0 %

Влияние экстракта тимьяна на тонус гладкой мускулатуры дыхательных путей и мукоцилиарный клиренс

26.12.2017

Статья в формате PDF.

Экстракт тимьяна (чабреца) – ​известное лекарственное средство растительного происхождения, обладающее бронхолитическими и секретомоторными свойствами. Ученые из Отдела фармакологии Института медицинской химии г. Мюнстера (Германия) провели интересное исследование, в ходе которого изучали влия­ние экстракта чабреца на β2-рецепторы в экспериментах по оценке конкурентного связывания и расслабляющего влияния на гладкую мускулатуру трахеи у крыс. Кроме того, в данном исследовании также было изучено влияние экстракта чабреца на мукоцилиарный клиренс. Эксперименты по оценке конкурентного связывания с рецепторами проводились на очищенных мембранах крысиных легких с использованием β2-рецепторного лиганда [(125)I]-CYP {[(125)I]-(+/-)-йодцианопиндолол}.

Транспорт флуоресцентного красителя родамина-123, по которому оценивали функцию реснитчатого эпителия трахеи, изучали с помощью микродиализной техники.

Как показал анализ полученных в ходе данных экспериментов результатов, экстракт чабреца незначительно уменьшает связывание [(125)I]-CYP и усиливает вытеснение [(125)I]-CYP пропранололом (неспецифический антагонист β-рецепторов). Было также продемонстрировано, что экстракт чабреца оказывает релаксирующие эффекты на гладкую мускулатуру трахеи, так как в ней представлены β2-рецепторы.

Под влиянием экстракта чабреца отмечалось зависимое от его концентрации и дозы обратное ­развитие пропранолол-индуцированного антагонизма с изопреналином. Было установлено, что экстракт чабреца в 2 раза увеличивает скорость мукоцилиарного клиренса.

На основании этих данных авторы упомянутых экспериментальных исследований сформулировали ряд выводов.
1. Имеются доказательства влияния экстракта чабреца на β2-рецепторы, о чем свидетельствуют его биологические эффекты и способность изменять связывание пропранолола с β2-рецепторами в легочной ткани.
2. Предполагается существование дополнительных механизмов действия экстракта чабреца, на что указывает разностороннее влияние высоких концентраций экстракта на изопреналин-индуцированное расслабление гладких мышц и связывание пропранолола с β2-рецепторами.
3. Экстракт чабреца оказывает непрямой модулирующий эффект на систему ­β2-рецепторов.
4. Экстракт чабреца улучшает мукоцилиарный клиренс in vivo, и механизм этого действия еще предстоит выяснить.

Wienktter N., Begrow F., Kinzinger U., Schierstedt D.,
Verspohl E.J. The effect of thyme extract on beta2-receptors and mucociliary clearance.
Planta Med, 2007 Jun; 73(7): 629-35. Epub 2007 Jun 12

Подготовила Елена Терещенко

Тематичний номер «Педіатрія» №4 (43), грудень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

13.06.2018 Педіатрія Використання пробіотиків для профілактики антибіотик-асоційованої діареї у дітей

Антибіотик-асоційована діарея (ААД) є частим і серйозним ускладненням як в амбулаторних лікувальних закладах, так і в стаціонарі. Близько третини пацієнтів, які отримували лікування антибіотиками, страждають на ААД. Вона визначається як діарея, яка виникає при лікуванні антибіотиками, якщо іншу її етіо­логію виключено. Зв’язок із антибіотикотера­пією не означає, що вона обов’язково призводить до негайної негативної реакції на антибіотики, оскільки ААД може розвинутися через кілька тижнів і навіть кілька місяців після лікування. ...

29.05.2018 Педіатрія Терапія та сімейна медицина Генетика і спадковість: нові можливості, досягнення, перспективи

Діти – ​це фундаментальний ресурс будь-якої держави, адже від стану їхнього здоров’я залежить майбутнє суспільства. Саме тому забезпечення педіатричних пацієнтів якісним медичним обслуговуванням є пріоритетним завданням державного значення. У своїй практичній діяльності педіатри та сімейні лікарі щодня стикаються із захворюваннями органів дихання, шлунково-кишкового тракту, алергічною та аутоімунною патологією тощо, тому мають великий досвід і знання щодо ведення таких хворих. Однак що стосується ведення пацієнтів із рідкісними спадковими хворобами, подібних знань бракує....

01.05.2018 Педіатрія Сімейно орієнтована медицина: сучасний стан і майбутні напрями педіатричної допомоги

Термін «сімейно орієнтована медицина» (СОМ) описує партнерський підхід до прийняття рішень у галузі надання медичної допомоги. У межах філософії охорони здоров’я СОМ і пов’язане з нею поняття «пацієнторієнтована допомога» (ПОД) визнані медичними спільнотами, зокрема низкою національних систем охорони здоров’я, законодавчими органами, Інститутом медицини та організацією «Хелсі піпл 2020», невід’ємною частиною стану здоров’я пацієнтів та їхньої задоволеності якістю медичної допомоги [1-4]....

16.04.2018 Педіатрія Фізіологічні підходи до збереження антиінфекційної резистентності та профілактика інфекційних уражень ротоглотки в дітей з позицій педіатра та дитячого стоматолога

1-3 березня в м. Трускавці відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Другий академічний симпозіум з педіатрії». У рамках насиченої наукової програми пролунали доповіді, присвячені проблемам гастроентерологічих, нефрологічних, ендокринних, гематологічних та алергічних захворювань дитячого віку. Зокрема, доповідь у форматі дуету представили завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Галина Володимирівна Бекетова та професор кафедри стоматології дитячого віку НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук Наталія Олегівна Савичук....