0 %

Поліпоїдний ендометріоз, який маніфестував як пухлина товстої кишки

24.07.2017

Жінка 58 років з хронічною діареєю і післяменопаузальною матковою кровотечею проходила планову колоноскопію для скринінгу колоректального раку. Під час процедури було виявлено велике новоутворення, яке простягалося від проксимальної частини прямої кишки до дистальної ­частини сигмоподібної кишки і май­же перекривало кишковий просвіт (рис. 1).

Колоноскоп, який вдалося просунути проксимальніше, показав, що інші відділи товстої кишки в нормі. При гістологічному дослідженні біо­птатів новоутворення було виявлено ­грануляційну тканину, ендометріоїдні за­ло­зи і строму. Імуно­гістохімічний аналіз ­виявив CK7, PAX8, віментин, рецептори естрогенів і прогестерону в залозах і стромі, що є характерним для ендометріозу. Ознаки малігнізації були відсутніми навіть у більш глибоких гістологічних зрізах. Проте, враховуючи великі розміри новоутво­рення, на підставі лише гістологічного дослідження зразків виключити злоякісний процес було неможливо. Комп’ютерна томографія живота й таза показала збільшену матку з ­нерівномірним контрасту­ванням, ректосигмоїдне потовщення з нерівномірним контрастуванням, а також мно­жинні однаково контрастовані вузлові м’якотканинні вогнища в брижі сигмоподібної кишки і параректальній жировій клітковині. За даними комп’ютерної томографії грудної клітки ознак метастазів у легенях не виявлено.

Пацієнтці було виконано експлораторну лапаротомію з видаленням ректосигмоїдної маси, проктосигмоїдектомію з низьким тазовим анастомозом і формуванням проксимальної петльової ілеостоми, тотальну абдомінальну гістеректомію і дво­сто­ронню сальпінгооваріектомію. Вида­ле­ний матеріал являв собою масу розміром 13×7×4 см, що містила слизову оболонку товстої кишки (рис. 2). Ендо­метріоз розповсюджувався на шийку матки і тканину між маткою і кишечником. Гістологічне дослідження видаленого ­матеріалу виявило ендометріоїдні залози і строму без атипії та вогнища простої гіперплазії і слизової метаплазії, що відповідало діагнозу поліпоїдного ендометріозу без злоякісної трансформації (рис. 3). У післяопераційному періоді пацієнтку двічі госпіталізували для дренування абдомінального серединного вертикального розрізу накладанням вакуумної пов’язки і лікування поверхневого целюліту навколо ілеостоми, який розвинувся внаслідок негерметичного з’єднання між стомним мішком і шкірою. Інші ускладнення не відзначалися.

Поліпоїдний ендометріоз – ​рідкісний стан, який важко діагностувати на підставі лише ендоскопії і дослідження біо­псій­ного матеріалу. Це захворювання асоціюється з різноманітними неспецифічними ендоскопічними знахідками, зокрема поліпоїдними утвореннями від невели­ких пласких поліпів до масивних поліпів на ніжці сіро-білого, рожево-­червоного або жовто-коричневого забарвлення, іноді кістозних або геморагічних. Ці новоут­ворення часто піддаються хірургічній ­резекції через те, що їх важко відрізнити від зло­якісного процесу.

Список літератури знаходиться в редакції.

Han K., Li X., Bhargava R. et al. Polypoid Endometriosis Presenting as a Colonic Mass.
ACG Case Rep J 2017; 4: e39.

Переклав з англ. Олексій Терещенко

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Акушерство/гінекологія

12.02.2018 Акушерство/гінекологія Современный взгляд на проблему уреаплазменной инфекции

В последние десятилетия значительно возросла частота уреаплазменной и микоплазменной инфекции, которая у женщин чаще всего поражает мочеполовую систему. Однако специалисты до сих пор сомневаются, можно ли считать уреаплазмоз отдельным заболеванием, так как его возбудитель обнаруживается во влагалище у здоровых женщин в 60%, а у новорожденных девочек – в 30% случаев....

12.02.2018 Акушерство/гінекологія Atopobium vaginae: новый взгляд на этиологию и лечение бактериального вагиноза

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) являются одной из важнейших проблем современной гинекологии. Высокая распространенность в популяции инфекций, передающихся половым путем, низкая иммунная защита организма, раннее начало половой жизни, высокая резистентность проблемных микроорганизмов, низкая осведомленность женщин и мужчин в вопросах барьерной контрацепции и отсутствие существенного прогресса в сфере разработки новейших антибактериальных средств – все эти факторы значительно усугубляют проблему ВЗОМТ. ...

04.01.2018 Акушерство/гінекологія Кардіологія Сердечно-сосудистые нарушения при менопаузе

Болезни сердечно-сосудистой системы остаются первой по значимости причиной смертности во всем мире. Наиболее распространенными среди этих заболеваний являются мозговой инсульт, инфаркт миокарда (ИМ) и стенокардия. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в развитых странах за последние 20 лет увеличилась в несколько раз и продолжает расти. С 1980 года она составляет более 50% среди всех случаев смерти (Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, 1982). ...

04.01.2018 Акушерство/гінекологія Ожирение у женщин в период менопаузы

Ожирение – ​одна из наиболее важных медико-социальных проблем современного общества. Эта патология относится к наиболее распространенным хроническим заболеваниям в мире. ...