Результати дослідження «ЛАКМУС» (ЛАКтіалє Уро в профілактиці постМенопаУзальної інфекції Сечових шляхів)

31.10.2020

Стаття у форматі PDF

Обґрунтування

Лікування повторної інфекції сечових шляхів (ІСШ) є актуальною проб­лемою. Серед жіночої статі згадуються три найвагоміші причини рецидивів: анатомо-функціональні розлади, наявна інфекція, що передається статевим шляхом, і період постмено­паузи, що супроводжується цілою низкою змін, які зумовлюють зниження опору до кишкових патогенів [1].

Сучасні настанови пропонують різно­манітні підходи до зменшення частоти рецидивів ІСШ, зокрема використання природних компонентів рослин. Однак їх застосування має незначну доказову базу. Наприклад, журавлина визнана ефективною при мінімальному складі проантоціанідину А 36 мг (клас рекомендації 1b, рівень доказів C) [2], менша доза не є ефективною. Це стало однією з причин для вилучення продуктів журавлини з рекомендацій Європейської асоціації урологів у 2014 р. [3].

Проте комбіновані препарати журавлини не втрачають популярності завдяки своїй безпечності та досить переконливій ефективності. Нашу увагу привернуло дослідження, проведене P. Koradia та спів­авт. за участю пременопаузальних жінок із рецидивними ІСШ, результати котрого представлені у 2019 р. [4]. Це дослідження продемонструвало ефективність продукту Bio-Kult Pro-Cyan у профілактиці рецидивних ІСШ у премено­паузальних жінок.

На ринку України наявний аналогічний продукт, який виробляє АТ «­Фармак», – ­Лактіалє® Уро. Кожна його капсула складається з концент­рату молочнокислих бактерій, який містить Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum 5,0×108 колонієутворювальних одиниць, екстракту журавлини, що містить 18 мг проантоціанідинів (РАС – 254 мг), і вітаміну А 160 мкг. Ми спланували дослідження «­ЛАКМУС» (­Лактіалє® Уро в профілактиці пост­менопаузальної інфекції сечових шляхів) із метою самостійної апробації ефективності та безпечності аналога Bio-Kult Pro-Cyan згідно з дослідженням, проведеним P. Koradia та спів­авт. (2019).

Мета дослідження: встановити ефективність ­Лактіалє® Уро в профілактиці рецидивів ІСШ у жінок у пост­менопаузі.

Матеріали та методи

Відкрите проспективне рандомізоване багатоцентрове порівняльне дослідження «ЛАКМУС» проведено за участю 61 пацієнтки (середній вік – 56,1±1,5 року): 31 жінка увійшла до групи, що приймала ­Лактіалє® Уро, 30 – до контрольної групи, котра не отримувала лікування зазначеним засобом.

Дизайн дослідження майже повністю відтворено за оригіналом з єдиною зміною (рис.): усі пацієнтки були в документованій постменопаузі. Середній час після останньої самостійної менст­руації становив 3,2±1,5 року.

Критерії включення: невагітні віком 49-65 років у менопаузі, котрі перенесли >2 епізоди неускладненого гост­рого циститу протягом останніх 6 міс або >3 епізоди неускладненого гострого циститу протягом останніх 12 міс. Усі учасниці, котрі взяли участь у дослідженні, мали бути доступними протягом періоду спостереження, дотримуватися остаточного протоколу й уникати використання будь-яких добавок/продуктів, які містять журавлину, чи пробіо­тичних добавок протягом визначеного часу. Крім того, під час скринінгу жінки робили тест на вагітність, який мав бути негативним.

Критерії виключення: активна ІСШ; прийом будь-якого антибіотика протягом 2 тиж після скринінгу; відома алергія на будь-який інгредієнт засобу, що застосовується; використання будь-якого натурального продукту за місяць до початку дослідження; позитивний тест на вагітність; наявність менструального циклу; одночасне застосування кортико­стероїдів, антикоагулянтів, анти­депресантів, інших ліків, які стабілізують наст­рій, або будь-яких медикаментів, які могли взаємодіяти з добавкою; значні супутні захворювання та стани, в тому числі психіатричні, серцеві (включаючи погано контрольовану гіпертензію), ниркові (включаючи анатомічні порушення, катетеризацію, ниркові камені чи трансплантацію нирки), печінкові (включаючи гепатит В або С), неврологічні, ендокринні, метаболічні (включаючи цукровий діабет) або лімфатичні, що, на думку дослідників, можуть негативно вплинути на участь у дослідженні; імуносупресивні захворювання (включаючи ВІЛ); активна участь у будь-якому клінічному випробуванні протягом 1 міс після початку дослідження.

