Європейський вектор розвитку української онкологічної галузі

14.01.2023

Агресія росії проти України значно змінила інформаційний ландшафт як світового, так і українського медійного простору. Саме тому досить часто важливі події залишаються на зворотному боці медалі, над дизайном якої сьогодні активно працюють Збройні Сили України. Водночас євроінтеграційні процеси, спрямовані на здобуття цивілізованого майбутнього, які значно активізувались після надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, часто залишаються поза суспільною увагою. 

Відомо, що основним критерієм європейських стандартів є якість і тривалість життя людини. Саме тому питання удосконалення системи охорони здоров’я для досягнення європейських стандартів забезпечення рівного доступу громадян до високоякісної медичної допомоги обговорювались при зустрічі віце-прем’єрки з питань євроінтеграції О. Стефанішиної, народного депутата України, голови комісії з радіаційного захисту населення України, академіка О. Копиленка та голови наукової ради з проблем «Злоякісні новоутворення» НАН України, академіка В. Чехуна.

В Україні злоякісні новоутворення спричиняють 13,4% усіх випадків смерті та 25,0% – інвалідизації населення. У зв’язку зі смертністю від раку населення України щорічно втрачає понад 270 тисяч людино-років життя у працездатному віці. Наслідки онкологічних захворювань виходять далеко за межі медичної проблеми і негативно впливають на соціальний та економічний розвиток країни. Чільне місце у зустрічі із віце-прем’єркою О. Стефанішиною зайняв аналіз академіком В. Чехуном європейського досвіду у протираковій боротьбі, його адаптація до сучасних реалій в Україні та звернення президента Європейської організації інститутів раку (ОЕСІ) T. Philip щодо спільних зусиль на шляху імплементації європейських норм і стандартів в українську онкологічну галузь.

Учасники зустрічі підтвердили необхідність поглиблення міжвідомчої координації та посилення спільних зусиль, які сприятимуть реалізації плану України на шляху вступу до ЄС.

За інформацією Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України та Пресслужби НАН України

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 5 (78) 2022 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

23.03.2023 Діагностика Онкологія та гематологія Чи потрібна хіміотерапія при раку молочної залози? Oncotype DX дасть точну відповідь

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2020 році у світі зареєстровано 2 261 419 нових випадків раку молочної залози. Це становить 11,7% у структурі онкологічної захворюваності, що робить цей тип раку найпоширенішим у світі [1, 2]....

20.02.2023 Онкологія та гематологія Профілактика реактивації цитомегаловірусної інфекції та цитомегаловірусного захворювання у дорослих серопозитивних реципієнтів алогенного трансплантата гемопоетичних стовбурових клітин

Цитомегаловірус (ЦМВ) – поширений вірус герпесу людини 5 типу, передача якого відбувається повітряно-краплинним, статевим чи трансплацентарним шляхом через безпосередній контакт з інфікованою людиною. У більшості випадків первинна гостра ЦМВ-інфекція в імунокомпетентних осіб має безсимптомний перебіг. Однак наявність ЦМВ у хворих із супутнім імунодефіцитом чи гематологічними захворюваннями супроводжується гіршим прогнозом і зростанням захворюваності та смертності [1]. ...

05.02.2023 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія «Гнатишаківські читання»: мультидисциплінарний підхід у комбінованому лікуванні раку яєчників

Незважаючи на розвиток сучасної медицини, рак яєчника (РЯ) залишається однією з найсерйозніших проблем сучасної онкогінекології, посідаючи третє місце у структурі онкопатології репродуктивної системи. Проблема ведення хворих на РЯ пов’язана з дуже низькою виживаністю хворих цієї групи. Смертність внаслідок РЯ перевищує смертність від усіх інших онкогінекологічних захворювань, разом узятих, посідаючи п’яте місце серед причин смерті жінок. Веденню пацієнтів із РЯ була присвячена Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Гнатишаківські читання», яка відбулася 9 грудня 2022 року. ...

14.01.2023 Онкологія та гематологія Стандарти медичної допомоги «Мезотеліома очеревини»

Мезотеліома очеревини (МО) – рідкісне агресивне первинне злоякісне новоутворення, яке характеризується поширеними множинними метастатичними пухлинними вузликами, що виникають в очеревині. Згідно із загальноприйнятою класифікацією, розрізняють дифузну злоякісну мезотеліому очеревини (ДЗМО), а також пограничні форми: мультикістозну мезотеліому очеревини та добре диференційовану папілярну мезотеліому очеревини. ...