Мемантин в лечении болезни Альцгеймера: новый метаанализ эффективности и безопасности

09.06.2015

Болезнь Альцгеймера – прогрессирующее нейродегенеративное расстройство, характеризующееся нарастающим ухудшением когнитивных функций и поведенческими симптомами. Болезнь Альцгеймера является ведущей причиной деменции в пожилом возрасте и не только представляет собой серьезную проблему для здравоохранения, но и имеет тяжелые последствия как для пациентов, так и для их родственников. Патология при болезни Альцгеймера включает экстрацеллюлярное накопление сенильных бляшек, преимущественно состоящих из  β-амилоида и интрацеллюлярных нейрофибриллярных клубочков, которые, в свою очередь, состоят из патологического гиперфосфорилированного тау-протеина микротубул (L.M. Ittner, J. Gotz, 2011). В настоящее время отсутствуют терапевтические средства, которые бы кардинально модифицировали течение этого заболевания. Для лечения болезни Альцгеймера одобрено использование ингибиторов ацетилхолинэстеразы и мемантина. В многочисленных исследованиях было показано, что применение этих препаратов замедляет прогрессирование деменции и положительно влияет на когнитивные функции, поведенческие нарушения и повседневную активность пациентов.

Продолжение статьи читайте в формате PDF.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

14.07.2020 Неврологія Астенія – ​супутниця нервових розладів у коморбідних пацієнтів

Актуальність вивчення проблеми астенічних розладів визначається передусім їхньою значною поширеністю. Астенічні порушення зазвичай зустрічаються при більшості соматичних і психосоматичних захворювань. Удосконалення методів терапії астенічних розладів дозволить підвищити комплаєнтність лікування та якість життя пацієнтів, а також скоротити терміни реабілітації....

14.07.2020 Неврологія Найголовніше про розсіяний склероз

Метою масштабного II Регіонального конгресу «Controversies in neurology» («Дебати в неврології»), акредитованого Європейською радою з акредитації безперервної медичної освіти (EACCME), який відбувся наприкінці 2019 року в Києві, стало впровад­жен­ня найбільш релевантних клінічних даних та найновішої наукової інформації, що має допомогти лікарям у щоденній практиці піклування про пацієнтів. ...

13.07.2020 Інфекційні захворювання Неврологія COVID‑19 та психічне здоров’я: можливості допомоги

На початку червня 2020 року відбулася науково-практична онлайн-конференція «Оптимізація психофармакологічних підходів до лікування психічних та поведінкових розладів». Організаторами заходу виступили ГО «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України» та ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Представляємо до вашої уваги огляд основних доповідей вебінару....

13.07.2020 Неврологія Епілепсія в осіб похилого віку та лікування епілепсії після хірургічних втручань

У квітні 2020 р. ГО «Українська протиепілептична ліга», ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» та Благодійний фонд розвитку інновацій медицини «РІМОН» провели вебінари на теми «Лікування епілепсії після хірургічних втручань» та «Епілепсія у людей похилого віку». Представляємо до вашої уваги огляд доповідей, що лунали у межах цих заходів....