Призначення добавки: відразу після закінчення епізоду ІСШ у наступний після останнього дня прийому уроантисептика (антибіотика) у вигляді профілактичного лікування згідно з інструкцією до ­Лактіалє® Уро – 1 капсула двічі на добу під час їди. Підставою для призначення засобу стала інструкція виробника, в якій зазначено, що термін уживання має дорівнювати від 14 до 21 доби чи за рекомендацією лікаря.

Тривалість дослідження становила 6 міс, з яких 26 тиж – активне спостереження за пацієнтками. У перший місяць лікування АТ «­Фармак» видало безкоштовно ­Лактіалє® Уро як заохочувальний крок. Пацієнтки не отримували гонорарів за включення й участь у дослідженні «ЛАКМУС».

Оцінка ефективності ­Лактіалє® Уро здійснювалася за кількістю пацієнток, у котрих не розвинувся рецидив ІСШ, який визначався згідно з критеріями Європейської асоціації урологів (2019) [5]. У разі загострення ІСШ ­Лактіалє® Уро не відміняли.

Усі пацієнтки – учасниці дослідження надавали інформовану згоду на лікування. Локальний етичний комітет не розглядав випробування з причини його проведення не з фармакологічним препаратом, адже ­Лактіалє® Уро є дієтичною добавкою. Проте кожен лікар, який призначав засіб, підтверджував можливість його тривалого прийому за умови конт­ролю стану жінок відповідно до протоколу дослідження.

Кожна пацієнтка наприкінці випробування відповідала на три запитання щодо якості життя:

  • комфортність стану з боку урогенітальної системи;
  • задоволеність безрецидивним перебігом ІСШ;
  • загальне враження від ефективності лікування ІСШ.

Оцінка здійснювалася за 10-бальною системою. Статистична обробка проводилася за допомогою Chi-Square Test Calculator [6].

Результати й обговорення

Наприкінці випробування аналізували результати 31 пацієнтки основ­ної та 30 – контрольної групи (табл. 1). Як видно з наведених даних, увійшли в дослідження 84,4% відібраних пацієнток, виконали всі пункти протоколу дослідження – 91,8%. Чотири пацієнтки вибули з випробування з причин організаційного характеру.

Статистичний аналіз порівняння ефективності лікування ­представлено в таб­лиці 2. Наведені дані свідчать, що застосування ­Лактіалє® Уро сприяло достовірному зниженню частоти рецидивів ІСШ за кількістю як самих епізодів інфекції, так і жінок, у яких вони спостерігалися. Число рецидивів зменшилося майже в 4 рази (3,66). Такий ефект є цілком очікуваним, адже вміст активної речовини – журавлини – відповідав доказовим рекомендаціям Європейської асоціації урологів (2013). Подальша їх відміна, на наш погляд, визначається некоректним призначенням журавлини й ігноруванням факторів ризику загост­рення процесу.

Разом із тим отримані нами результати виявилися менш вражаючими порівняно з обраним прототипом [4]. Розпочинаючи дослідження, ми очікували на більший відсоток жінок, які зможуть утримувати безрецидивний перебіг. Можливими поясненнями ­можуть бути більша кількість факторів ризику в жінок у постмено­паузі порівняно з пременопаузальними пацієнтками й імовірне порушення режиму прийому ­Лактіалє® Уро протягом 5 міс самостійного застосування продукту власним коштом.

Водночас застосування ­Лактіалє® Уро як біологічної добавки показало дуже перспективні результати: зменшення в понад 2 рази кількості жінок із рецидивами ІСШ при застосуванні немедикаментозного засобу є вражаючим. Важливими також стали відсутність відмови від лікування з причин побічних дій і результати оцінки ­якості життя за урогенітальними скаргами. Серед­ній бал задоволення станом із боку урогенітальної системи становив 7 із 10 у тих, хто приймав ­Лактіалє® Уро, та 4 із 10 у тих, кому така терапія не призначалася. Імовірно, тривалий прийом лактобацил, які входять до складу продукту, та вітаміну А сприяє підтриманню здорової мікро­флори піхви.

