пирогова, Ю. Я. Філь, В. П. Бевз, М. С. Лобойко, Н. М. Громнацька, З. Т. Гузар, Н. П. Нос, Т. О. Ободжа). У посібнику наведено сучасну інформацію про організацію роботи поліклініки, дільничних терапевтів, педіатрів і сімейних лікарів. Також ідеться про профілактику найпоширеніших захворювань серед дорослого населення і дітей, невідкладну допомогу в домашніх умовах, медико-соціальну експертизу і реабілітацію при захворюваннях внутрішніх органів, охорону материнства і дитинства, амбулаторну хірургію. На думку авторів, цей посібник сприятиме поліп-шенню вивчення майбутніми лікарями питань первинної медико-санітарної допомоги.

Зазвичай сучасна медицина займалась вивченням змін рухового апарату органічного характеру, не приділяючи належної уваги функціональним порушенням. Завдяки розвитку остеопатичних і хіропрактичних шкіл це упущення вдалося виправити.

Протягом останніх 50 років використання маніпуляції в ділянці хребта вважалося нетрадиційним методом лікування, але сьогодні мануальні терапевти плідно співпрацюють з сімейними лікарями, невропатологами й ортопедами, тому що сучасна лікувальна практика потребує від фахівців більшої уваги до ранніх функціональних порушень рухового апарату у зв’язку з великими можливостями немедикаментозної мануальної кінезитерапії.

Біомеханічне лікування руками дедалі стає все більш популярним серед населення. Але, на жаль, бракує інформації з приводу сучасних поглядів на патогенез вертеброневрологічних синдромів і механізм дії мануальної терапії. Теоретичне обгрунтування мануального впливу, з точки зору рефлекторних процесів, потребує сучасних нейрофізіологічних даних про тонус м’язів, рухову нейром’язову одиницю і спинальний сегмент, а також роль нервової системи в здійсненні рухової функції.

У книзі «Мануальная терапия в вертеброневрологии» (автор В. П. Губенко) висвітлено загальні питання мануальної терапії, надано докладний аналіз нейрофізіології рухової одиниці, спинального сегмента й м’язового тонусу. Автор детально описує методику обстеження хребта й суглобів з наступним описом мануальних лікувальних прийомів й основних принципів застосування цього методу. Також надано матеріал про використання електростимуляції в лікуванні хворих з вертеброневрологічними синдромами.

Книга складається з восьми розділів, які присвячені загальним питанням мануальної терапії, методиці мануального обстеження, остеохондрозу й вертеброгенним ураженням нервової системи, методиці мануального лікування, постізометричній релаксації окремих м’язів та їх груп, основним принципам застосування мануальної терапії. Це видання буде цікавим і знадобиться в практиці невропатологам, ортопедам, лікарям різних спеціальностей, інтернам та студентам вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Для кардіологів і терапевтів видано другий том книги «Клиническая кардиология» (автор К. М. Амосова). У книзі викладено сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику некоронарогенних захворювань міокарда, ендокардитів, порушень серцевого ритму та провідності, пухлин серця, захворювань аорти. Окремі розділи присвячені диференційній діагностиці та діагностичним алгоритмам при наявності основних симптомів та синдромів у кардіологічній клініці.

Велику увагу приділено аналізу діагностичної цінності сучасних методів дослідження та клінічній фармакології лікарських препаратів. Рекомендації щодо лікування грунтуються на даних контрольованих досліджень клінічної ефективності різних медикаментозних і немедикаментозних методів.

Незабаром вийде у світ ще одне видання «Рецептурный справочник врача» (під редакцією І. С. Чекмана та І. Ф. Полякової). У цьому довіднику викладено сучасні методи лікувальної терапії. Але поряд з цим він може бути й посібником з фармакотерапії, адже в довіднику описано схеми медикаментозного лікування, зарубіжні й вітчизняні фармацевтичні препарати, які найчастіше застосовуються в клінічній практиці.

Також наведено нові дані про взаємодію лікарських засобів. Це, в свою чергу, дозволить лікарю обгрунтовано проводити фармакотерапію різноманітних захворювань.

Довідник призначено для лікарів різних спеціальностей, інтернів, студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Розділи цієї книги присвячені загальній рецептурі, кардіології, захворюванням органів дихання, органів травлення, туберкульозу, алергічним захворюванням, психічним розладам, захворюванням системи крові, нервової системи, нирок, сечовивідних шляхів і статевих органів у чоловіків, оториноларингологічним патологіям, акушерству й гінекології, дерматології, педіатрії, інфекційним та ендокринним захворюванням.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

25.01.2021 Пульмонологія та оториноларингологія XI Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – ​здоров’я нації»

Традиційно, плідно та продуктивно – ​під таким неофіційним гаслом проходив 16-18 вересня 2020 року в Києві ХІ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – ​здоров’я нації» (далі – ​Форум). Уперше в Україні в умовах карантину Групі компаній LMT вдалося провести виставковий захід одночасно offline та online, залучивши до участі загалом понад 12 тис спеціалістів. Організаторами на території виставкового центру АККО Інтернешнл були створені всі необхідні умови для безпечної комунікації учасників, відвідувачів та гостей Форуму. Обов’язкове перебування в масці, проходження температурного скринінгу та застосування дезінфекторів для рук не завадили знайомствам, спілкуванню та підтриманню ділових зв’язків. ...

25.01.2021 Алергія та імунологія Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Чи погіршує COVID-19 перебіг спадкового ангіоневротичного набряку?

Коронавірусна хвороба 2019 (COVID‑19) за короткий час розвинулася в пандемію, поширившися по всьому світу. Збудник COVID‑19 – ​SARS-Cov‑2 (коронавірус 2) спричинює тяжкий гострий респіраторний синдром (ГРС). Вірус потрапляє в клітину-господаря за допомогою ангіотензин-перетворювального ферменту‑2 (ACE2, АПФ2). Цей фермент бере участь у метаболізмі брадикініну (БК), що призводить до його виснаження. У результаті накопичується des-Arg (9) -БК (він грає роль агоніста рецепторів БК B2) і, можливо, сам БК. Обидва ці пептиди, зв’язуючися з рецепторами БК, ведуть до вазодилатації, пошкодження легень і запалення. Перевантажена контактна система активації і надлишковий синтез БК є ключовими механізмами запуску патогенезу спадкового ангіоневротичного набряку (САН). ...

25.01.2021 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Огляд ефективності триметоприму / сульфаметоксазолу

...

25.01.2021 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Кишенькове керівництво Глобальної стратегії діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) нині є четвертою провідною причиною смерті у світі [1], проте, за прогнозами, до 2020 р. воно посяде третє місце. У 2012 р. від ХОЗЛ померло понад 3 млн людей, що становить 6% усіх смертей у світі. ХОЗЛ є значною проблемою для охорони здоров’я, однак ця хвороба піддається лікуванню та профілактиці. ХОЗЛ є основною причиною хронічної захворюваності та смертності в усьому світі; багато людей хворіють роками і передчасно помирають через ХОЗЛ або його ускладнення. Тягар, зумовлений ХОЗЛ, за прогнозами, впродовж наступних десятиліть збільшуватиметься внаслідок тривалого впливу факторів ризику розвитку ХОЗЛ і старіння населення [2]. ...