Рекомендации ESC по лечению фибрилляции предсердий (2016)

09.02.2017

В августе прошлого года в г. Риме (Италия) состоялся ежегодный конгресс Европейского общества кардиологов (European society of cardiology, ESC), на котором было представлено обновленное руководство по лечению фибрилляции предсердий (ФП). 

Эти рекомендации были разработаны ESC совместно с Европейской ассоциацией сердечного ритма (Eeuropean heart rhythm association, EHRA) и одобрены Европейской организацией по изучению инсульта (European stroke organisation, ESO). Предлагаем читателям ознакомиться с основными положениями данного руководства.

1. Диагностика и своевременное выявление

Рис. 1. Ведение пациентов с ЭСПВЧ, зарегистрированными имплантированными устройствами Примечание: ЭСПВЧ – эпизоды сокращения предсердий с высокой частотой.
Рис. 1. Ведение пациентов с ЭСПВЧ, зарегистрированными имплантированными устройствами
Примечание: ЭСПВЧ – эпизоды сокращения предсердий с высокой частотой.

 

10_2

 

2. Классификация ФП

10_3

 

10_4

 

3. Выявление и коррекция факторов риска, сопутствующей сердечно-сосудистой патологии

10_5

 

4. Комплексная терапия пациентов с ФП

Рис. 2. Комплексный подход к ведению ФП: терапия в остром и отдаленном периоде, желаемые результаты и польза для пациентов
Рис. 2. Комплексный подход к ведению ФП: терапия в остром и отдаленном периоде, желаемые
результаты и польза для пациентов

 

10_7

 

5. Оценка риска инсульта и кровотечения

11_1

 

Профилактика инсульта

11_2

 

Рис. 3. Профилактика инсульта при ФП
Рис. 3. Профилактика инсульта при ФП

 

11_4

 

11_5

Рек

 

Вторичная профилактика инсульта

Рис. 4. Начало и продолжение АКТ у пациентов с ФП после развития инсульта или ТИА
Рис. 4. Начало и продолжение АКТ у пациентов с ФП после развития инсульта или ТИА
 

Продолжение в номере Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (400), лютий 2017 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 1 (398), січень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

20.06.2020 Кардіологія Пандемия COVID-19 и визуализация сердца

Рекомендации EACVI о мерах предосторожности, показаниях, приоритетности исследований, защите пациентов и медицинского персонала...

20.06.2020 Кардіологія Комбінована антигіпертензивна терапія: підходи до вибору

Комбінації ІАПФ із БКК увійшли в медичну практику близько 20 років тому, проте вже знайшли чимало прихильників і мають доказову базу. Поєднання ІАПФ із БКК не лише ефективно знижує АТ, але й проявляє плейотропність: антиішемічний і антиатерогенний впливи, рено- та вазопротекцію. ...

20.06.2020 Кардіологія Безпека аміодарону в низьких дозах: систематичний огляд і метааналіз

Аміодарон широко використовують для лікування надшлуночкових і шлуночкових аритмій. Він характеризується високою антиаритмічною ефективністю, проте може зумовлювати низку побічних ефектів (із боку щитоподібної залози, печінки, легень, очей), розвиток багатьох з яких залежить від дози та тривалості прийому препарату. Тому, призначаючи аміодарон, доводиться балансувати між потенційно серйозними побічними реакціями й антиаритмічними властивостями препарату. Разом із тим сучасні настанови рекомендують застосовувати аміодарон як терапію першої лінії для певних груп пацієнтів....

20.06.2020 Кардіологія Лозартан. Дайджест

Стрімке поширення коронавірусної хвороби (COVID‑19) призвело до великої кількості негативних соціально-економічних наслідків. На сьогодні у світі зареєстровано вже мільйони інфікованих і сотні тисяч смертей від цієї хвороби. COVID‑19 зумовлює новий варіант коронавірусу під назвою SARS-CoV‑2, який є схожим на SARS-CoV – ​вірус, що спровокував спалах атипової пневмонії у 2002-2003 рр. у Китаї. За своєю структурою SARS-CoV‑2 є бетакоронавірусом і належить до родини одноланцюгових РНК‑вірусів. ...