Исследование влияния сверхтонкой овечьей шерсти на течение детской экземы: результаты перекрестного рандомизированного испытания DESSINE

11.10.2017

Распространено мнение о том, что шерстяная одежда является раздражителем, которого следует избегать лицам с АД. Однако результаты недавних исследований подтвердили хорошую переносимость и некоторую эффективность одежды из тонкой овечьей шерсти в отношении уменьшения тяжести течения экземы у взрослых пациентов.

Цель настоящей работы заключалась в сравнительной оценке влияния одежды из мериносовой шерсти и хлопка на симптоматическое течение АД у детей и их качество жизни.

Методы. В 12-недельном рандомизированном перекрестном когортном исследовании приняли участие 39 пациентов в возрасте от 4 нед до 3 лет с АД легкой и средней степени тяжести. Участники были рандомизированы на 2 группы: в одной дети должны были носить одежду из мериноса на протяжении 6 нед, прежде чем перейти на вещи из хлопковой ткани, в другой – наоборот. Состояние пациентов оценивалось каждые 3 нед. Первичными критериями оценки эффективности являлись показатель тяжести АД согласно индексам SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis Index), ADSI (Atopic Dermatitis Severity Index) и IDQOL (Infants’ Dermatitis Quality Of Life Index), вторичными – применение топических стероидов.

Результаты. По сравнению с одеждой из хлопковой ткани ношение вещей из тончайшей мериносовой шерсти способствовало снижению индекса SCORAD от исходного в среднем на 2,5 балла (95% ДИ от -4,7 до -0,4) спустя 3 нед и на 7,6 балла (95% ДИ от -10,4 до -4,8) через 6 нед. Аналогичные изменения наблюдались в индексах ADSI и IDQOL. В дополнение к этому ношение одежды из мериноса ассоциировалось с достоверным снижением частоты применения топических стероидов.

Выводы. Таким образом, по сравнению с хлопчатобумажными вещами одежда из мериносовой шерсти способствует снижению тяжести течения экземы у детей. По мнению ученых, мериносовая шерсть обладает лучшей термо- и влагопроводимостью, чем другие натуральные волокна, а следовательно, поддерживает более стабильный микроклимат в пространстве между кожей и одеждой.

Su J. C., Dailey R. et al. Determining Effects of Superfine Sheep wool in INfantile Eczema (DESSINE):

a randomized paediatric crossover study. British Journal of Dermatology, 12 June 2017.

Медична газета "Здоров'я України" № 17 (414) вересень 2017 p.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Алергія та імунологія

07.05.2020 Алергія та імунологія Біластин: постійний супутник лікування алергії

Такі алергічні захворювання (АЗ), як алергічний ринокон’юнктивіт (АРК) і кропив’янка, поширені в усьому світі, і їх частота зростає, особливо в дитячій популяції. Указана патологія негативно позначається на фізичному, психологічному, соціальному стані пацієнтів, їх навчанні та праці через зниження якості життя (ЯЖ), а також втрату працездатності, що, своєю чергою, обертається чималими фінансовими витратами як для самого хворого, так і для національної системи охорони здоров’я. ...

07.05.2020 Алергія та імунологія Місце антагоністів лейкотрієнів в лікуванні алергічних захворювань

За даними Європейської академії з алергології та клінічної імунологіїї (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI), з-поміж хронічних захворювань ­найпоширенішими в Європі є алергічні. До 20% пацієнтів з алергією щодня намагаються подолати страх можливого нападу бронхіальної астми (БА), розвитку анафілактичного шоку або навіть смерті від алергічної реакції (EAACI, 2016). Всесвітня організація з алергії (World Allergy Organisation; WAO) оцінює поширеність алергічної патології у ­світовій популяції в межах від 10 до 40% (Pawankar R. et al., 2013). Більш як 150 млн європейців страждають на хронічні алергічні захворювання (АЗ), і сьогодні експерти прогнозують, що до 2025 р. майже половина всього населення ЄС страждатиме на алергію (EAACI, 2016). ...

06.05.2020 Алергія та імунологія Ведення пацієнтів з епілепсією під час спалаху коронавірусної хвороби

Стрімке поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) — гострого респіраторного захворювання, збудником якого є SARS-CoV-2 (представник великої групи коронавірусів) продовжує впливати на всі сфери життєдіяльності людства. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала пандемію цієї хвороби як надзвичайну ситуацію в галузі міжнародної охорони здоров’я. ...

05.05.2020 Алергія та імунологія Консенсусний документ WAO-ARIA-GA2LEN з точної молекулярної алергодіагностики (PAMD@): перегляд 2020 року

Відкриття IgE-антитіл у кінці 1960-х рр. дало можливість використовувати їх як специфічний біомаркер для ідентифікації алергічних захворювань (АЗ), зумовлених алергенами довкілля (зазвичай білками). У традиційних тестах на виявлення IgE-антитіл, таких як шкірні прик-тести (ШПТ) та тести на виявлення специфічних IgE (sIgE) in vitro, використовують неочищені екстракти, отримані з джерела алергену, що містять алергенні та неалергенні молекули. Завдяки застосуванню ДНК-технологій у кінці 1980-х рр. алергенні молекули були описані та клоновані для визначення детермінант різних АЗ [1-4]. ...