Акушерство/гінекологія

05.03.2015 Акушерство/гінекологія Антитіла проти хламідійного Hsp60 у прогнозуванні порушень репродуктивної функції на тлі хронічних запальних захворювань органів малого таза

Запальні захворювання органів малого таза, спричинені інфекційними чинниками, при несвоєчасному або неадекватному лікуванні набувають хронічно рецидивуючого характеру, що в подальшому може призвести до таких порушень репродуктивного здоров'я, як трубне безпліддя, ектопічна вагітність, невиношування вагітності тощо. Складність і неоднозначність прогнозу виникнення репродуктивних проблем унаслідок хронічних запальних захворювань органів малого таза (ХЗЗОМТ) потребують залучення допоміжних діагностичних підходів для скринінгу та своєчасної ідентифікації жінок із високим ступенем ризику розвитку порушень репродуктивної функції....

05.03.2015 Акушерство/гінекологія Пролапс тазових органів: сучасний погляд на проблему

Пропонуємо читачам ознайомитися з доповідями голови комітету малоінвазивної хірургії Асоціації акушерів гінекологів України, доктора медичних наук, професора кафедри акушерства та гінекології No 1 Одеського державного медичного університету Ігоря Зиновійовича Гладчука, присвяченими проблемам пролапсу геніталій (ПГ) та нетриманню сечі при напруженні (НСПН). ...

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Современные подходы к лечению вульвовагинального кандидоза и кандидурии

Candida spp., возбудители вульвовагинального кандидоза (ВВК), – это условно патогенные грибы, которые являются наиболее распространенной причиной грибковых инфекций у человека. По статистике, среди всех причин инфекционных вагинитов ВВК занимает второе место и диагностируется у 75% женщин репродуктивного возраста. При этом у 50% из них отмечается по меньшей мере один рецидив. Такие проявления ВВК, как выделения, зуд, болезненность наружных половых органов, диспареуния, могут причинить женщине достаточный дискомфорт и значительно ухудшить качество жизни в целом и сексуальной жизни в частности....

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Пролапс геніталій: причини ускладнень при використанні сітчастих протезів та важливість розуміння анатомії тазового дна

Пропонуємо читачам ознайомитися з доповідями керівника Міжнародного центру ендоскопічної гінекології та хірургії CICE (м. Клермон Ферран, Франція), почесного професора лектора медичного факультету університету Оверн (м. Клермон Ферран, Франція) та медичного факультету Університету Алькала де Енарес (автономне співтовариство Мадрид, Іспанія), почесного доктора Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), члена Європейського товариства гінекологічної ендоскопії (ESGE), Французького об’єднання тазової хірургії та гінекології (SCGP), керівника та наукового куратора напряму «Оперативна гінекологія» Центру здоров’я жінки універсальної клініки «Оберіг», доктора медицини Реваза Ботчоришвілі з актуальних проблем хірургії пролапсу геніталій (ПГ)....

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Дуфастон® : нові відкриття, нові можливості

Одна з основних фізіологічних функцій прогестерону у жіночому організмі полягає у забезпеченні можливості настання і підтримки вагітності (гестації). Звідси походить назва як самого гормона, так і всього класу препаратів прогестерону – прогестини, або гестагени....

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Профілактика анемії у пацієнток з фізіологічним перебігом вагітності

Залізодефіцитна анемія (ЗДА) – часте ускладнення вагітності, яке виникає у більш ніж 80% випадків. Пік захворювання припадає на ІІІ триместр вагітності. У 90% жінок анемія є залізодефіцитною. За даними ВООЗ, ЗДА в різних країнах зустрічається у 21-80% вагітних. Головною ознакою анемії у вагітних є зниження рівня гемоглобіну <110 г/л. При ЗДА знижується вміст заліза у сироватці крові, кістковому мозку і депо, що призводить до порушення синтезу гемоглобіну....

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Актуальные вопросы репродуктивной медицины

26 27 марта в г. Днепропетровске прошло одно из самых крупных и ярких событий 2015 г. в сообществе акушеров гинекологов: научно практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы репродуктивной медицины», организованная Министерством здравоохранения, Ассоциацией акушеров гинекологов и Днепропетровской медицинской академией. Мероприятие проходило в «Меноре» – крупнейшем центре культурной и деловой жизни г. Днепропетровска и Украины, аналогов которому нет в мире. Мраморные залы уникального архитектурного сооружения вместили более 800 делегатов из всех регионов Украины....

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Коррекция нарушений менструального цикла при нейрообменно-эндокринном синдроме

Нейрообменно эндокринный синдром (НОЭС) – нарушение гормональной функции надпочечников и яичников на фоне диэнцефальной симптоматики и прогрессирующего ожирения [2]. В эндокринологии НОЭС чаще называют гипоталамическим или диэнцефальным синдромом, учитывая преобладание диэнцефальной симптоматики при этой патологии. ...

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Національний проект «Онкодозор»: актуальні проблеми сьогодення

29 січня 2015 р. в Івано-Франківську відбулася Всеукраїнська телеконференція на тему «Мультидисциплінарні аспекти скринінгу та профілактики раку репродуктивних органів», приурочена до Всесвітнього дня боротьби з раком. У її роботі взяли участь лікарі акушери гінекологи, онкологи, мамологи, урологи з усієї України, які обговорили основні питання діагностики, лікування та профілактики пухлин репродуктивної системи. Пропонуємо читачам ознайомитися з виступами учасників конференції, які стосувалися онкологічної проблематики у жіночій популяції, а також із запитаннями і відповідями на них, що прозвучали в рамках наукового форуму....

26.02.2015 Акушерство/гінекологія Синдром поликистозных яичников в практике детского гинеколога

М.Ю. Сергиенко, к.м.н., Э.Б. Яковлева, д.м.н., профессор, В.Г. Воробьева, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства По данным консенсуса Европейского общества репродукции человека и эмбриологии и Американского общества репродуктивной медицины (ESHRE/ASRM) 2012 г., 45% женщин репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) страдают бесплодием, 65% случаев эндокринного бесплодия приходятся на долю этой патологии. Тесная ассоциация синдрома с метаболическими на...

16.02.2015 Акушерство/гінекологія Ендокринологія Полікістоз яєчників: синдром чи діагноз?

Пропонуємо ознайомитися з доповіддю члена-кореспондента НАМН України, завідувача відділенням ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, доктора медичних наук, професора Тетяни Феофанівни Татарчук, яка присвячена одній з актуальних проблем сучасної ендокринної гінекології – синдрому полікістозних яєчників (ПКЯ). – Минуло майже 80 років, як I. Stein та M...

12.02.2015 Акушерство/гінекологія Железодефицитная анемия в акушерско-гинекологической практике: актуальность проблемы и современные возможности терапии

Проблема железодефицитной анемии (ЖДА) в акушерско-гинекологической практике кажется на первый взгляд простой и легко решаемой, но в действительности очень далека от разрешения. Установлено, что анемия ассоциируется со снижением качества жизни пациенток, повышенным риском гемотрансфузии и связанных с ней осложнений, ухудшением исходов беременности и оперативных вмешательств. Однако несмотря на актуальность и наличие современных эффективных методов коррекциижелезодефицита, большое количество женщин по-прежнему страдают ЖДА. И связано это, скорее всего, с недостаточным вниманием врачей к данной проблеме. ...