Акушерство/гінекологія

01.05.2020 Акушерство/гінекологія Дисменорея у підлітків

У статті описано форми, етіологію, патогенез та клінічну картину дисменореї у дівчат-підлітків. Представлено тактику обстеження хворих, а також особливості диференціальної діагностики дисменореї. Подано алгоритм лікування пацієнток цієї категорії. Нестероїдні протизапальні препарати слід вважати першочерговими засобами для полегшення болю у підлітків. Також при дисменореї патогенетично виправданою є гормональна терапія (гестагени, комбіновані оральні контрацептиви). Ключові слова: дисменорея, дівчата-підлітки, нестероїдні протизапальні препарати, гестагени....

20.04.2020 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Сравнение различных типов вакцин против ВПЧ и режимов их дозирования для профилактики заболеваний, вызванных данным вирусом, у женщин и мужчин

В статье представлены данные систематического обзора, посвященного сравнению различных типов вакцин против вируса папилломы человека и режимов их дозирования у женщин и мужчин. Полученные результаты продемонстрировали, что режим вакцинации против ВПЧ в две дозы у молодых женщин приводит к реакции иммунной системы, сопоставимой с режимом в три дозы. У мужчин четырехвалентная вакцина против ВПЧ оказывается эффективной в профилактике повреждений наружных половых органов и аногенитальных бородавок. ...

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Диагностика и лечение гирсутизма у женщин в пременопаузе

Гирсутизм – ​распространенное явление, часто связанное с основным эндокринным заболеванием, своевременная диагностика которого способствует назначению адекватного лечения. Впервые руководство по ведению пациенток с гирсутизмом было разработано экспертами Эндокринологического общества в 2008 г. С учетом большого количества появившейся за прошедшие годы информации в марте 2018 г. были опубликованы обновленные рекомендации, обзор которых предлагаем вашему вниманию....

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Сертаконазол в терапии вульвовагинального кандидоза

Миллионы женщин во всем мире страдают от вульвовагинального кандидоза (ВВК). Причем, по данным исследователей, как минимум один эпизод ВВК в течение жизни отмечается у 75% женщин [1]....

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Сучасна нутритивна підтримка вагітності

Сучасний арсенал фармакологічних препаратів, що застосовуються у сфері акушерства та гінекології, дозволяє суттєво покращити якість життя жінок, сприяє оптимізації репродуктивної функції та запобігає ускладненням під час вагітності. Разом із тим існує широкий спектр дискусійних питань щодо вибору оптимальних стратегій планування сім’ї, ведення вагітності у жінок із коморбідними станами, вживання полівітамінних препаратів під час гестації тощо. Ці, а також багато інших актуальних тем були висвітлені в рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: актуальні й дискусійні питання», яка відбулася 3-4 жовтня в Києві....

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Бізнес-інструменти в лікарській практиці: визначення пріоритетів та покращення якості надання медичної допомоги

8-9 листопада в Києві відбувся освітній захід новітнього формату – ​дводенний кейс-марафон «Акушерство та гінекологія». Учасники заходу мали можливість ознайомитися із сучасними клінічними рекомендаціями у сфері акушерства та гінекології, а також отримати корисні поради щодо власного професійного розвитку та покращення якості надання медичних послуг....

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Роль магнію в лікуванні стрес-індукованих та клімактеричних розладів: комплексний підхід до вирішення проблеми

14 листопада в Києві відбулась науково-практична конференція у форматі телемосту під назвою «Здоров’я жінки в різні вікові періоди». У рамках конференції розглядались актуальні питання щодо впливу суспільного розвитку на жіноче здоров’я та методи його покращення, а також особливості комплексного підходу в лікуванні передменструального та клімактеричного синдромів....

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Запальні захворювання органів малого таза: сучасні принципи раціональної антибіотикотерапії

28 листопада відбулася Науково-практична конференція у форматі телемосту «Міжнародні та вітчизняні стандарти надання гінекологічної допомоги», у рамках якої провідні українські та іноземні спеціалісти висвітлили актуальні проблеми сфери акушерства й гінекології. Важливій темі «Сучасні особливості антибіотикотерапії запальних захворювань органів малого таза» присвятив свою доповідь завідувач кафедри акушерства й гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія», доктор медичних наук, професор Валентин Олександрович Потапов. ...

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Диференціальний діагноз при больовому синдромі за грудиною

Особливою групою пацієнтів високого ризику є вагітні з кардіальною патологією. За даними літератури, у  0,2-4% вагітних виявляють ускладнення з боку серцево-судинної системи, і частота таких випадків постійно збільшується. Щороку приблизно 10% усіх випадків материнської смертності у світі пов’язані з ускладненнями кардіальної патології. Однією зі скарг, які супроводжують кардіальну патологію, є біль за грудиною....

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Індукована вагітність: перинатальні проблеми та шляхи їх вирішення

3-4 жовтня в Києві відбувся пленум Асоціації акушерів-гінекологів України, у рамках якого пройшла науково-практична конференція з міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: актуальні й дискусійні питання», де були розглянуті різноманітні проблеми галузі....

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Рекомендації ВООЗ щодо основної допологової допомоги: що можна використовувати на практиці?

Проблема залізодефіциту та нестачі фолієвої кислоти у вагітних залишається в Україні вкрай актуальною медико-соціальною проблемою. Причиною розвитку цих патологічних станів є недостатнє надходження в організм вітамінів і мікроелементів із харчовими продуктами на фоні підвищеної потреби в них, викликаної ростом плода....

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Cкрининг рака молочной железы у женщин со средней степенью риска

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным злокачественным заболеванием у женщин в США и занимает второе место в структуре ведущих причин смерти от рака. Скрининг РМЖ посредством регулярной маммографии начиная с 40-летнего возраста способствует снижению смертности от данной патологии у пациенток со средней степенью риска. Вместе с тем проведение скрининга также может оказывать негативное влияние на состояние женщины вследствие ложноположительных результатов и гипердиагностики клинически не выраженных поражений. Оценка соотношения преимущества и вреда от маммографии обусловила различия в гайдлайнах в отношении возраста начала и прекращения, а также частоты проведения данного обследования у пациенток со средней степенью риска РМЖ. ...