Дослідження «ЛАКМУС», на нашу думку, стало лакмусовим папірцем, що демонструє можливості застосування дієтичної добавки в досягненні медичних цілей. Відмінна переносимість ­Лактіалє® Уро, зниження кількості рецидивів ІСШ майже в 4 рази, покращення ­якості життя в жінок у пост­менопаузі свідчать про правильний вибір у пошуку гармонізації стану жінок віком понад 49 років. Разом із тим подальші дослідження можуть представити додаткові дані щодо ефективності та доцільності тривалого застосування продукту.

Література

1. Urinary Tract Infection. Available at: https://uroweb.org/tag/urinary-tract-infection.
2. Guidelines on Urological Infections 2013 / M. Grabe (chairman), T. Bjerklund-Johansen, H. Botto, M. Çek, K. Naber, R. Pickard, P. Tenke, F. Wagenlehner, B. Wullt. Available at: https://uroweb.org/wp-content/uploads/18_Urological-infections_LR.pdf.
3. Jepson R., Williams G., Craig J. Cranberries for preventing urinary tract infections Cochrane Database Syst. Rev. 2012 Oct 17; 10 (10): CD001321. doi: 10.1002/14651858.CD001321.pub5.
4. Koradia P., Kapadia S., Trivedi Y., Chanchu G., Harper A. Probiotic and cranberry supplementation for preventing recurrent uncomplicated urinary tract infections in premenopausal women: a controlled pilot study. Expert Review of Anti-infective Therapy. 2019. DOI: 10.1080/14787210.2019.1664287.
5. Guidelines on Urological Infections 2019 / G. Bonkat (Chair), R. Bartoletti, F. Bruyère, T. Cai, S. Geerlings, B. Köves, S. Schubert, F. Wagenlehner. Guidelines Associates: T. Mezei, A. Pilatz, B. Pradere, R. Veeratterapillay. Available at: https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-on-Urological-infections-2019.pdf
6. Chi-Square Test Calculator. Available at: https://www.socscistatistics.com/tests/chisquare2/default2.aspx.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 18 (487), 2020 р.

 

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Урологія та андрологія

28.11.2021 Урологія та андрологія Інфекції сечовивідних шляхів: міцний оздоровчий вплив солідаго

Протягом свого існування людство зіткнулося з великою кількістю інфекційних захворювань, деякі з них уже стали історією, а деякі продовжують шкодити здоров’ю населення земної кулі. Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) багато років міцно утримують позиції найпоширеніших інфекційних захворювань: вони щорічно стають причиною страждань близько 150 млн людей (Flores-Mireles А. et al., 2015), а також провокують зростання захворюваності та смертності (Gandaglia G. et al., 2014)....

14.11.2021 Урологія та андрологія Екстракт передміхурової залози биків в ін’єкціях та супозиторіях: у чому різниця?

Проблема лікування хронічних захворювань передміхурової залози та сім’яних міхурців є актуальним питанням сучасної урології, але особливо гостро вона постала в умовах обмеження спеціалізованих лікарських прийомів через протиепідемічні заходи в умовах пандемії COVID-19. Провідним етіологічним фактором захворювань простатовезикулярного комплексу є хронічний запальний процес, який стає фоном для формування проліферативних вікових змін у тканині передміхурової залози з підвищеним ризиком клітинної метаплазії. ...

14.11.2021 Інфекційні захворювання Терапія та сімейна медицина Урологія та андрологія Набрав чинності наказ МОЗ № 1447: оновлено поняття інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги

28 вересня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 липня 2021 року № 1447 «Про затвердження Зміни до Критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації» (далі – Критерії)....

14.11.2021 Нефрологія Урологія та андрологія Контраст-індукована нефропатія у практиці уролога

У рамках науково-практичної конференції «Конгрес асоціації урологів України», що відбулася 17-18 червня, доповідь «Контраст-індукована нефропатія у практиці уролога: клінічне значення, діагностика, заходи профілактики» презентувала доцент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, доктор медичних наук Стелла Вікторівна Кушніренко. Детальним розглядом даної патології доповідач вкотре акцентувала увагу на важливості обізнаності урологів щодо основних підходів до лікування цього стану, й особливо раціональних методів запобігання його розвитку....