0 %

Гастроентерологія

03.06.2019 Гастроентерологія Сучасні погляди на проблеми неправильного харчування та перспективи їх вирішення

Обмін речовин є одним із найважливіших процесів для підтримання життєдіяльності й гомеостазу організму. Захворювання, пов’язані з порушеннями обміну речовин, такі як гіперліпідемія, діабет та ожиріння, стали надзвичайно поширеними. ...

03.06.2019 Гастроентерологія Дуоденогастральный рефлюкс: современный взгляд на старую проблему

Дуоденогастральный рефлюкс (синонимы – ​билиарный рефлюкс, рефлюкс-гастрит, билиарный гастрит, щелочной гастрит) представляет собой ретроградное поступление желчи в желудок, которое нередко сопровождается клиническими симптомами, эндоскопическими изменениями и гистологическими признаками химического (реактивного) гастрита....

03.06.2019 Гастроентерологія Минуле та сьогодення: висновки експертів Міланського симпозіуму-2018

Щорічний симпозіум із вивчення й удосконалення методів лікування хвороби Крона та неспецифічного виразкового коліту (НВК) «Нові методи терапії запальних захворювань кишечнику: погляд у майбутнє» відбувся в м. Мілані 5-6 жовтня 2018 р. У фокусі конгресу були актуальні методи діагностики та лікування пацієнтів із запальними захворюваннями кишечнику, оптимальні підходи до ведення таких пацієнтів, перегляд дозувань і результати застосування нових комбінацій препаратів....

03.06.2019 Гастроентерологія Пробіотик Saccharomyces boulardii СNCM I-745 у практиці гастроентеролога

4-5 квітня 2019 р. у м. Києві відбулася ХХІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідна патологія в гастроентерології. Стан проблеми. Шляхи вирішення. Профілактична гастроентерологія та дієтологія. Роль харчування в профілактиці та лікуванні захворювань». ...

03.06.2019 Гастроентерологія ЕССО 2019: що нового у вивченні запальних захворювань кишечнику?

Конгрес Європейської організації з вивчення хвороби Крона та виразкового коліту (ЕССО) – ключовий міжнародний форум, який щорічно збирає фахівців, що спеціалізуються у цій галузі, з усіх регіонів світу. Цьогорічний, 14-й, конгрес ECCO відбувся 6-9 березня в столиці Данії – мальовничому місті Копенгаген. ...

03.06.2019 Гастроентерологія Порівняльний аналіз еластографічних показників підшлункової залози та печінки при хронічному біліарному панкреатиті у коморбідності з ожирінням

Захворювання підшлункової залози (ПЗ), зокрема хронічний панкреатит (ХП), є важливою проблемою не лише гастроентерології, а й системи охорони здоров’я в цілому, оскільки існує тенденція до зростання їх поширеності [1, 3-5]. Рання діагностика ХП утруднена, особливо при легких і стертих формах захворювання, при яких метаболічні та патоморфологічні порушення в тканині залози є компенсованими, а клінічні симптоми нечіткі або практично не проявляються [2, 6]....

03.06.2019 Гастроентерологія Доказательная панкреатология‑2018: современный взгляд на терминологию, патогенез и ведение больных

4-5 апреля в г. Киеве на базе Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика прошла ХХІ Национальная школа гастроэнтерологов, гепатологов Украины «Коморбидная патология в гастроэнтерологии. Состояние проблемы. Пути решения. Профилактическая гастроэнтерология и диетология. Роль питания в профилактике и лечении заболеваний». ...

31.05.2019 Гастроентерологія ХХІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України: знакова подія для вітчизняної медицини

4-5 квітня 2019 року в м. Києві за підтримки Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика та Української гастроентерологічної асоціації відбувся науковий симпозіум з міжнародною участю ХХІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідна патологія в гастроентерології. Стан проблеми. Шляхи вирішення. Профілактична гастроентерологія та дієтологія. Роль харчування в профілактиці та лікуванні захворювань»....

31.05.2019 Гастроентерологія Холестатичне пошкодження печінки: сучасне поняття, лабораторні маркери та їх клінічне значення

Рання діагностика та лікування хронічних захворювань печінки має вирішальне значення для запобігання розвитку цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми. Результати біохімічних досліджень допомагають лікарям виявити пошкодження печінки, можуть вказувати на причину та прогноз перебігу вказаних захворювань....

31.05.2019 Гастроентерологія Ефективність декслансопразолу у лікуванні пацієнтів з ерозивним езофагітом

Гастроезофагеальний рефлюкс – ​це патологічний процес, який може виникати у здорових немовлят, дітей та дорослих без відчутних наслідків [1]. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) характеризується закиданням у стравохід шлункового вмісту, що зумовлює стійкі симптоми, такі як печія, кашель, біль в епігастрії, блювання і регургітація. ...

31.05.2019 Гастроентерологія Лікування синдрому подразненого кишечнику з позицій доказової медицини

У рамках ХХІ Національної школи гастроентерологів, гепатологів України (4-5 квітня, м. Київ) відбувся окремий сателітний науковий симпозіум компанії «МАЙОЛІ УКРАЇНА», присвячений новим підходам до терапії синдрому подразненого кишечнику (СПК) – ​діагнозу, який часто залишається поза увагою медиків. Інколи українські лікарі помилково сприймають СПК як транзиторний стан, який не супроводжується серйозними патологічними змінами, а тому не потребує медикаментозної корекції. Проте сьогодні доступні результати низки досліджень, які підтверджують протилежне. ...

31.05.2019 Гастроентерологія Сучасний погляд на курацію пацієнтів зі змішаними аутоімунними хворобами печінки

Аутоімунний печінковий перехресний синдром (ПС), або оверлап-синдром характеризується проявом в одного і того ж хворого ознак двох різних аутоімунних захворювань печінки, які, найімовірніше, мають спільний генез [5, 17]. Аутоімунний гепатит (АІГ), як найчастіша складова змішаних аутоімунних хвороб печінки, має два основних варіанти фенотипу, у яких прояви класичного захворювання змішуються з симптомами первинного біліарного холангіту (ПБХ) або первинного склерозуючого холангіту (ПСХ). Значно рідшим є варіант поєднання ПБХ і ПСХ [3, 16]....