0 %

Кардіологія

17.12.2018 Кардіологія Додаткові позитивні ефекти від поєднання валсартану з розувастатином при лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіперхолестеринемією

Артеріальна гіпертензія (АГ) та гіперліпідемія – ​добре відомі фактори ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), які зазвичай співіснують в одного пацієнта [1]. Пацієнти з кількома такими факторами ризику мають більшу небезпеку розвитку ССЗ, аніж пацієнти лише з одним фактором ­[2]. Тому вкрай важливо комплексно боротися з численними факторами ризику для зменшення частоти серцево-судинних подій у майбутньому. ...

08.10.2018 Кардіологія Ревматологія Досягнення та підтримання цільового артеріального тиску за допомогою препарату Тонорма (атенолол, хлорталідон, ніфедипін)

Сьогодні ми спостерігаємо значний прогрес у розумінні епідеміології, патофізіології та ризиків, асоційованих з артеріальною гіпертензією (АГ). Безліч відмінно обґрунтованих доказів свідчать, що зниження артеріального тиску (АТ) до цільових показників значно зменшує передчасну захворюваність і смертність....

08.10.2018 Кардіологія Ревматологія Диуретическая терапия при сердечной недостаточности

Наиболее известные способы фармакотерапии сердечной недостаточности (СН) основываются на результатах широкомасштабных клинических исследований. ...

08.10.2018 Кардіологія Ревматологія Фармакокінетична і фармакодинамічна лікарська взаємодія між розувастатином і валсартаном у здорових осіб

Валсартан є одним з найбільш застосовуваних блокаторів рецепторів ангіотензину (БРА) при лікуванні артеріальної гіпертензії....

04.10.2018 Кардіологія Ревматологія Метаболическая кардиопротекция: фокус на мельдоний (РИПРОНАТ)

На протяжении последних десятилетий в клинической медицине усиленно развивается так называемое метаболическое направление, основной целью которого является исследование нарушений клеточных обменных процессов при сердечно-сосудистой патологии [1]. ...

27.09.2018 Кардіологія Історія розвитку вчення про аневризму серця: шлях до істини крізь віки

«Палаючи, світи іншим!» – саме це гасло, запропоноване відомим голландським медиком ван Тульпом як девіз лікарів, несли у своїх душах дослідники аневризми серця, які крок за кроком на шляху до істини протягом трьох століть поповнювали світову наукову скарбницю своїми знаннями, практичним і науковим досвідом....

27.09.2018 Кардіологія Хронотерапия артериальной гипертензии: в центре внимания – фиксированная комбинация валсартана/амлодипина

Одним из главных показателей, отражающих функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, является артериальное давление (АД). Отсутствие адекватного изменения АД в ночные часы признано мощным фактором сердечно-сосудистого риска и поражения органов-мишеней. ...

27.09.2018 Кардіологія L-карнітин – передова молекула в терапії хронічної серцевої недостатності з багаторічною доказовою базою

Серцева недостатність (СН) – кардіологічна проблема, з якою щодня зустрічається як кардіолог, так і терапевт чи сімейний лікар. ...

27.09.2018 Кардіологія Український пацієнт зі стабільною ІХС: результати 5-річного реєстру CLARIFY

Українські лікарі (n=52) та пацієнти зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) (n=747) взяли участь у масштабному всесвітньому проекті CLARIFY (The prospeCtive observational LongitudinAl RegIstry oF patients with stable coronary arterY disease). ...

27.09.2018 Кардіологія Оптимизация лечения пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с ишемической болезнью сердца

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (2013), около 45% смертей вследствие патологии сердца и около 51% летальных исходов в результате инсульта ассоциированы с артериальной гипертензией (АГ)....

27.09.2018 Кардіологія Гормоны щитовидной железы и миокард. Клиническое значение синдрома низкого трийодтиронина

В настоящее время большинство молекулярных и клеточных механизмов влияния гормонов щитовидной железы (ГЩЖ) на сердечно-сосудистую систему (ССС) хорошо изучено. Среди основных выделяют эффекты, связанные с действием тиреоидных гормонов (ТГ) на уровне генома, негеномные, обусловленные прямым влиянием ТГ на миокард (включающим воздействие на мембраны, саркоплазматический ретикулум и митохондрии), а также воздействие ТГ на периферическую циркуляцию [13]....

27.09.2018 Кардіологія Переваги еноксапарину в лікуванні гострого коронарного синдрому

Термін «гострий коронарний синдром» (ГКС) увійшов у широкий вжиток в еру появи активних методів відновлення коронарного кровотоку, які передбачають вирішення питання лікарської тактики ще до встановлення остаточного діагнозу інфаркту міокарда (Крикунова О. В., Стрюк Р. И., 2018)....