Набрав чинності наказ МОЗ № 1447: оновлено поняття інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги

14.11.2021

28 вересня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 липня 2021 року № 1447 «Про затвердження Зміни до Критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації» (далі – Критерії).

До цього часу у практиці використовувалося поняття «внутрішньолікарняна (нозокоміальна, госпітальна) інфекція». Воно включало будь-яке захворювання мікробної етіології, що може бути визначено клінічно і пов’язане з перебуванням, лікуванням, обстеженням і зверненням людини по медичну допомогу в лікувально-профілактичний заклад. При цьому обов’язковий систематичний епідеміологічний нагляд обмежувався хірургічними та акушерсько-гінекологічними стаціонарами.

Відповідно до наказу МОЗ № 1447 Критерії, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, що підлягають реєстрації, доповнено розділом III такого змісту:

«III. Критерії визначення випадків інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги, та антимікробної резистентності

1. Інфекційні хвороби, пов’язані з наданням медичної допомоги (далі – ІПНМД).

1) ІПНМД визначаються як інфекції, що відповідають одному із визначень випадку захворювання та при яких наявний один з епідеміологічних зв’язків:

 • початок появи симптомів спостерігався на третій день перебування у лікарні або пізніше (день госпіталізації рахується першим днем);
 • пацієнт переніс хірургічну операцію на перший або другий день госпіталізації, і в нього розвиваються ознаки інфекції області хірургічного втручання (далі – ІОХВ) не раніше ніж на третій день його перебування у закладі охорони здоров’я;
 • пацієнту був встановлений інвазивний пристрій на перший або другий день, що призвело до виникнення ІПНМД не раніше ніж на третій день перебування в закладі охорони здоров’я.

2) ІПНМД, пов’язані з попереднім перебуванням у медичному закладі, визначаються як інфекції, що відповідають одному з визначень випадку захворювання та при яких наявний один з епідеміологічних зв’язків:

 • пацієнт має ознаки інфекції та був повторно госпіталізований менше ніж через 48 годин після попереднього перебування на стаціонарному лікуванні;
 • пацієнт був госпіталізований з інфекцією, яка відповідає визначенню випадку ІОХВ, тобто післяопераційне інфікування сталося протягом 30 днів після операції (або у випадку хірургічного втручання із встановленням імплантату мала місце глибока ІОХВ органа/порожнини, яка розвинулася протягом 90 днів після операції), і пацієнт має симптоми, які відповідають визначенню випадку з ІОХВ та/або проходить лікування протимікробними препаратами від цієї інфекції;
 • пацієнт був госпіталізований (або у нього розвинулися симптоми протягом двох днів) з інфекцією, викликаною Clostridium difficile, менш ніж за 28 днів після попередньої виписки із закладу охорони здоров’я.

3) ІПНМД не підлягають звітуванню за формою первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, окрім інфекційних і паразитарних захворювань, які зазначені в розділі II цих Критеріїв, та підлягають дозорному епідеміологічному нагляду відповідно до додатка до Переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 30 липня 2020 року № 1726, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2020 року за № 1333/35616.

З метою проведення дослідження щодо поширеності випадків ІПНМД у визначений момент часу (одномоментна розповсюдженість ІПНМД) активна ІПНМД реєструється, якщо ознаки та симптоми інфекції присутні в день проведення дослідження або ознаки та симптоми мали місце у минулому і пацієнт все ще проходить лікування від цієї інфекції на дату проведення дослідження. Наявність симптомів та ознак захворювання слід перевіряти до початку лікування, щоб визначити, чи інфекція, яку лікують, відповідає одному з визначень випадку ІПНМД».

Також документ визначає випадки ІПНМД для переліку найбільш поширених хвороб і станів інфекційної етіології:

ІОХВ – інфекції області хірургічного втручання;

КАІК – катетер-асоційовані інфекції;

КАІСВШ – катетер-асоційовані інфекції сечовивідних шляхів;

ВАП – вентилятор-асоційовані інфекції.

Такі Критерії використовуються у кращій світовій практиці, і їх рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я.

Фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України розробили спрощені схеми для полегшення розуміння та використання в роботі цих визначень (рис. 1-3).

Рис. 1. Критерії визначення випадків інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги, та антимікробної резистентності

Рис. 2. Критерії визначення випадків інфекцій сечовивідних шляхів

Рис. 3. Критерії визначення випадків інфекцій області хірургічного втручання

Ключові зміни

Затверджені Критерії охоплюють увесь перелік станів, які можуть виникнути в людини під час отримання нею медичної допомоги в умовах будь-яких стаціонарних закладів охорони здоров’я. Такі визначення використовуються у світовій практиці та довели свою ефективність і зручність.

