0 %

Назонекс® — новое средство для профилактики и лечения аллергических ринитов и синуситов

27.03.2015

Единственный нефторированный ингаляционный стероид

В начале 70-х годов были впервые разработаны интраназальные формы ГКС и за два десятилетия они зарекомендовали себя как эффективное средство в лечении аллергического ринита. Оказывая мощное противовоспалительное действие, ГКС обладают незначительными побочными эффектами, по сравнению с системными. Сегодня мы располагаем широким выбором интраназальных ГКС, одним из наиболее известных является беклометазона дипропионат (Альдецин). Но, к сожалению, существующие на сегодняшний день препараты данной группы не отвечают всем предъявляемым к назальным ГКС требованиям по эффективности, безопасности и переносимости. Это обусловило необходимость разработки более совершенных препаратов.

Результатом научного поиска стало создание нового нефторированного топического кортикостероида Назонекс (мометазона фуроат), выпускаемого в форме дозированного водного аэрозоля для интраназального применения, одна доза которого содержит 50 мкг. В удобном легком пластиковом флаконе по 120 доз. Назонекс обладает наиболее выраженным среди кортикостероидов противовоспалительным действием, оказывает влияние на раннюю и позднюю фазы аллергического воспалительного ответа.

Показаниями к применению Назонекса являются лечение и профилактика сезонного и круглогодичного ринита, синусита у взрослых и детей с 2 лет. Применяется 1 раз в день.

Препарат действует быстро, эффект проявляется уже через 7-12 часов, что выгодно отличает его от других ингаляционных стероидов (табл.1).

Назонекс обладает отличной переносимостью и наиболее высокой безопасностью (табл.2). Крайне низкая биодоступность (<0,1 %) обусловливает отсутствие системного действия даже при 20-кратном увеличении дозы. Уровень кортизола плазмы при применении Назонекса даже в дозе 4000 мкг соответствует таковому при приеме плацебо (M. D. Brannow et al., 1996). Согласно данным Schenkel et al., длительное применение Назонекса (более 12 месяцев) не снижает темпы роста детей. Высокая безопасность определяет возможность применения у детей с 2 лет.

Важным достоинством препарата является также местная безопасность мометазона. Назонекс не только не вызывает характерной для стероидов атрофии слизистой оболочки носа, но и способствует восстановлению назального эпителия. По результатам цитологического исследования на фоне лечения Назонексом частота выявления клеток воспаления (эозинофилов) в биоптатах снижается в 3 раза (рис.).

Назонекс — единственный интраназальный стероид, содержащий глицерин в качестве увлажнителя.

Назонекс является препаратом выбора для лечения аллергического ринита и синуситов не только у взрослых, но и у детей с 2 лет, благодаря:

  • доказанной высокой эффективности;
  • быстрому началу действия (часы, а не дни);
  • отсутствию системного влияния;
  • отличной местной переносимости — частота побочных эффектов на уровне плацебо;
  • удобству и простоте применения — 1 раз в день.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

08.04.2020 Інфекційні захворювання Турбулентні газові хмари та респіраторна передача збудника: потенційні можливості зниження розповсюдження COVID-19

Ефективність та доцільність використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) не тільки серед медичних працівників, а й серед усього населення спричинили особливо гострі дискусії під час епідемії COVID‑19. Точка зору офіційних джерел у різних країнах світу поступово еволюціонує від застосування ЗІЗ лише медичними працівниками, хворими, а також тими, хто контактує з хворими, до рекомендації носити захисну маску кожному в публічних місцях. На жаль, цей поступ триває занадто довго, адже перші дані щодо асимптомної передачі COVID‑19 з’явилися ще на початку лютого поточного року. ...

02.04.2020 Інфекційні захворювання Медична мережа «Добробут» переклала матеріали з попередження та лікування COVID‐19 для українських медичних працівників

Лікарі й інтерни медичної мережі «Добробут» переклали українською та опублікували матеріали з діагностики, лікування та профілактики COVID‐19. Це посібники, клінічні настанови та рекомендації, а також відеоматеріали, котрі допоможуть українським медикам вивчити міжнародний досвід для ефективної боротьби з коронавірусним захворюванням в Україні...

02.04.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Гострий риносинусит у період вірусної загрози: нагадуємо підходи до діагностики та лікування

Гострий риносинусит (ГРС) – чи не найчастіша недуга, з якою люди або намагаються впоратися самотужки, або відвідують отоларинголога, сімейного лікаря. Звертаються по медичну допомогу задля отримання лікарняного, але ж і на професійну пораду сподіваються, щоб лікар допоміг якнайшвидше «повернутись у стрій»....

01.04.2020 Терапія та сімейна медицина Медичні освітяни не лише навчають студентів, а й розширюють свої горизонти, компетентності, звіряють цінності завдяки Осінній школі з медичної освіти

Реформу системи охорони здоров’я було визначено головним урядовим пріоритетом, починаючи з 2016 року, а вже у 2017 році Верховна Рада України ухвалила закон про медичну реформу. Питання потреби в реформі медичної освіти та запровадження інноваційних підходів до розвитку кадрового потенціалу раніше вже піднімалося в кількох політичних дебатах, і після тривалого процесу, який передбачав консультації з ключовими стейкхолдерами, включаючи студентів, викладачів, адміністрації закладів вищої освіти (ЗВО), в липні 2018 року було оприлюднено проєкт «Стратегії розвитку медичної освіти в Україні до 2028 року» (доступний для ознайомлення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України – МОЗ). Отже, Україна здобула системне бачення розвитку медичної освіти....