Гастроентерологія

02.10.2019 Гастроентерологія Педіатрія Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології: актуальні питання та відповіді

21-22 травня у Харкові відбулася традиційна науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена світлій пам’яті Юрія Володимировича Бєлоусова. Тема заходу – ​«Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології в практиці дитячого та сімейного лікаря». ...

25.09.2019 Гастроентерологія L-орнітину-L-аспартат як гепатопротектор при неалкогольній жировій хворобі печінки

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) у всьому світі визначається як основне хронічне захворювання печінки, пов’язане з ожирінням і метаболічним синдромом. НАЖХП включає простий стеатоз печінки, неалкогольний стеатогепатит (НАСГ), а також фіброз печінки з подальшим розвитком цирозу, що у багатьох випадках призводить до виникнення гепатоцелюлярної карциноми [1]. ...

25.09.2019 Гастроентерологія Інфліксимаб та запальні захворювання кишечнику

Запальні захворювання кишечнику (ЗЗК) – хвороба Крона (ХК), виразковий коліт (ВК) – це хронічні, часто рецидивуючі хвороби, які уражають різні відділи шлунково-кишкового тракту (ШКТ). При ХК у патологічний процес може залучатися будь-який відділ ШКТ (від ротової порожнини до анального отвору), при цьому вогнища запалення можуть чергуватися зі здоровими ділянками слизової оболонки. У разі ВК уражається товста кишка, а слизова оболонка пошкоджується по всій її довжині. ...

25.09.2019 Гастроентерологія Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології

13-14 червня у м. Дніпро за підтримки Національної академії медичних наук (НАМН) України, Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», а також ГС «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні» відбулася науково-практична конференція «VII наукова сесія «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології». ...

25.09.2019 Гастроентерологія Алкогольна хвороба печінки: сучасне трактування в клінічних настановах

Наявність медико-технологічних документів, а саме стандартів і заснованих на доказах настанов для високоякісної економічно ефективної допомоги, належить до важливих ознак підвищення якості послуг системи охорони здоров’я [1]....

25.09.2019 Гастроентерологія Применение Saccharomyces boulardii в современной клинической практике

Одним из самых значительных прорывов в медицине стало установление роли кишечной микробиоты (КМ) в понимании патогенеза многих заболеваний, особенно гастроэнтерологических и метаболических, а также новых возможностей их лечения при помощи модификации КМ. Сотни клинических исследований и публикаций посвящены этому вопросу....

25.09.2019 Гастроентерологія Новые перспективы лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

По выводам экспертов Всемирной организации здравоохранения гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) отнесена к основной патологии XXI века....

25.09.2019 Гастроентерологія Шляхи оптимізації ерадикаційної терапії при хелікобактерній інфекції

В усьому світі поріг ерадикації Helicobacter pylori (H. pylori) не досягає необхідного рівня 80%. Основними факторами, що знижують ефективність антихелікобактерної терапії (АХБТ) на сучасному етапі, є зростаюча резистентність Н. pylori до антибактеріальних засобів, нераціональне використання препаратів і некоректне їх призначення, виникнення побічних ефектів АХБТ з подальшою необхідністю призначення додаткових лікарських засобів для їх корекції та збільшення витрат на них. ...

25.09.2019 Гастроентерологія Поражение поджелудочной железы у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – ​это группа хронических заболеваний, которые сопровождаются поражением желудочно-кишечного тракта. Наиболее распространенные из них – ​болезнь Крона и язвенный колит. По данным Европейской организации болезни Крона и язвенного колита (European Crohn’s Colitis Organisation, ECCO), в странах Европы от ВЗК страдает около 2,2 млн человек....

25.09.2019 Гастроентерологія Застосування пантопразолу при серцево-судинних захворюваннях

Інгібітори протонної помпи (ІПП) часто призначають пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), що отримують антиагрегантну/антикоагулянтну терапію, одним із найчастіших побічних ефектів якої є розвиток шлунково-кишкових кровотеч (ШКК) [1, 2]. Розуміння показань до призначення ІПП та принципів підбору антисекреторного препарату у пацієнтів з високим кардіоваскулярним ризиком є вкрай важливими для оптимізації терапії з метою зниження ризику розвитку небажаних ефектів від прийому антитромботичних засобів при збереженні їх ефективності....

25.09.2019 Гастроентерологія Можливості адеметіоніну у лікуванні пацієнтів із внутрішньопечінковим холестазом і хронічними захворюваннями печінки

13-14 червня у м. Дніпро відбулася щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології». У рамках наукового заходу провідні вітчизняні експерти та колеги з зарубіжжя представили цікаві доповіді про сучасні тенденції у веденні пацієнтів з гастроентерологічною патологією, поділилися власним досвідом впровадження нових концепцій у діагностику та лікування низки захворювань....

25.09.2019 Гастроентерологія Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром – ​неразрывный тандем или совпадение?

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является одним из наиболее распространенных заболеваний у людей с избыточной массой тела и метаболическим синдромом (МС). Специалисты выявляют новые механизмы развития НАЖБП, устанавливают взаимосвязь стеатоза печени и различных метаболических нарушений и их влияние на ее прогрессирование....