Реєстрація випадків за Критеріями дасть змогу Україні долучитися до міжнародних систем збору даних, у тому числі загальноєвропейської системи дозорного епіднагляду за ІПНМД. Відповідно, і зіставити проблему поширення ІПНМД та антимікробної резистентності (АМР) в Україні із ситуацією у світі, розширити можливості для міжнародної співпраці в боротьбі з їх поширенням.

Звітувати про ІПНМД за формою № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення» більше не потрібно. Адже це створювало ризики отримання від закладів охорони здоров’я інформації не в повному обсязі.

Відтепер ІПНМД підлягають рутинному епіднагляду на рівні закладів охорони здоров’я та дозорному епіднагляду на рівні країни.

Визначення чутливості та резистентності мікроорганізмів до антимікробних препаратів (чутливий зі стандартним дозуванням, чутливий зі збільшеною експозицією, стійкий, панрезистентний) відтепер відповідатимуть міжнародним стандартам. Їх визначатимуть шляхом застосування відповідних граничних значень стандартизованої методики визначення резистентності мікроорганізмів (дані EUCAST) або за допомогою методики, відкоригованої за стандартною методологією, тобто в результаті встановлення співвідношення між терапевтично досяжною мінімальною інгібуючою концентрацією протимікробного препарату та діапазоном зони затримки росту мікроорганізмів.

Епіднагляд щодо чутливості до антибіотиків буде обов’язковим для таких мікроорганізмів:

 • Staphylococcus aureus: результати визначення чутливості до метициліну та інших антистафілококових β-лактамів;
 • Enterococcus faecium та Enterococcus faecalis: результати визначення чутливості до глікопептидів;
 • Klebsiella pneumoniae та Escherichia coli: результати визначення чутливості до карбапенемів та результати визначення чутливості до колістину в стійких до карбапенемів ізолятах;
 • Pseudomonas aeruginosa та Acinetobacter: результати визначення чутливості до карбапенемів;
 • Streptococcus pneumoniae: результати визначення чутливості до еритроміцину;
 • Salmonella: результати визначення чутливості до антимікробних препаратів (ампіцилін, ципрофлоксацин, цефтріаксон, левоміцетин, сульфаметоксазол-триметоприм).

Документ дозволить епіднагляду за ІПНМД та АМР вийти за межі хірургічних і гінекологічних стаціонарів. Використання стандартизованих Критеріїв «підніме завісу» над проблемою цих захворювань в Україні, допоможе оцінити їх реальне поширення та структуру, характерну саме для нашої країни.

Нововведення дозволять виявити прогалини у системі профілактики інфекцій та інфекційного контролю як кожного окремого закладу, так і системи охорони здоров’я загалом. Це допоможе визначити першочергові напрями роботи для покращення якості надання медичної допомоги.

Джерело: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36836.html, https://phc.org.ua/news/nabrav-chinnosti-nakaz-moz-no-1447-onovleno-ponyattya-infekciynikh-khvorob-povyazanikh-z

Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 3 (24), 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Інфекційні захворювання

28.11.2021 Терапія та сімейна медицина Топ‑5 інфекційних захворювань у практиці сімейного лікаря (частина 2)

11-12 вересня на конференції професіоналів сімейної медицини Pro Family 2021 засновник МЦ Papasim, сімейний лікар, член European Respiratory Society, член української та південно-української академії педіатричних спеціальностей Костянтин Рогач висвітлив найчастіші інфекційні захворювання у практиці сімейного лікаря. Метою доповіді було розмежувати компетенції лікаря первинної ланки та лікаря вузького профілю, навести перелік необхідних кроків і призначень перед тим, як скерувати пацієнта на вторинний рівень медичної допомоги. Першу частину доповіді було опубліковано в номері 19 нашої газети. У цьому випуску публікуємо продовження....

28.11.2021 Урологія та андрологія Інфекції сечовивідних шляхів: міцний оздоровчий вплив солідаго

Протягом свого існування людство зіткнулося з великою кількістю інфекційних захворювань, деякі з них уже стали історією, а деякі продовжують шкодити здоров’ю населення земної кулі. Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) багато років міцно утримують позиції найпоширеніших інфекційних захворювань: вони щорічно стають причиною страждань близько 150 млн людей (Flores-Mireles А. et al., 2015), а також провокують зростання захворюваності та смертності (Gandaglia G. et al., 2014)....